Geçmiş Yıllara Ait Destekler

Fizibilite Desteği

2023 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

 

 

PROGRAMIN KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI

2023 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

PROGRAM REFERANS NO

TR32/23/FZD

PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisinin ve sosyal yapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımların fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Tarım ve sanayi sektörlerinin rekabet gücünün artırılması

2. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

3. Turizm hareketliliğinin bölge geneline yayılarak artırılması

4. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

5. Sosyal risklerin önlenmesi ve genç istihdamının artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000 TL

PROJELERE SAĞLANACAK AZAMİ DESTEK MİKTARI

Azami tutar: 250.000 TL

ASGARİ - AZAMİ DESTEK ORANI

Asgari: %25

Azami: %90

PROJE SÜRESİ

Azami proje süresi 12 aydır.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

(Başvuru Sahiplerinin, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması gerekmektedir.)

 

Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri, TR32 Bölgesi Dışındaki Bölge Müdürlüklerinin Şube Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri.

-  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

-  Üniversite Rektörlükleri,

 - Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)[1]

 - Organize Sanayi Bölgeleri,

-  Küçük Sanayi Siteleri,

Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri

 - Birlikler ve Kooperatifler

 

SON BAŞVURU TARİHİ

29/12/2023 Saat 23:59

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ

08/01/2024 Saat 18:00

 

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 29 ARALIK 2023    Saat 23:59

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 08 OCAK 2024   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

[1] Bölgede şubesi olan sivil toplum kuruluşları için başvuru sahibi merkezdir. Böyle bir durumda merkeze ait belgelerin sunulması gerekmektedir.

2023 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
Ekler
2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı

2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

TR32/22/FZD

 PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. İmalat sanayinin rekabet gücünün artırılması

2. Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması

3. Tarım sektöründe kalite, verimlilik, markalaşma ve örgütlenme kapasitesinin artırılması

4. İşgücü piyasasının niteliklerinin ve genç istihdamının artırılması

5. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ: 1.000.000 TL

AZAMİ DESTEK TUTARI: 200.000 TL

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)[1]
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Birlikler ve Kooperatifler

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     AJANS MERKEZİ, AYDIN VE MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 30/12/2022 Saat: 18:00

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ: 06/01/2023 Saat:18:00

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 30/12/2022 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru yapılmadan önce, projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişime geçilmesi ve görüş alınması gerekmektedir.               

Başvuru için tıklayınız

 

2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞARILI PROJE LİSTESİ

İLİ

PROJE REFERANS NUMARASI

PROJE ADI

YARARLANICI KURUM

DENİZLİ

TR32/22/FZD/0001

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknokent Kurulması Fizibilitesi

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

AYDIN

TR32/22/FZD/0002

Nazilli 2. OSB Kurulumu Fizibilitesi

NAZİLLİ TİCARET ODASI

MUĞLA

TR32/22/FZD/0003

Salça Üretim Tesisi Fizibilite Projesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MUĞLA

TR32/22/FZD/0004

Köyceğiz Su Sporları Merkezi Fizibilite Raporu

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

 


[1] 2022 yılı Fizibilite Desteği kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir.

2022 FZD Başvuru Rehberi Ekleri
2022 Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
2021 Yılı Fizibilite Desteği

2021 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

TR32/21/FZD


 PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ: 2.000.000 TL
AZAMİ DESTEK TUTARI: 200.000 TL


UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.) [1]
• Yerel Yönetimler,
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
• Üniversite Rektörlükleri,
• Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
• Organize Sanayi Bölgeleri,
• Küçük Sanayi Siteleri,
• Teknoparklar, 
• Birlikler ve Kooperatifler

[1] 2020 yılı Fizibilite Desteği kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     AJANS MERKEZİ, AYDIN VE MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 24/12/2021 Saat: 18:00
TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ: 31/12/2021 Saat:18:00


Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 24/12/2021 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.
Başvuru yapılmadan önce, projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişime geçilmesi ve görüş alınması gerekmektedir.     

Başvuru için tıklayınız

2021 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞARILI PROJE LİSTESİ

İLİ

PROJE REFERANS NUMARASI

PROJE ADI

YARARLANICI KURUM

MUĞLA

TR32/21/FZD/0002

Bodrum Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Fizibilite Projesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AYDIN

TR32/21/FZD/0003

Koçarlı İlçesinin Biyogaz Tesisi Potansiyelinin Belirlenmesi için Fizibilite Çalışmasının Yapılması

KOÇARLI BELEDİYESİ

DENİZLİ

TR32/21/FZD/0004

DENİZLİ OSB TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURULMASI FİZİBİLİTESİ

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ VAKFI

2021 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
2021 Yılı FZD Başvuru Ekleri
2020 Yılı Fizibilite Desteği

2020 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI
TR32/20/FD


PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ: 2.000.000 TL
AZAMİ DESTEK TUTARI: 200.000 TL

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)[1]
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Birlikler ve Kooperatifler

[1] 2020 yılı Fizibilite Desteği kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     AJANS MERKEZİ, AYDIN VE MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 31/12/2020 Saat: 18:00
TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ: 08/01/2021 Saat:18:00

 

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 24/12/2020 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru yapılmadan önce, projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişime geçilmesi ve görüş alınması gerekmektedir.     

Başvuru için tıklayınız

 

Başarılı İlan Edilen Proje Listesi 

 

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

TR32/20/FZD/0002

Aydın Çıldır Havaalanının Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi

AYDIN TİCARET ODASI

2

TR32/20/FZD/0003

Seydikemer ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı OSB Bölgesi Kurulumu Fizibilite Araştırması

MUĞLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

3

TR32/20/FZD/0004

Bağ-Bahçe-Sera Atıklarını Kompostlaştırma ve Geri Kazanım Tesisi Projesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4

TR32/20/FZD/0007

DENİZLİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ FİZİBİLİTESİ

DENİZLİ TİCARET ODASI

5

TR32/20/FZD/0008

Milas Topraksız Tarım TDİOSB (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Fizibilite Araştırması

MUĞLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

6

TR32/20/FZD/0009

Aydın İli Lojistik Merkez Fizibilite Projesi

AYDIN TİCARET ODASI

7

TR32/20/FZD/0011

FETHİYE FUAR ALANI VE KONGRE MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

8

TR32/20/FZD/0012

Denizli Büyük Veri Dijitalleşme Merkezi Fizibilite Projesi

DENİZLİ SANAYİ ODASI

2020 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
Başvuru Ekleri
2020 Fizibilite Desteği Sunumu
Aydın Çıldır Havaalanının Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi
Aydın İli Lojistik Merkez Fizibilitesi Projesi
Denizli Büyük Veri Dijitalleşme Merkezi Fizibilite Projesi
Fethiye Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu
Bağ-Bahçe-Sera Atıklarını Kompostlaştırma ve Geri Kazanım Tesisi Projesi
Seydikemer ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı OSB
Milas Topraksız Tarım TDİOSB Fizibilite Araştırması
2019 Yılı Fizibilite Desteği

2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

TR32/19/FD

 

PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesi yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması

2. Kalite odaklı üreten, verimliliği yüksek, markalaşmış, uluslararası rekabet gücüne sahip tarım ve gıda sektörü dönüşümünün sağlanması

3. Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması

4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması

5. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

6. Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımının artırılması

7. Nitelikli işgücüne sahip etkin bir işgücü piyasası oluşturulması

8. Çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ: 2.000.000 TL

AZAMİ DESTEK TUTARI: 200.000 TL

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•  Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

•  Yerel Yönetimler,

•  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

•  Üniversite Rektörlükleri,

•  Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

•  Organize Sanayi Bölgeleri,

•  Küçük Sanayi Siteleri,

•  Teknoparklar,

•  Birlikler ve kooperatifler

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     AJANS MERKEZİ, AYDIN VE MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 27/12/2019 Saat: 18:00

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ: 31/12/2019 Saat:18:00

 

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 20/12/2019 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru için tıklayınız

 

 

Başarılı İlan Edilen Projeler

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

TR32/19/FD/0001

Nazilli Uzun Yaşam Köyü Fizibilitesi

Nazilli Ticaret Odası

2

TR32/19/FD/0003

Denizli Mesleki Eğitim Ve Test Merkezi Fizibilitesi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi

3

TR32/19/FD/0004

YATAĞAN TERMİK SANTRAL KAYNAKLI ATIK ISI İLE SERA FİZİBİLİTESİ

Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

4

TR32/19/FD/0006

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım Modeli Oluşturulması İşi Liman Yatırım Fizibilitesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

5

TR32/19/FD/0011

Söke OSB Lojistik Merkez İşletme ve Geliştirme Fizibilite Çalışması

Söke Organize Sanayi Bölgesi

6

TR32/19/FD/0013

Aydın Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi

AYDIN TİCARET ODASI

7

TR32/19/FD/0014

APİTERAPİK ARICILIK ÜRÜNLERİ İŞLEME MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

8

TR32/19/FD/0015

SAĞLIK SİZİN ELİNİZDE SAĞLIKLI İNCİRLER KURULACAK SİTEMİZDE

Nazilli Ticaret Borsası

9

TR32/19/FD/0017

FETHİYE ve SEYDİKEMER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

2019 FD Rehber ve Ekleri
Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Fizibilite Raporu
Aydın Teknoloji Öğrenme Ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi
Denizli Mesleki Eğitim Ve Test Merkezi Fizibilitesi
Fethiye ve Seydikemer Küçük Sanayi Sitesi Fizibilite Etüdü
Nazilli Uzun Yaşam Köyü Fizibilitesi
Sağlık Sizin Elinizde Sağlıklı İncirler Kurulacak Sitemizde
Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım Modeli Oluşturulması İşi Fizibilitesi
Yatağan Termik Santral Kaynaklı Atık Isı İle Sera Fizibilitesi
Söke Osb Lojistik Merkez İşletme Ve Geliştirme Fizibilite Çalışması
2018 Yılı Fizibilite Desteği

2018 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ
TR32/18/FD

 

PROGRAMIN AMACI

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1.         Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması

2.         Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

3.         Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

2.000.000 TL

AZAMİ DESTEK TUTARI

200.000 TL

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•      Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

•      Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,

•      Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

•      Üniversite Rektörlükleri,

•      Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

•      Organize Sanayi Bölgeleri,

•      Küçük Sanayi Siteleri,

•      Teknokentler,

•      Birlikler ve kooperatifler   

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    AJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ

Son Başvuru Tarihi: 21/12/2018 Saat: 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 28/12/2018 Saat:18:00

 

Fizibilite Desteği için hazırlanan teknik şartnamelerde yatırım tutarı ile Fizibilite Rapor Formatı veya Proje Teklif formunun hangisinin kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluş desteklerinden faydalanmak amacıyla hazırlanacak fizibilitelerde, ajansın uygun görmesi halinde bu kuruluşlar tarafından talep edilecek fizibilite formatları kullanılabilir.

 

ÖNEMLİ UYARI!

Fizibilite Desteği henüz yeni bir program olduğu için projelerin hazırlanma sürecinde, Ajans ile iletişim içerisinde bulunulması önerilmektedir.

 

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 21/12/2018 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru için tıklayınız

 

Başarılı İlan Edilen Projeler

  

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

TR32/18/FD/0002

Aydın İli Vakıf Üniversitesi Fizibilite Etüdü

Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı

2

TR32/18/FD/0004

Su Ürünleri Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Fizibilite Çalışması

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

3

TR32/18/FD/0007

Aydın İlinde Bulunan Pamuk Üreticilerine Yönelik Lisanslı Depoculuk Fizibilite Çalışması

Söke Ticaret Borsası

4

TR32/18/FD/0010

TR32 Bölgesinin Yenilik ve Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Kurulacak Olan İnovasyon Komünitesi Fizibilitesi

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

5

TR32/18/FD/0011

ADSYB Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

6

TR32/18/FD/0012

Honaz Bölgesinde Kurulacak Olan Meyve Sebze Kurutma Tesisi Fizibilitesi

Honaz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

7

TR32/18/FD/0014

Marmaris Atatürk Barajı Üzerine Yüzer Güneş Enerji Santrali Kurulumu İşi Fizibilite Raporu

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ)

8

TR32/18/FD/0015

Aydın İli Dondurulmuş Gıda Üretim ve İşleme Tesisi Fizibilite Etüdü

Aydın İş Kadınları Derneği

2018 FD Rehber ve Ekleri
Su Ürünleri Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi ve OSB
Adsyb Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu
Aydın İli Dondurulmuş Gıda Üretim Ve İşleme Tesisi Fizibilite Etüdü
Aydın İli Vakıf Üniversitesi Fizibilite Etüdü
Aydın İlinde Bulunan Pamuk Üreticilerine Yönelik Lisanslı Depoculuk Fizibilite Çalışması
Honaz Bölgesinde Kurulacak Olan Meyve Sebze Kurutma Tesisi Fizibilitesi
Marmaris Atatürk Barajı Üzerine Yüzer Güneş Enerji Santrali Kurulumu İşi Fizibilite Raporu
TR32 İnovasyon Komünitesi Fizibilitesi
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

 

 

PROGRAMIN AMACI

Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine dönük acil tedbirler

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde, sosyal veya tematik alanlarda araştırma, planlama ve strateji geliştirme çalışmaları

Öncelik 3: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler      

 


PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

900.000 TL


DESTEK SINIRLARI

25.000 TL – 80.000 TL


En az %25 En fazla %100 DESTEK

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul)
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Birlikler ve kooperatifler,
 • İș Geliștirme Merkezleri,
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, mahalle muhtarlıkları gibi kamu kuruluşları uygun başvuru sahibi değildirler. Rehberi dikkatle inceleyiniz.


BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)
    

Matbu evrakların imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

          AJANS MERKEZİ

 


SON BAŞVURU TARİHİ

30 ARALIK 2016    Saat 18:00

Doğrudan Faaliyet Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 30/12/2016 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru için tıklayınız

 

Başarılı İlan Edilen Projeler

 

 

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

TR32/16/DFD/0001

Çameli'ye Özgü Ceviz Tiplerinin ve Fasulye Çeşitlerinin Milli Ekonomiye Kazandırılması

Çameli Ziraat Odası

2

TR32/16/DFD/0006

Nazilli Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu Fizibilitesi

Nazilli Ticaret Borsası

3

TR32/16/DFD/0007

Domates Mildiyösünün Mücadelesine Yönelik Tedbirler

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

4

TR32/16/DFD/0008

İztuzu Plajı GES ve biyolojik arıtma tesisi kurulumu fizibilite projesi ile Caretta Carettaların yüzü gülecek

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

5

TR32/16/DFD/0010

KARABAĞLAR YAYLASINDA ''DÖRT MEVSİM TURİZM''

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6

TR32/16/DFD/0012

Tarihimiz Kültürümüz Doğamız İşte Bizim Koçarlımız

KOÇARLI BELEDİYESİ

7

TR32/16/DFD/0013

Denizli Kent Haritası

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

8

TR32/16/DFD/0015

Alternatif Turizm Değeri Milas Mağaralarının Ve Gökçeler Kanyonunun Araştırılması Ve Tanıtılması

MİLAS KAYMAKAMLIĞI

9

TR32/16/DFD/0017

Seydikemer İlçesi Ve Çevresinde Macera Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniği İle Araştırılması

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10

TR32/16/DFD/0019

Ula Herkes İçin Yelken Projesi

SS GÖKOVA KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

11

TR32/16/DFD/0020

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

12

TR32/16/DFD/0021

Sizden Biriyiz

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ DENİZLİ ŞUBESİ

13

TR32/16/DFD/0022

Çardak OSB'nin Büyüme ve Tanıtım Stratejisi

DENİZLİ ÇARDAK ÖZDEMİR SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

14

TR32/16/DFD/0023

Datça'nın Sosyal ve Ekonomik Durumunun Tespiti, Kalkınma Stratejisi ve Yol Haritasının Belirlenmesi

DATÇA BELEDİYESİ

15

TR32/16/DFD/0025

Fethiye ve Seydikemer Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Etüdü

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

16

TR32/16/DFD/0031

BOZKURT, ALTERNATİF TURİZMDE MARKA KENT OLMAK İSTİYOR

Bozkurt Belediyesi

17

TR32/16/DFD/0032

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Su Ürünleri Sektörüne Yönelik Stratejisinin Belirlenmesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

18

TR32/16/DFD/0034

Sürdürülebilir Kalkınma için İstihdama Yönelik Mesleki eğitim

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

19

TR32/16/DFD/0038

Firma Bazlı Etkinlik Analizleri ve Etkinliği Belirleyen Faktörler-Denizli ve Türkiye

DENİZLİ SANAYİ ODASI

20

TR32/16/DFD/0039

Denizli için Yeni ve Stratejik Sektör Analizleri

DENİZLİ SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

 

 

 

2016 DFD Rehberi
Ek-J Bilgi Notu
2016 DFD Cameli Ziraat Odasi Cameli'ye Ozgu Ceviz Tiplerinin ve Fasulye Cesitlerinin Milli Ekonomiye Kazandirilmasi
2016 DFD Datca Belediyesi Datcanin Sosyal ve Ekonomik Durumunun Tespiti Kalkinma Stratejisi ve Yol Haritasinin Belirlenmesi
2016 DFD Denizli Buyuksehir Belediyesi Denizli Kent Haritasi
2016 DFD Milas Kaymakamligi Alternatif Turizm Degeri Milas Magaralarinin Ve Gokceler Kanyonunun Arastirilmasi Ve Tanitilmasi
2016 DFD Mugla Universitesi Iztuzu Plaji GES ve Biyoloji Aritma Tesisi Kurulumu Fizibilite Projesi ile Caretta Carettalarin Yuzu Gulecek
2016 DFD Nazilli Ticaret Borsasi Soguk Hava Deposu Fizibilitesi
Sakatlar Derneği Denizli Şb.
Muğla BŞB Su ürünleri Raporu
Bozkurt Belediyesi
Çardak OSB RAPOR 07.04.2017
Domates Mildiyösü
Fethiye OSB Fizibilite Etüdü rapor
Gökova Kadın Çevre Kültür Koop.
Aydın İl Milli Eğ. Md.
ADSYB_ Aydın İli Besicilik Raporu
Denizli İçin Yeni Stratejik Sektör Analizleri
Menteşe Belediyesi- Karabağlar Yaylasında Dört Mevsim Turizm
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

 

Programın Amacı

Kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisinin önündeki engellerin kaldırılması,  yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması, kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik eylemlerin başlatılması için bölgenin potansiyellerinin tespit edilmesine katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgedeki kültürel değerlerin, sektörlerin ve üretilen ürünlerin envanter çalışmaları

Öncelik 2:  Yatırım kararlarına yön verecek verilerin oluşturulması ve analizleri

Öncelik 3:  Çevrenin korunmasına, doğal kaynakların etkin kullanımına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırmalar

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2011 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı  650.000 TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde faaliyet başına sağlanan destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 75.000 TL

 

Program genel değerlendirme bilgisi

Toplam  650.000  TL bütçeli  program kapsamında  87 adet geçerli faaliyet teklifi başvurusu alınmıştır.    İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulan en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gün içerisinde değerlendirilen ve başarılı bulunan 11  adet proje başvurusu  Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmıştır.  Bu program kapsamında 11 adet proje için 529.578,90 TL destek tahsis edilmiştir.

 

 

 

2011 YILI BAŞARILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROJELERİ LİSTESİ 

SÖZLEŞME NO YARARLANICI ADI PROJE ADI
DFD-001-002 Muğla Üniversitesi Muğla'nın Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Suların Envanteri
DFD-002-037 Markalaşma Yenilikçilik Ve Kalite Geliştirme
 Derneği (MARKADER)
Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel Ürünlerin Araştırılması
DFD-003-085 Milas Ticaret Ve Sanayi Odası Milas OSB Güllük Limanı Demiryolu Hattı Proje Fizibilitesi
DFD-004-005 Pamukkale Üniversitesi Denizli Tekstil Sanayi Envanterinin Belirlenmesi
DFD-005-011 Bodrum Ticaret Odası Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor
DFD-006-015 Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Jeotermal Enerjinin Seracılıkta Kullanılmasının Önündeki Engellerin Tespiti
DFD-007-019 Adnan Menderes Üniversitesi Büyük Menderesi Kirletmek Geleceğini Kirletmektir
DFD-008-021 Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Zeytinyağı Tesislerinin Ekolojik ve Sosyo Ekonomik Planlanması
DFD-010-055 Aydın Sanayi Odası AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması
DFD-011-075 Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı
 Hizmet Birliği - MARTAB
Marmaris Turizm Birliği Köyleri Kırsal Turizm Envanteri
DFD-013-084 Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Hayvansal Gübreden Temiz Enerjiye Aydın Atlası

 

 

2011 DFD Adnan Menderes Üniversitesi Raporu
2011 DFD Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Raporu
2011 DFD Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Raporu
2011 DFD Aydın Sanayi Odası Raporu
2011 DFD Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Raporu
2011 DFD Bodrum Ticaret Odası Raporu
2011 DFD Markalaşma Yenilikçilik Ve Kalite Geliştirme Raporu
2011 DFD Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği Raporu
2011 DFD Milas Ticaret Ve Sanayi Odası Raporu
2011 DFD Muğla Üniversitesi Raporu
2011 DFD Pamukkale Üniversitesi Raporu
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, sürdürülebilir çevre ve altyapının geliştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Doğal afetlerin olumsuz etkilerinin tespiti ve önlenmesine ilişkin araştırma çalışmaları ve eylem planları

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde veya tematik alanlarda kritik öneme sahip araştırma, planlama, strateji hazırlama vb. çalışmalar

Öncelik 3: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yatırım kararlarının yönlendirilmesine katkı sağlayacak araştırma ve fizibilite çalışmaları

Öncelik 4:  Stratejik işbirliklerinin başlatılmasına, önemli yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik tanıtım faaliyetleri

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2013 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.300.000 TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde proje başına sağlanan destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari Tutar: 25.000 TL

Azami Tutar: 85.000 TL

 

Program Genel Değerlendirme

Toplam 2.300.000 TL destek bütçeli program kapsamında  64 adet proje başvurusu alınmıştır. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulan en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gün içerisinde değerlendirilen ve başarılı bulunan 29  adet proje başvurusu  Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmıştır.  2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programında toplam 29 proje için 1.974.981,80 TL destek tahsis edilmiştir. 

 

 

 


2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞARILI PROJELER LİSTESİ

Proje Adı Proje Sahibi
YENİLENEBİLİR ENERJİLİ SOĞUK HAVA DEPOSU TESİSİ AYDIN TİCARET BORSASI
AFET BİLGİ VE EYLEM SİSTEMİ HAZIRLANMASI (ABES) NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÖKOVA KÖRFEZİ DENİZ DİBİ KİRLİLİK ENVANTERİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İL AFET MÜDAHALE PLANI ÇERÇEVESİNDE AFET YÖNETİMİ T.C. AYDIN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA MAĞARALARININ ARAŞTIRILMASI VE TANITIMI MUĞLA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
KALE BİBERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA KANALLARI MEVCUT DURUM ANALİZİ KALE BELEDİYESİ
MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ AFET TEHLİKE HARİTALARININ HAZIRLANMASI MUĞLA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA MACERA KENTİ: LYCIAN CHALLANGE ULUSLARARASI MACERA YARIŞI LİKYA DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ
MUĞLA ÇAM BALLARININ C4 ŞEKER ORANI VE ŞEKER PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ MUĞLA TİCARET BORSASI
DENİZLİ İLİ SANAYİDE ENERJİ  VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ TARAMASI PROJESİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ DENİZLİ ŞUBESİ
DENİZLİ İLİ MAKİNE SEKTÖRÜ STRATEJİK YOL HARİTASI DENİZLİ SANAYİ ODASI
DENİZLİ TİCARET BORSASI ÇİVRİL TOPRAK MAHSÜLLERİ ALIM-SATIM DEPOLAMA KOMPLEKSİ DENİZLİ TİCARET BORSASI
BİR DÜNYA ŞARABI DENİZLİ DENİZLİ GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ AYDIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVENLİ ANAOKULUM DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA MAĞARALARININ ARAŞTIRILMASI VE TANITIMI MUĞLA TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ
DENİZLİ’DE AFET PLANLARI BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
BODRUM EKO SANAYİ ÇARŞISI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI S.S BODRUM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
MUĞLA'NIN AVRUPA BİSİKLET ROTALARI AĞI EUROVELO POTANSİYELİ MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DİDİM BÖLGESİ ZEYTİN DAL KANSERİ YAYILIMI DİDİM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
MARMARİS BELEDİYESİ BİSİKLET ULAŞIMI GELİŞTİRME PLANI MARMARİS BELEDİYESİ
AYDIN’DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ AYDIN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
MUĞLA İLİ ARI KONAKLAMA NOKTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI MUĞLA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
BODRUM YARIMADASI YÜRÜYÜŞ YOLLARI FİZİBİLİTE RAPORU T.C. BODRUM TİCARET ODASI
MARMARİS DENİZ TURİZMİ ENVANTER ÇALIŞMASI IMEAK DENİZ TİCARET ODASI MARMARİS ŞUBESİ
FETHİYE KRUVAZİYER LİMANI FIRSAT ANALİZİ FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
AYTO BİLİŞİM PROJESİ ( AYTOBİL) AYDIN TİCARET ODASI
DENİZLİ'DE SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI DENİZLİ VALİLİĞİ
DENİZLİ TEKSTİL YENİLİK VE TASARIM MERKEZİ DENİZLİ TİCARET ODASI

 

 

 

 

 

2013 DFD REHBER VE EKLERİ
2013 DFD Broşür
2013 DFD Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Raporu
2013 DFD Aydın Ticaret Borsası Raporu
2013 DFD Aydın Ziraat Odası Raporu
2013 DFD Bodrum KSS Raporu
2013 DFD BODTO Raporu
2013 DFD Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Raporu
2013 DFD Denizli Sanayi Odası Raporu
2013 DFD Denizli Ticaret Borsası Raporu
2013 DFD DENİZLİ TİCARET ODASI Raporu
2013 DFD ENVERDER Denizli Şubesi Raporu
2013 DFD IMEAK Marmaris Şubesi Raporu
2013 DFD Kale Belediyesi Raporu
2013 DFD Muğla Büyükşehir Belediyesi Raporu
2013 DFD Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Raporu
2013 DFD Muğla Ticaret Borsası Raporu
2013 DFD Nazilli Bel-AFET BİLGİ VE EYLEM SİSTEMİ HAZIRLANMASI (ABES) Raporu
2013 DFD T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DENİZLİ GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Raporu
2013 DFD DENİZLİ VALİLİĞİ RAPORU
2013 DFD DİDİM GIDA TARIM RAPORU
2013 DFD LİKYA DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ RAPORU
2013 DFD MUĞLA İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU
2013 DFD MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ RAPORU
2013 DFD MUĞLA TİCARET BORSASI RAPORU
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

 

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine dönük acil tedbirler

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde veya tematik alanlarda araştırma, planlama ve strateji geliştirme çalışmaları

Öncelik 3: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacı ile yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar 

Öncelik 4: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklen faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2014 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1 milyon TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde proje başına sağlanacak destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari Tutar: 25.000 TL

Azami Tutar: 90.000 TL

 

Program Genel Değerlendirme

2014 Yılı için ilan edilen 1.000.000 TL'lik destek bütçesinin tükenmesi sebebiyle 06/11/2014 tarihli 63. Yönetim Kurulu toplantısında alınan ilgili karar ile programın destek bütçesi 2.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Toplam 2.000.000 TL destek bütçeli program kapsamında toplam  53  adet proje başvurusu alınmıştır.  3 adet proje bütçe yetersizliğinden dolayı değerlendirilememiş, bir adet proje  son başvuru tarihinden sonra teslim edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulan bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla 7 gün içerisinde değerlendirilen ve başarılı bulunan projelerden şu ana kadar Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış 29 adet proje bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz program bütçesini 2.2 milyon TL’ye çıkarılmasına karar vererek  29 projeye  toplam 2.155.462,23 TL destek bütçesi tahsis etmiştir.

 

 

2014 YILI BAŞARILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROJELERİ LİSTESİ

SIRA REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI
1 TR32/14/DFD/0005 MİLAS’TA SÜRDÜRÜLEBİLİR ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILABİLECEK ALANLARIN BELİRLENMESİ MİLAS İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
2 TR32/14/DFD/0009 ÇAMELİ'DE TREKKİNG VE DOĞAL KAMP ALANLARI POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ. ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI
3 TR32/14/DFD/0011 DENİZLİ KÜLTÜR ENVANTERİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
4 TR32/14/DFD/0012 TERMAL SAĞLIKTA MARKA KENT PAMUKKALE-KARAHAYIT PAMUKKALE BELEDİYESİ
5 TR32/14/DFD/0016 DENİZLİ DERİ İHTİSAS OSB’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENİZLİ DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
6 TR32/14/DFD/0017 MİLAS'TA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI FİZİBİLİTESİ MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI
7 TR32/14/DFD/0018 GENÇ NESİLLER TARİHİYLE BULUŞUYOR AYDIN TİCARET ODASI ÖĞRENCİ OKUTMA VE EĞİTİM VAKFI
8 TR32/14/DFD/0019 GÜNEY EGE BÖLGESİNDE KADINLARIN İŞ KURMA POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI  ( BİR İŞ KURMAK BİR HAYATA DOKUNMAK ) TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI TÜRKİYE GRAMEENN MİKROKREDİ PROGRAMI AYDIN ŞUBESİ
9 TR32/14/DFD/0020 E-MESLEKİ ENTEGRASYON  MİLAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
10 TR32/14/DFD/0021 BULDAN TURİST PROFİLİNİN BELİRLENMESİ, FARKLI PROFİLLERE GÖRE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ TANITIM STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BULDAN BELEDİYESİ 
11 TR32/14/DFD/0023 AYDIN DA ŞOFÖRLER HALKLA KAYNAŞIYOR ( VERİMLİLİK ARTIRMA VE TOPLUMSAL KALKINMA PROJESİ ) AYDIN OTOMOBİLCİLER OTOBÜSÇÜLER MİN.VE SERVİS AR.İŞL.ESNAF ODASI BAŞKANLIĞI
12 TR32/14/DFD/0024 ENGELİM İŞİME ENGEL Mİ? DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
13 TR32/14/DFD/0025  KESE DAĞI MESİRE YERİNİN KUŞADASI TURİZMİ İLE ENTEGRASYON İÇİNDE YENİDEN DÜZENLENMESİ FİZİBİLİTE VE YATIRIM ANALİZİ PROJESİ T.C. KUŞADASI KAYMAKAMLIĞI
14 TR32/14/DFD/0028 NAZİLLİ’DE ENGELLİLERİN MEMNUNİYET ANALİZİ NAZİLLİ BEDENSEL ENGELLİLER DERNEĞİ
15 TR32/14/DFD/0029 KUŞADASI TURİZMİNİN YENİDEN PAZARLAMA STRATEJİSİ KUŞADASI TİCARET ODASI
16 TR32/14/DFD/0030 KUŞADASI LİMANININ  BİSİKLET ROTALARI İLE BÖLGEDEKİ 6 TARİHİ DESTİNASYONA BAĞLANMASI  YATIRIM ANALİZ PROJESİ  KUŞADASI TURİZM DANIŞMA BÜROSU
17 TR32/14/DFD/0031 GERMENCİK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL ETKİ ANALİZİ GERMENCİK BELEDİYESİ
18 TR32/14/DFD/0032 DENİZLİ MESLEKİ EĞİTİMDE HEDEF 2023 DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
19 TR32/14/DFD/0033 İNCİRLİOVA’DA GÖÇLE GELEN NÜFUSUN KENTLİLİK BİLİNCİNİN ARAŞTIRILMASI İNCİRLİOVA BELEDİYESİ
20 TR32/14/DFD/0034 MUĞLA’NIN İKLİM DEĞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
21 TR32/14/DFD/0035 KAYBOLAN TOPRAKLARIN SESSİZ KAHRAMANI: İNCİR  İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
22 TR32/14/DFD/0037 DENİZLİ TEKSTİL SANAYİ ÜRETİM ALTYAPISININ STRATEJİK ORTAKLIĞINI SAĞLAYACAK  BİLİŞİM AĞININ KURULMASI  DENİZLİ TEKSTİL VE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
23 TR32/14/DFD/0038 OTİZMDE SPOR İLE YAŞAM PROJESİ MUĞLA ZİHİNSEL ENGELLİLER DERNEĞİ
24 TR32/14/DFD/0040 SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN MERKEZEFENDİ OBEZİTENİN FARKINDA   MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
25 TR32/14/DFD/0042 AKILLI CAN MELEK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
26 TR32/14/DFD/0043 BAFA GÖLÜ VE ÇEVRESİNDE TOPLUM DESTEKLİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
27 TR32/14/DFD/0045 AYDIN İLİ ARI KONAKLAMA MEVKİLERİNİN BELİRLENMESİ AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
28 TR32/14/DFD/0046 İMALATTAN İHRACATA  NAZİLLİ TİCARET ODASI
29 TR32/14/DFD/0049 MARMARİS    VE   RODOS   ARASINDAKİ   EKONOMİK   İLİŞKİ HACMİNİN   ANALİZİ  VE  YOL HARİTASI T.C MARMARİS TİCARET ODASI
30 TR32/14/DFD/0050 BULDAN BEZİ/DOKUMASININ MARKALAŞMA ALT YAPI ÇALIŞMALARI BULDAN TİCARET ODASI

2014 DFD Bilgi Notu
2014 DFD Rehber
2014 DFD Başvuru Hazırlama Kitapçığı
2014 DFD Aydin Il Gida Tarım ve Hayvancilik Mudurlugu Raporu
2014 DFD Aydin Soforler Odasi Raporu
2014 DFD Buldan Belediyesi Raporu
2014 DFD Cameli Kaymakamligi Raporu
2014 DFD Denizli Büyükşehir Belediyesi Raporu
2014 DFD Denizli Deri OSB Raporu
2014 DFD Denizli Il Milli Egitim Mudurlugu Raporu
2014 DFD Denizli Tekstil Ve Giyim Sanayicileri Derneği Raporu
2014 DFD Germencik Belediyesi Raporu
2014 DFD İncir Arastırma İstasyonu Müdürlüğü Raporu
2014 DFD İncirliova Belediyesi Raporu
2014 DFD Kusadasi Ticaret Odasi Raporu
2014 DFD Kuşadası Kaymakamlığı Raporu
2014 DFD Kuşadası Turizm Bürosu Raporu
2014 DFD Merkezefendi Belediyesi Raporu
2014 DFD Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Raporu
2014 DFD Milas Ticaret ve Sanayi Odasi Raporu
2014 DFD Mugla Buyuksehir Belediyesi Raporu
2014 DFD Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Raporu
2014 DFD Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Raporu
2014 DFD Nazilli Ticaret Odası Raporu
2014 DFD Pamukkale Belediyesi Raporu
2014 DFD Marmaris Ticaret ve Sanayi Odası Raporu
2014 DFD Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi raporu
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine dönük acil tedbirler

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde, sosyal veya tematik alanlarda araştırma, planlama ve strateji geliştirme çalışmaları

Öncelik 3: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacı ile yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar

Öncelik 4: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından  2015 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 900.000 TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde proje başına sağlanan destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari Tutar: 25.000 TL

Azami Tutar: 100.000 TL

 

Program Genel Değerlendirme

Program bütçesi Yönetim Kurulu ilgili kararı ile 1,5 milyona artırılmıştır. 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında toplam  53 proje başvurusu yapılmıştır. Söz konusu başvurulardan 3 adedi program destek bütçesinin bitmesi nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır.  Program kapsamında ilk proje 25.03.2015 tarihinde, son proje ise 17.12.2015 tarihinde Ajansımıza teslim edilmiştir. Program kapsamında başarılı ilan edilen  20 adet projeye  1.479.676,46 TL tutarında destek bütçesi tahsis edilmiştir.

 

 

2015 YILI  DOĞRUDAN  FAALİYET DESTEĞİ KAPSAMINDA BAŞARILI İLAN EDİLEN PROJELER 
 
Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl
TR32/15/DFD/0003 Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi Didim Ticaret Odası AYDIN
TR32/15/DFD/0004 Doğal Ve Kültürel Zenginlikleri İle Seydikemer Seydikemer Kaymakamlığı MUĞLA
TR32/15/DFD/0009 Muğla Su Ayak İzi Ve Temiz Su Eylem Planı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUĞLA
TR32/15/DFD/0010 Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması Söke Organize Sanayi Bölgesi AYDIN
TR32/15/DFD/0013 Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi İçin Fizibilite Raporu Oluşturulması Çivril Belediyesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0014 Kümelenmeye İlk Adım: Denizli Tekstil Sektörü Analizi Müsiad Denizli Şubesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0019 Denizli Deri İhtisas Osb Katı Atıkların Karakterizasyon Ve Geri Kazanım Metodlarının Belirlenmesi Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0006 Karina Dalyanı'nın Üretiminin Arttırılmasına Yönelik Standartların Belirlenmesi Söke Belediye Başkanlığı AYDIN
TR32/15/DFD/0024 Melek Yatırımcılar Güney Ege'de Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0025 Nazilli Solucan Çiftliği Yatırım Fizibilitesi Projesi Nazilli Belediyesi AYDIN
TR32/15/DFD/0026 Turizm Yolunda Babadağ Babadağlı Sanayici Ve İşadamları Derneği DENİZLİ
TR32/15/DFD/0031 Denizli Büyükşehir Belediyesi Karahayıt Ve Gölemezli Jeotermal Kaynaklarının Verimlilik Ve Kullanılabilirlik Araştırması Denizli Büyükşehir Belediyesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0037 Denizli Leblebisinin Pazarlanmasına Yönelik Potansiyeli Belirleme Ve Altyapı Geliştirme Serinhisarlılar Kültür, Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği DENİZLİ
TR32/15/DFD/0039 Genç Zihinler Sağlıklı Büyüyor Projesi  Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DENİZLİ
TR32/15/DFD/0040 Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası MUĞLA
TR32/15/DFD/0043 Muğla İlinin Kırsal Kalkınma Potansiyelinin Belirlenmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi MUĞLA
TR32/15/DFD/0046 TR32 Bölgesinde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Ve Geliştirilmesine Yönelik Çözüm Önerileri Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı AYDIN
TR32/15/DFD/0047 Denizli İli Koyunculuk Haritasının Oluşturulması Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü DENİZLİ
TR32/15/DFD/0048 Kanuni Yolu Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü MUĞLA
TR32/15/DFD/0050 Balığımız Artıyor, Kazancımız Bereketleniyor Söke Tuzburgazı ve Doğanbey Mahallesi Kültür Dayanışma Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği AYDIN

 

2015 DFD Rehber
Doğal Ve Kültürel Zenginlikleri İle Seydikemer
2015 DFD BASİAD Raporu
2015 DFD Çivril Belediyesi Raporu
2015 DFD Denizli BŞB Raporu
2015 DFD Denizli Deri OSB Raporu
2015 DFD Muğla BŞB Su Ayakizi Raporu
2015 DFD MÜSİAD Denizli Şubesi Raporu
2015 DFD Seydikemer Kaymakamlığı Raporu
2015 DFD Söke OSB Raporu
2015 DFD Mugla Kırsal Kalkınma Raporu
2015 DFD- Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Teklif Çağrısı

2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Adı

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Program Referans Numarası

TR32/20/KOOP

Programın Amacı

Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

 1. Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
 2. İşleme, Paketleme ve Depolama Süreçlerinin İyileştirilmesi
 3. Markalaşma Ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması

 

Programın Toplam Bütçesi

 

10.000.000 TL

 

Proje Başına Destek Miktarı

 

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %90

 

Proje Süresi

 

Asgari Proje Süresi: 12 Ay

Azami Proje Süresi: 18 Ay

Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi

20.11.2020 Saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

27.11.2020 Saat 18:00

Uygun Başvuru Sahipleri

 • 1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Kooperatif ve Birlikler
 • 5200 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Birlikler
 • 5996 sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Yetiştirici Birlikleri

2020 Yılı Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi MDP
KOOPERATİF EKLER
Proje Hazırlama Eğitimi
2020 YILI MDP SUNUMU
Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi MDP Asil Liste
Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi MDP Yedek Liste
ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Programın Adı

ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

(KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Program Referans Numarası

TR32/20/TUR2

Programın Amacı

 

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

 1. Alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması
 2. Alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin artırılması
 3. Yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Programın Toplam Bütçesi

 

15.000.000 TL

Proje Başına Destek Miktarı

 

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %75

Proje Süresi

Asgari Proje Süresi: 12 Ay

Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi

20.11.2020 Saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

27.11.2020 Saat 18:00

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.)

 

2020 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı MDP
TURİZM ALTYAPISI EKLER
Proje Hazırlama Eğitimi
2020 YILI MDP SUNUMU
Alternatif Turizm Altyapısı MDP Asil Liste
Alternatif Turizm Altyapısı MDP Yedek Liste
ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Adı

ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

(KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Program Referans Numarası

TR32/20/TUR1

Programın Amacı

 

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

 1. Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi
 2. Termal turizm ve sağlık turizminin geliştirilmesi
 3. Yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Programın Toplam Bütçesi

 

10.000.000 TL

Proje Başına Destek Miktarı

 

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %50

Proje Süresi

 

Asgari Proje Süresi: 12 Ay

Azami Proje Süresi: 18 Ay

Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi

20.11.2020 Saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

27.11.2020 Saat 18:00

Uygun Başvuru Sahipleri

 • KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir.

 

2020 Yılı Alternatif Turizm MDP
ALTERNATİF TURİZM EKLER
Proje Hazırlama Eğitimi
2020 YILI MDP SUNUMU
Alternatif Turizm MDP Asil Liste
2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarından oluşmaktadır.

 

GÜÇLÜ SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi

Öncelik 2: Tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılması

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 25.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

 

 

TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Atıkların kaynağında azaltılması

Öncelik 2: Suyun etkin kullanımı

Öncelik 3: Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Güçlü Sanayi Mali Destek Programı

Temiz Üretim Mali Destek Programı

Başarılı Bulunan Projeler

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi
2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kooperatif Ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarından oluşmaktadır.

KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Güney Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının artırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Kültür turizmi öğelerinin açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi

Öncelik 2: Çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizmi öğelerinin çekiciliğinin artırılması

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 2.000.000 TL


KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: İşleme, paketleme ve depolama süreçlerinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi

Öncelik 3: Üretim süreçlerinde verimliliğin arttırılması

Öncelik 4: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL


Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kooperatif Ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

 

Değerlendirme Sonuçları ​

2010 Yılı Proje Teklif Çağırısı

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

Programın Amacı

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının amacı; işletmelerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artıran, üretim, hizmet ve kurumsal altyapısını güçlendiren ve çevreye duyarlı projelerle, bölgenin sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçiliğin yanı sıra enerji verimliliğinin artırılması, alternatif enerji kaynakları ve yüksek teknolojinin kullanılması 

Öncelik 2: İşletmelerin üretim, hizmet ve kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi; tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde üretim verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması; yeni tesisler kurulması, geliştirilmesi ve modernize edilmesi  

Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılması

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000  TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 40.000 TL

Azami tutar: 400.000 TL

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

 

Programın Amacı

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının amacı; bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini artıran, üretim, hizmet ve kurumsal altyapısını güçlendiren ve çevreye duyarlı projelerle, sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Kümelenme, işletmelerin birleşmesi ve uygun ölçekli işletmelerin oluşturulması, girişimciliğin teşvik edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, alternatif enerji kaynaklarının ve yüksek teknolojinin kullanımı ve geliştirilmesi.

Öncelik 2: Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması, sektörel altyapılarının iyileştirilmesi.

Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılması.

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.300.000  TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen  destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 600.000 TL

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

 

Programın Amacı

Bu Mali Destek Programının amacı; bölgenin endüstriyel, çevresel, sosyal ve kültürel altyapısının geliştirilmesi yoluyla yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve iktisadi kalkınmaya katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için altyapı ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması2

Öncelik 2: Turizmin çeşitlendirilmesine, verimliliğinin artırılmasına ve mevcut turizm alanlarının iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları3

Öncelik 3: Bölgenin endüstriyel üretim ve hizmet altyapısının güçlendirilmesi4

Öncelik 4: Kentsel ve kırsal alanlardaki sosyal altyapının iyileştirilmesi ve modernizasyonu5

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.700.000  TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 600.000 TL

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI TANITIMI
Mali Destek Bilgi Notu
İK01 KÂR AMACI GUDEN REHBER
İK01 REHBER EKLERİ
İK01 ASİL VE YEDEK LİSTE
İK01 SIKÇA SORULAN SORULAR
İK01 GENEL SORULAR
İK02 KÂR AMACI GÜTMEYEN REHBER
İK02 REHBER EKLERİ
İK02 SIKÇA SORULAN SORULAR
İK02ASİL VE YEDEK LİSTE
İK02 GENEL SORULAR
İK03 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ REHBERİ
İK03 REHBER EKLERİ
İK03 ASİL VE YEDEK LİSTE
İK03 GENEL SORULAR 1
İK03 GENEL SORULAR 2
2012 Yılı Proje Teklif Çağırısı

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2012 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı ile Mirasımız Dericilik Mali Destek Programlarını  11 Temmuz 2012  tarihi itibariyle ilan etmiştir. Program kapsamında toplam  14,6   milyon TL  kaynak tahsis edilmiştir.

 

TARIMA DAYALI SANAYİDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Gıda ve içecek imalatı alanında faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının katma değer üretme ve kalite düzeylerinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Katma değeri yüksek yeni ürünlerin üretilmesi

Öncelik 2: İşleme ve paketleme süreçlerinde yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanması ile ürün kalitesinin ve katma değerin artırılması

Öncelik 3:  Gıda atıklarının değerlendirilerek yeniden kazanımı ve/veya katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.600.000 TL’dir. Kâr  amacı güden kuruluşlar için  7.600.000 TL ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için  4.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir.

 

MİRASIMIZ DERİCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Deri ve kösele sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine taşınmasını sağlayarak üretim kapasitesi ve verimliliklerinin artırılması, sektörel kümelenmenin teşvik edilmesi ve üretim süreçlerinin çevreye verdiği zararın azaltılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: İşletmelerin Deri İhtisas OSB’ye taşınması ile üretim alanlarının genişletilmesi, üretim kapasitesinin, verimliliğin ve ürün çeşitliliğinin artırılması (ZORUNLU ÖNCELİK),

Öncelik 2: İşletmelerde çevreye duyarlı üretim süreçlerine ve atık yönetimine geçişin sağlanması,

Öncelik 3: Deri ve kösele sanayinde iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma ortamının uygun hale getirilmesi.

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

 Azami tutar: 200.000 TL

 

11 Temmuz 2012 tarihinde ilan edilen 2012 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamındaki Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı ile Mirasımız Dericilik Mali Destek Programlarının değerlendirme sonuçlarına göre;  toplam 134 proje başvurusu gerçekleşmiş, 132 proje teklifinin ön incelemeyi geçerek teknik ve mali değerlendirmeye alınmış ve   57 adet proje başarılı bulunmuştur. 

 

TARIMA DAYALI SANAYİDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJELER - ASİL LİSTE*

Proje Kodu

Başvuru Sahibi

Proje Adı

TR32/12/TDS/0003

DALAMAN MEYVE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

ÜRÜNÜM AMBALAJDA, KAZANCIM CEBİMDE

TR32/12/TDS/0011

ÜÇ KAYALAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

UZUN VE SAĞLIKLI BİR YAŞAMA GİDEN YOL: “OİLLİVES ORGANİK ZEYTİNYAĞI” İLE ÇİNE’DEN GEÇİYOR

TR32/12/TDS/0018

AKTUNA GIDA ÜRÜNLERİ İŞLEME TUR NAK İHR VE İTH LTD ŞTİ

MEYVEYİ KOPARDILAR DALINDAN - KURUTULUP PAKETLENİNCE VAZGEÇİLMEZ TADINDAN

TR32/12/TDS/0028

AYSİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA LİMİTED ŞİRKET

SÜT İŞLETMESİ KATMA DEĞER ÜRETME VE KALİTE ARTTIRIMI PROJESİ

TR32/12/TDS/0034

S.S. 1076 NO’LU AYDIN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

ZEYTİNDEN İKİNCİ DOĞUŞ ÖYKÜSÜ; PİRİNA YAĞI VE ODUNU

TR32/12/TDS/0035

GÖKOVA SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EGE'YE ÖZGÜ ZEYBEK PEYNİRİ

TR32/12/TDS/0038

ÖZKIRICI GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

GIDA GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT İÇİN TEKNOLOJİK YATIRIM

TR32/12/TDS/0039

UMURLU GIDA TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KURU İNCİR, KURU ÜZÜM VE KURU KAYISI ÜRETİMİNDE GÜVENLİ VE ORGANİK ÜRETİME GEÇİŞ

TR32/12/TDS/0041

MEGA SÜT VE TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GÜVENLİ HAMMADDE İLE GÜVENLİ ÜRETİMİN YAPILMASI, ÜRETİMDE TAM KONTROLÜN SAĞLANMASI İÇİN TEKNOLOJİ YENİLEMESİ

TR32/12/TDS/0044

HACIBEY İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD. ŞTİ.

HACIBEY, YENİLİKÇİLİK KAPSAMINDA AMBALAJLAMA VE PAKETLEME TESİS KURULUM ÇALIŞMASI

TR32/12/TDS/0045

S.S. BALAKÇIK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

TEKNOLOJİSİNDEN YAĞ KALİTESİNDEN KATMA DEĞER  AKAN KOOPERATİF

TR32/12/TDS/0054

KOLCUOĞLU PETROL TURİZM TARIM ÜRÜNLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ZEYTİNYAĞI PAREKENDE PAZARI İÇİN MEYVELİ VE BAHARATLI ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ

TR32/12/TDS/0055

ORHANOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET KOLL.ŞTİ.İSMET VE MEHMET ÖNAL

DALINDAN TOPLADIK,TATLANDIRDIK MUHTEŞEM AMBALAJLARLA SUNUMA HAZIRLADIK

TR32/12/TDS/0056

ÜÇGÖZLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KURUTULMUŞ İNCİR İLE ÇİKOLATANIN AŞKINA - YAKINDA TÜM DÜNYADA

TR32/12/TDS/0057

AVNİ ÖZTÜRK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş

KONTİNU SİSTEM İLE ÇEŞNİLİ ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ

TR32/12/TDS/0058

HİSAR MANDIRA SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

TEREYAĞI ÜRETİMİ VE  KALİTE  ARTIRMA PROJESİ

TR32/12/TDS/0059

S.S. 144 NOLU ÇİNE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

DOĞANIN MUCİZESİNDEN DOĞAYA ZARAR GELMESİN - ÇİNE TARİŞ ATIKLARINDAN KATMA DEĞER ÜRETSİN

TR32/12/TDS/0060

DÖNGER GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN YENİLENMESİ İLE GIDA SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI

TR32/12/TDS/0061

ALTINBAŞAK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

‘’ALTINBAŞAK TARIM YENİLİKÇİ ÜRÜN VE TEKNOLOJİK ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ’

TR32/12/TDS/0065

ŞENOL GIDA SANAYİ A.Ş.

PRİNADAN BİYOKÜTLE YAKIT ÜRETİMİNDE KAPASİTE VE VERİMLİLİK ARTIŞI

TR32/12/TDS/0066

UYSAL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UYSAL GIDA

TR32/12/TDS/0068

BEYZA TARIM - SALİH ÖZTÜRK

YENİ ÜRÜN ÜRETİLMESİ VE ÜRETİMDE OTOMASYON SİSTEME GEÇİLMESİ

TR32/12/TDS/0070

KAYHAN ZİRAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SÜT DÜNYASININ YÜKSELEN TRENDİ: "KEÇİMİZ" PASTÖRİZE KEÇİ SÜTÜ

TR32/12/TDS/0071

BODRUM TURUNÇGİL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

BODRUM MANDARİNİNİN YAĞ MUCİZESİ

TR32/12/TDS/0075

HAYGER ORGANİK GIDA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

MANTARDA HAYALDEN GERÇEĞE

TR32/12/TDS/0076

ME-NA TURİZM SU ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRETİMDE MODERN TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE KATMA DEĞER ARTIŞI

TR32/12/TDS/0077

K PLUS GIDA SANAYİ TURİZM İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BODRUM YÖRESEL LEZZETLERİ İLE ŞEKERLEME SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLANMASI

TR32/12/TDS/0080

BAKRAS GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAŞIMACILIK TEKSTİL MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA SAN. LTD. ŞTİ.

KURUTULMUŞ ÜZÜMÜN İŞLENMESİ VE PAKETLENMESİ

TR32/12/TDS/0081

GDK HAYVANCILIK TARIM TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU İLE REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI

TR32/12/TDS/0083

S.S. 811 NOLU GERMENCİK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

ATIK PİRİNADAN ARTI KATMA DEĞER YARATAN YENİ ÜRÜNLER

TR32/12/TDS/0085

MER SU ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK NAKLİYE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜNEY EGE’DE ÇİFTLİK BALIKÇILIĞI GELİŞİYOR

TR32/12/TDS/0086

S.S. FETHİYE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

FETHİYE ARICILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

TR32/12/TDS/0087

YAVUZERCAN GIDA,TEKSTİL,TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

HAVASIZ ORTAMDA KALİTELİ YAŞARIM

TR32/12/TDS/0088

SINIRLI SORUMLU PİNAR VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

PİNAR BAL İŞLEME VE PAKETLEME TESİSİNİN MODERNİZASYONU

TR32/12/TDS/0091

POLAT TARIM GIDA VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2.EKSTRASYON İLE ZEYTİNYAĞI TESİSİNE KATMA DEĞER SAĞLANMASI

TR32/12/TDS/0092

ÖZBEYEN GIDA KURUYEMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TURİZM TAŞIMACILIK DERİ TEKSTİL İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALATI İHRACATI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

LEBLENİN ADI;ÇİKOLATANIN TADI

TR32/12/TDS/0095

SÜTMAN SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜT ÜRÜNLERİNDE KATMA DEĞER VE KALİTE ARTIRIMI PROJESİ

TR32/12/TDS/0097

NALBANTOĞLU GIDA ŞTİ.

YENİ TEKNOLOJİ  KALİTELİ ÜRÜN

TR32/12/TDS/0098

NAR BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLER ÜRETİM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TARLADA SULU SOFRADA KURU

TR32/12/TDS/0103

İMMU-NAT BİTKİSEL İLAÇ VE DOĞAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ İMALAT, İTHALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ ‘’İMMU-NAT’’ HAYAT VERİYOR

TR32/12/TDS/0109

LERMONOS ŞARAPÇILIK GIDA HAYVANCILIK TARIM VE TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

LERMONOS ÜZÜM ÇEKİRDEK YAĞI TESİSİ

TR32/12/TDS/0111

GOKMENLER TAR.TUR.PETROL İTALAT İHRACAT VE TİÇARET A,Ş,

SAĞLIKLI VE KALİTELİ BAL TÜPLENSİN,ÇOCUKLARIMIZ HÜPLETSİN

TR32/12/TDS/0112

BERCEKIZ SERVET ŞEKERLEME – ÜMMÜGÜLSÜM ERDOĞAN

YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİ İLE REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI

TR32/12/TDS/0113

YÜKSEL TANRIKULU TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

TÜRKİYE’NİN AYÇEKİRDEK ATIK VE ARTIKLARI ÇİVRİL’DE EKONOMİK DEĞER KAZANIYOR

TR32/12/TDS/0114

S.S.ÖRKOOP NAZİLLİ VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

MOZZARELLA PEYNİR ÜRETİMİ İLE ÜRÜN YELPAZESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

TR32/12/TDS/0119

GÜNGÖREN KURUYEMİŞ BAKLİYAT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ HAYV. İNŞ. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ

YENİ PAKETLEME TEKNOLOJİSİ İLE KALİTE VE KATMA DEĞER ARTIŞI

TR32/12/TDS/0120

SULTAR TARIM ÜRÜN. DEĞER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KESTANE AYIKLAMA, BOYLAMA, SOYMA, ŞOKLAMA VE KULLANIMA HAZIR AMBALAJLAMA PROJESİ

TR32/12/TDS/0121

GEDİZ YEM HAYVANCILIK TARIM SÜT ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CAM ŞİŞEDE GÜNLÜK PASTÖRİZE SÜT

 

 

 

MİRASIMIZ DERİCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJELER - ASİL LİSTE*

Proje Kodu

Başvuru Sahibi

Proje Adı

TR32/12/DER/0001

KARAKOÇOĞLU DERİ VE KÖSELE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OSB YE TAŞINMA VE ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMA

TR32/12/DER/0002

İRİMAĞZI KÖSELE DERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TABANA YAYILIYORUZ DÜNYAYI ADIMLIYORUZ

TR32/12/DER/0003

URGANCIOĞLU DERİ VE KÖSELE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

URGANCIOĞLU DERİ DENİZLİ DERİ İHTİSAS OSB’DE KÖSELEMİZ DÜNYADA

TR32/12/DER/0004

HAKAN BOZBAY DERİ VE KÖSELE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

KÖSELEDE SON NOKTA

TR32/12/DER/0005

CİHAN DERİCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DERİDE VİZYON TEKNOLOJİ

TR32/12/DER/0006

NİHAT YÜKSELENLER

TECRÜBENİN KÖSELEDEKİ İSMİ; YÜKSELENLER

TR32/12/DER/0007

KABAKLIOĞLU DERİ KÖSELE TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DAİMA BİR ADIM İLERİ

TR32/12/DER/0008

ÖZCAN ÖZALTIN

DEBBAĞLIKTAN SANAYİCİLİĞE

TR32/12/DER/0009

KELLECİ KÖSELE ASTAR İMALATI

ADIM ADIM ZİRVEYE

 

 

* 2012 yılı Proje Teklif Çağrısı değerlendirmeleri sonucunda başarılı bulunan tüm projeler asil listeye alınmış dolayısıyla yedek liste oluşturulmamıştır. Projeler proje koduna göre küçükten büyüğe sıralanmıştır.

2012 TARIMA DAYALI SANAYİDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBER VE EKLERİ
2012 MİRASIMIZ DERİCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBER EKLERİ
2012 yılı Proje Teklif Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
2013 Yılı Proje Teklif Çağırısı

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2013 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Alternatif Turizm ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programlarını 8 Nisan 2013 Pazartesi tarihi itibariyle ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 14 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir.

ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi turizminde; alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının arttırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

 Öncelik 2: Alternatif turizm çeşitlerinin tanıtımı ve pazarlaması için yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 75.000 TL

Azami tutar: 300.000 TL

 

TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm olanaklarının ulaşılabilirliğinin ve çekiciliğinin altyapı çalışmaları ile yükseltilerek alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Alternatif turizm değerlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılmasına yönelik altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Öncelik 2: Alternatif turizm değerlerinin çekiciliğinin arttırılmasına yönelik altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 75.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

 

 


 

2013 Alternatif Turizm Başvuru Rehberi
2013 Turizm Altyapısı Başvuru Rehberi
2013 Alternatif Turizm Mali Destek Programı Başvuru Ekleri
2013 Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Başvuru Ekleri
2013 yılı PTÇ Bilgilendirme Sunumunu
2013 yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı
2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı
2014 Yılı Proje Teklif Çağırısı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Yenilikle Dönüşüm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Yenilikle Dönüşüm ve Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Çevre Mali Destek Programlarını 30 Ocak 2014 Perşembe günü itibarıyla ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 20 milyon TL  kaynak tahsis edilmiştir.

YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Amacı

İşletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:  Yeni ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, yeni üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi/kullanılması.

Öncelik 2: Ürünlerin tasarım ve markalaşma faaliyetleri ile ticarileştirilmesi /pazarlanması

 

Bütçe Kısıtı

Bu mali program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilenk destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

 

YENİLİKLE DÖNÜŞÜM  MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Programın Amacı

Bölge’nin Ar-Ge, teknoloji, tasarım, yenilik ve yeniliğe dayalı girişimcilik kapasitesinin artırılması; özel sektör, üniversite, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgede tasarım, teknoloji, yenilik odaklı uygulama kapasitesinin ve altyapının geliştirilmesi.

Öncelik 2:   Bölgede yenilikçi girişimciliğin  geliştirilmesi.

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

 

ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Amacı

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere bölgede çevre kirliliğinin azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile katma değerin artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:  Çevre kirliliğinin azaltılarak su, hava ve toprak kalitesinin artırılması

Öncelik 2: Atıklardan ürün veya enerji üretilmesi

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 400.000 TL

 

 

YENİLİKLE DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE PROJELERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 Başvuru süresi 30 Nisan 2014 tarihinde sona eren 2014 Yılı Teklif Çağrısına Aydın, Denizli ve Muğla’dan olmak üzere Yenilikle Dönüşüm programına 162, Çevre programına 48 olmak üzere toplam 210 proje teklif edildi. 22 Temmuz 2014 tarihinde Muğla’da yapılan GEKA Yönetim Kurulu Toplantısında Yenilikle Dönüşüm programında 33, Çevre programında 20 olmak üzere toplam 53 projenin desteklenmesine karar verildi. Yenilikle Dönüşüm programında desteklenmeye karar verilen 33 projeye yaklaşık 18 milyon TL ve Çevre programındaki 20 projeye 6,1 milyon TL olmak üzere toplamda 24,1 milyon TL destek sağlandı.

 

İşletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılmasını hedefleyen Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Yenilikle Dönüşüm (Yeni1) Mali Destek Programında toplam 30 adet projeye, başlangıçta öngörülen 11 milyon TL artırılarak 16,25 milyon TL tutarında destek sağlandı.

 

Bölge’nin Ar-Ge, teknoloji, tasarım, yenilik ve yeniliğe dayalı girişimcilik kapasitesinin artırılması; özel sektör, üniversite, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Yenilikle Dönüşüm (Yeni2) Mali Destek Programında 3 adet proje başarılı bulunmuş ve 1,75 milyon TL destek tahsisi gerçekleştirilmiştir.

                           

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere bölgede çevre kirliliğinin azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile katma değerin artırılması hedeflenen Çevre Mali Destek Programında 20 adet proje asil listede yer almış ve bu projelere 6,1 milyon destek tahsisi söz konusudur.

 

Yenilikle Dönüşüm (Yeni1) Mali Destek Programında 47 adet başarılı proje, Çevre Mali Destek Programında ise 8 adet başarılı proje Yedek olarak belirlenmiştir.

                     

53 adet projenin asil listede yer alarak sözleşme imzalamaya hak kazandığı ve toplamda 52,1 milyon TL’lik bir yatırımın gerçekleşeceği 2014 yılı Proje Teklif Çağrısının Bölgemiz için hayırlı olmasını diler, tüm proje başvuru sahiplerine Bölgemiz kalkınması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür ederiz.

 

 

 

2014 Mali Destek Programı Başvuru Hazırlama Kitapçığı
2014 Kar amacı güden kuruluşlara yönelik Yenikle Dönüşüm MDP Rehberi
2014 Küçük ölçekli alt yapı projelerine yönelik Yenikle Dönüşüm MDP Rehberi
2014 Kar amacı güden kuruluşlara yönelik Çevre MDP Rehberi
2014 Bilgilendirme Takvimi
2014 Proje Dosyası Hazırlama Bilgi Notu (Ek-J)
2014 Başvuruda Kullanılacak Ekler
2014 Çevre Mali Destek Programı Sonuçları
2014 Yenilikle Dönüşüm (Yeni1) Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden) sonuçları
2014 Yenilikle Dönüşüm (Yeni2) Mali Destek Programı(Küçük Ölçekli Altyapı )sonuçları
2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Değerlendirme Sonuçları

Ajansımız tarafından 9 Şubat 2015 tarihinde ilan edilen Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Programlarına teklif edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Ajansımız tarafından 9 Şubat 2015 tarihinde ilan edilen Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Programlarına teklif edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Başvuru süresi 8 Mayıs 2015 tarihinde sona eren 2015 Yılı Teklif Çağrısına Aydın, Denizli ve Muğla’dan olmak üzere Alternatif Turizm programına 114, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi programına 24, Yenilenebilir Enerji programına 27 olmak üzere toplam 165 proje teklifi sunuldu. 18 Ağustos 2015 tarihinde Muğla’da yapılan GEKA Yönetim Kurulu Toplantısında Alternatif Turizm programında 36, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi programında 16, Yenilenebilir Enerji programında 8 olmak üzere toplam 60 projenin desteklenmesine karar verildi. Alternatif Turizm programında desteklenmeye karar verilen 36 projeye yaklaşık 14,5 milyon TL ve Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi programındaki 16 projeye yaklaşık 6,5 milyon TL ve Yenilenebilir Enerji programında desteklenmeye karar verilen 8 projeye yaklaşık 4 milyon TL olmak üzere toplamda 25 milyon TL destek sağlanacak.

 Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Alternatif Turizm (TUR1) Mali Destek Programında 14 adet başarılı proje, Alternatif Turizm Altyapısı (TUR2) Mali Destek Programında ise 22 adet başarılı proje ve 5 adet yedek proje belirlenmiştir. Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programında 16 adet başarılı proje ve 1 adet yedek proje, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programında 8 adet başarılı proje ve 11 adet yedek proje belirlenmiştir.                    

60 adet projenin asil listede yer alarak sözleşme imzalamaya hak kazandığı ve toplamda 51,2 milyon TL’lik bir yatırımın gerçekleşeceği 2015 yılı Proje Teklif Çağrısının Bölgemiz için hayırlı olmasını diler, tüm proje başvuru sahiplerine Bölgemiz kalkınması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür ederiz.

 

 Sonuçlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Alternatif Turizm Altyapısı MDP Asil ve Yedek Liste

Alternatif Turizm MDP Asil Liste

Yenilenebilir Enerji MDP Asil ve Yedek Liste

Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi MDP Asil ve Yedek Liste.pdf

 

 

Başarılı Projeler

Başarılı projelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Alternatif Turizm Altyapısı MDP Asil ve Yedek Liste
Alternatif Turizm MDP Asil Liste
Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi MDP Asil ve Yedek Liste
Yenilenebilir Enerji MDP Asil ve Yedek Liste
Sözleşme Dokümanları

Sözleşme Dökümanlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Standart İK02 Sozlesme Belgeler
Standart İK03 Sozlesme Belgeler
Standart Sözleşme Ekleri
Satınalma Rehberi Ekleri

 

Satın Alma Rehberi Ekleri (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
SR EK 1 İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu
SR EK 2 İhaleye Davet Mektubu
SR EK 3 Teklif Dosyası (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
   Bölüm A İsteklilere Talimatlar
   Bölüm B Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
      Sözleşme ve Özel Koşullar
      Söz. Ek-1 Genel Koşullar
      Söz. Ek-2 Teknik Şartname (İş Tanımı) (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 2a İş Tanımı (Teknik Şartname) Standart Formu (Hizmet Alımları İçin)
         Söz. EK 2b İş Tanımı (Teknik Şartname) Standart Formu (Mal Alımı İhaleleri İçin)
         Söz. EK 2c İş Tanımı (Teknik Şartname) Standart Formu (Yapım İşi İhaleleri İçin)
      Söz. Ek-3 Teknik Teklif (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 3a Teknik Teklif (Hizmet Alımları İçin)
         Söz. EK 3b Teknik Teklif (Mal Alımı İhaleleri İçin)
         Söz. EK 3c Teknik Teklif (Yapım İşi İhaleleri İçin)
      Söz. Ek-4 Mali Teklif (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 4a Mali Teklif Formu (Hizmet Alımları İçin)
         Söz. EK 4b Mali Teklif Formu (Mal Alımı İhaleleri İçin)
         Söz. EK 4c Mali Teklif Formu (Yapım İşi İhaleleri İçin)
      Söz. Ek-5 Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 5a Mali Kimlik Formu
         Söz. EK 5b Tüzel Kimlik Formu
         Söz. EK 5c Kilit Personelin Mesleki Deneyimi
         Söz. EK 5d Tesis, Araç ve Ekipman
         Söz. EK 5e Ortak Girişimler Hakkında Bilgi

   Bölüm C Diğer Bilgiler (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
      Kısa Liste
      İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu
      Teknik Değerlendirme Tabloları
   Bölüm D Teklif Sunum Formu (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
      Teklif Sunum Formu
      Beyanname Formatı
      Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü
SR EK 4 Değerlendirme Komitesi Tayini

SR EK 5 Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
SR EK 6 Teklif Alındı Belgesi Örneği
SR EK 7 Teklif Açılış Kontrol Listesi
SR EK 8 Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı
SR EK 9 Teklif Değerlendirme Raporu
SR EK 10 Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği
SR EK 11 Seçilmeyen İstekliye Mektup
SR EK 12 Sözleşmeye Davet Mektubu

 

İhale Dokümanı Teslim Edildiğine Dair Form
Proje Uygulama

2018 yılı mali destek programları kapsamında, yeni satın alma, proje uygulama ve görünürlük rehberleri hazırlanmaktadır. En kısa zamanda sitemizde yayınlanacaktır.

Proje Uygulama Dokümanları

 

Proje Uygulama Rehberi

 

Satın Alma Rehberi

 

Görünürlük Rehberi

  Sözleşme Dokümanları
  Satınalma Rehberi Ekleri
  Proje Uygulama Rehberi Ekleri

 

İzleme Süreçleri
  İzleme Süreci
  Satın Alma Süreci
  Sözleşmelerin Değiştirilmesi/Durdurulması/Feshi Süreci

 

Proje Uygulama Eğitimleri

Yararlanıcıların uygulama ve satın alma süreçlerinde ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin verileceği proje uygulama, satın alma, raporlama, izleme ve bilgi sistemi eğitimleri başlangıç toplantısından önce planlanır ve başlangıç toplantısından sonra on beş günden geç olmamak üzere başlar ve izleme ve destek faaliyetlerinde yapılan ihtiyaç analizlerine göre tekrar edilebilir.

Proje Uygulama Eğitimlerine ilişkin bilgilendirme ve sunumlara bu bölümden ulaşabilirsiniz.

 

Alternatif Turizm Mali Destek Programı

(Kâr Amacı Güden İşletmeler Yönelik)

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi 

Öncelik 2: Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi

Öncelik 3: Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

 

Uygun Başvuru Sahipleri: Kâr amacı güden işletmeler:

Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye ait olan;

Bu kapsamdaki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile KOBİ ölçeği üzerindeki işletmeler.

 

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

 

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

 

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

 

Soru göndermek için tıklayınız

2015 Alternatif Turizm Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik)
2015 Alternatif Turizm TUR1 Başvuru Formu Ekleri
Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi

Öncelik 2: Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi

Öncelik 3: Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Öncelik 4: Alternatif turizm öğelerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

·      Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·      Yerel Yönetimler,

·      Üniversite Rektörlükleri,

·      Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.),

·      Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler vb.)

·      Turizm Altyapı Birlikleri

 

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

 

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

 

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

 

Soru göndermek için tıklayınız

2015Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)
2015 Alternatif Turizm Altyapısı TUR 2 Başvuru Formu Ekleri
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

(Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Programın Amacı: Bölgede yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 2: Atık yönetiminde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 3: Kamusal alanlarda yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 4: Yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi 

NOT: Bu program kapsamında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisine yönelik projeler desteklenecektir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri:

·      Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·      Yerel Yönetimler,

·      Üniversite Rektörlükleri,

·      Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar, vb.)

·      KSS Yönetimleri, OSB Müdürlükleri,

·      Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

·      Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, İhracatçı Birlikleri, Üretici Birlikleri, Sulama Birlikleri

 

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

 

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

 

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

 

Soru göndermek için tıklayınız

2015 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)
2015Yenilenebilir Enerji Başvuru Formu Ekleri
Üretim Ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

Programın Amacı: Bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri: Ortak üretim ve ticaret alanlarında;

Öncelik 1: Hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması

Öncelik 2: Verimliliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

 

 Öncelik 3: Pazarlama imkânlarının ve pazar ağlarının güçlendirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Yerel Yönetimler,
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar, vb.)
 • KSS Yönetimleri, OSB Müdürlükleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
 • Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, İhracatçı Birlikleri, Üretici Birlikleri, Sulama Birlikleri

 

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

 

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

 

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

 

Soru göndermek için tıklayınız

Teknik Destek

2023 YILI İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNE YÖNELİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı tekstil ve giyim eşyaları, makine imalatı, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde kurumsallaşma, dijitalleşme, yenilik ve temiz üretimin sağlanmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
1.            İşletmelerde dijitalleşme ve yenilik kapasitesinin artırılması
2.            İşletmelerde temiz üretim kapasitesinin artırılması
3.            İşletmelerde kurumsallaşma kapasitesinin artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
750.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
75.000 TL[1]

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

12 Temmuz-31 Ağustos 2023

31 Ağustos 2023 / Saat:18:00

1 Eylül-31 Ekim 2023

31 Ekim 2023 / Saat:18:00

1 Kasım-29 Aralık 2023

29 Aralık 2023 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde,  NACE Rev.2’ye göre imalat sanayi sektörünün aşağıda belirtilen 4 alt sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler[2]

10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı

14 - Giyim Eşyalarının İmalatı

13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı

28 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı

UYGUN FAALİYETLER
Ajans sadece eğitim/danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir.
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır.
Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 29 ARALIK 2023    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 29 ARALIK 2023   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

[1] Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil 75.000 TL’yi aşamaz. 

[2] Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye (Kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kontrolünde olmayan işletmeler) ait olan tek kişi işletmeler (Esnaf, serbest meslek erbabı, tacir vb.), adi ortaklıklar, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler vb.

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında; İkiyüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beşyüz milyon (500.000.000) Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.

Kooperatifler program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

 

22.12.2023 Tarihi İtibarı İle 2023 Yılında Başarılı İlan Edilen Projeler

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ

Yalın Üretim Danışmanlığı

İnovmak Makina San. Ve Tic. A.Ş.

Denizli'den Dünya'ya Dijital Yolculuk

Serap Ongun

Uluslararası Dijital Pazarlarda Markalaşma

Viva Bilişim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Dijital Pazarlama Eğitimi Ve Danışmanlığı

Kuru Yeşil Gıda Tarım İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Yavuzçehre Tekstil Atık Haritalandırma Danışmanlığı Desteği Talebi

Yavuzçehre Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

 

 

Başvuru Rehberi
2023 Yılı Teknik Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlara Yönelik)

T.C. 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
2023 Yılı Teknik Destek Programı

(Kâr Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlara Yönelik)

PROGRAMIN AMACI
Bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalara eğitim, danışmanlık desteği sağlamaktır.  

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
1. Üretimde dijitalleşmenin yaygınlaştırılması, verimliliğin ve kurumsallaşmanın artırılması
2. Üretim ve yaşam alanlarında yeşil dönüşümün sağlanması
3. Turizm hareketliliğinin bölge geneline yayılarak artırılması    
4. Sosyal risklerin azaltılması, genç istihdamının artırılması    
5. Afet dayanıklılığının artırılması 
6. Yerel yönetimlerin planlama kapasitesinin artırılması
7. Proje geliştirme ve yürütme kapasitesinin güçlendirilmesi
8. Üretici Örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
1.500.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
100.000 TL [1]


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi
15 Haziran-23 Haziran 2023 23 Haziran 2023 / Saat:18:00
1 Temmuz-31 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023 / Saat:18:00
1 Eylül-31 Ekim 2023 31 Ekim 2023 / Saat:18:00
1 Kasım-29 Aralık 2023 29 Aralık 2023 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
•    Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri, TR32 Bölgesi Dışındaki Bölge Müdürlüklerinin Şube Müdürlükleri    [2]
•    Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
•    Sivil toplum kuruluşları  [3]
•    Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitesi yönetimleri
•    Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri 
•    Birlik ve Kooperatifler

UYGUN FAALİYETLER
Ajans sadece eğitim/danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. 
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 
Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 29 ARALIK 2023    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 29 ARALIK 2023   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

[1] Teknik Desteğin hizmet alımı yoluyla karşılandığı durumda sadece uzman/eğitmen/danışman giderleri (yol ve konaklama dâhil) Ajans tarafından karşılanır; her bir Teknik Desteğin Ajansa toplam maliyeti (Eğitim ücreti, Eğitimcinin yol ve konaklama ücreti) tüm vergiler dâhil 100.000 TL’yi aşamaz

[2] Bu program kapsamında Üniversiteler ve ilçe müdürlükleri uygun başvuru sahibi değildir.

[3] Merkezi bölge dışında yer alan başvuru sahiplerinin bölgede bulunan şubeleri uygun başvuru sahibidir. Böyle bir durumda şubeye ait belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

 

2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

18.12.2023 İTİBARI İLE 2023 YILINDA BAŞARILI İLAN EDİLEN PROJELER

Verimli Ocak Yönetimi

Muğla Mermerciler Derneği

Dijital Denizli

Denizli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Stratejik Adımlar

Bekilli Kaymakamlığı

Menteşe Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı

Menteşe Belediye Başkanlığı

Yapay Zeka Sınıfımızda: Eğitimde Dijital Dönüşüm

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Devlet Destekleri Ve Hibe Programlarına Yönelik Proje Bilgilendirme,Takip Ve Proje Yazma Eğitimi

Söke Ticaret Odası

Coğrafi Ürünler Avrupa Yolunda

Denizli Valiliği

Dijital Pazarlama, İçerik Yönetimi Ve Sosyal Medya Satış Eğitimi

Didim Ticaret Odası

Kobiler İçin Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi

Nazilli Ticaret Odası

Dış Ticaret Eğitimi Ve Danışmanlık

MÜSİAD Muğla Şubesi

Bağ Yolu Kültür Rotası

Çal Kaymakamlığı

Yeşil Dönüşüm İle Aydınlık İşletmeler

Aydın Ticaret Borsası

Kooperatiflerde Belge Düzeni ve Muhasebe Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Kooperatifçilik Eğitimi

S. S. Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi

Yerelden Kalkınma Köprüsü Projesi

Kalkınma Ve İnovasyon Derneği

Kadın Kooperatiflerimiz Yol Haritalarını Çiziyor

Acıpayam Ticaret Odası

İşimiz İş Kıyafeti

Kedem Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi

Nto İle Adım Adım İhracat

Nazilli Ticaret Odası

Proje Döngüsü ve Proje Yönetimi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Gastromuğla

Muğla Valiliği

Sağlık Turizminde Kurumsal Kapasite Artırma Eğitimi

Muğla İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

Başvuru Rehberi
2022 Yılı İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

PROGRAMIN AMACI
Bu programın amacı Ajansımızın “İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı” kapsamında öncelikli olan tekstil ve giyim eşyaları, makine imalatı, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yönetim ve üretim kapasitesinin artırılması; yenilik becerilerinin geliştirilmesi ve dijital dönüşüm sağlanmasıdır. 
 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

750.000 TL
 

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 30.000 TL

Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 60.000 TL[1]


[1] Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil eğitim faaliyeti için 30.000 TL’yi, danışmanlık faaliyeti için 60.000 TL’yi aşamaz.  Hem eğitim hem danışmanlık faaliyetleri içeren proje teklifleri için proje bütçesi 60.000 TL’yi aşamaz.

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

15 Şubat-28 Şubat 2022

28 Şubat 2022 / Saat:18:00

1 Mart-29 Nisan 2022

29 Nisan 2022 / Saat:18:00

1 Mayıs-30 Haziran 2022

30 Haziran 2022 / Saat:18:00

1 Temmuz-31 Ağustos 2022

31 Ağustos 2022 / Saat:18:00

1 Eylül-31 Ekim 2022

31 Ekim 2022 / Saat:18:00

1 Kasım-30 Aralık 2022

30 Aralık 2022 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde,  NACE Rev.2’ye göre imalat sanayi sektörünün aşağıda belirtilen 4 alt sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler*

10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı

14 - Giyim Eşyalarının İmalatı

13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı

 28 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı

* Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye (Kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kontrolünde olmayan işletmeler) ait olan tek kişi işletmeler (Esnaf, serbest meslek erbabı, tacir vb.), adi ortaklıklar, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler vb.
18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında; İkiyüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon (125.000.000) Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.
Kooperatifler program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim/danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. 

1. Aile ve şirket anayasası oluşturma danışmanlığı 
2. E-ihracat danışmanlığı
3. Kurumsal yönetim danışmanlığı
4. Finansal yönetim danışmanlığı
5. Yalın üretim danışmanlığı
6. Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı
7. Kalite ve sertifikasyon danışmanlığı
8. Teknik tekstil danışmanlığı
9. Ar-ge ve inovasyon danışmanlığı
10. Pazarlama danışmanlığı
11. Yeni ürün, hizmet geliştirme ve prototipleme danışmanlığı
12. Marka danışmanlığı
13. Dijital dönüşüm danışmanlığı
14. Dijital pazarlama danışmanlığı

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png AJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ


SON BAŞVURU TARİHİ: 30 ARALIK 2022    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 30 ARALIK 2022   Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.
 

Başarılı Proje Listesi 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/22/İKD/YDTD/0001

İŞLETMEMİZİN KURUMSAL ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ KURUM POLİTİKASI HALİNE GETİRME PROJESİ

EKPEN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TR32/22/İKD/YDTD/0003

GLUTENSİZ GURME LEZZETLERİN MARKALAŞMA VE PAZARLAMA YOLCULUĞU

HALE ÇOLAK TURA TİCARET BİOROOTZO

TR32/22/İKD/YDTD/0004

DİJİTAL PAZARDA MARKALAŞMA

ŞAHİN DOKUMA MENSUCAT TEKSTİL İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TR32/22/İKD/YDTD/0005

FSSC 22000 KALİTE SİSTEMİ KURULARAK 'HANIMELİ GURME' MARKASININ KALİTE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

AHMET SEYREKOĞLU HANIMELİ DONDURULMUŞ GIDA VE UNLU MAMÜLLER SANAYİ

TR32/22/İKD/YDTD/0006

E-İHRACAT PLATFORMLARINA GİRİŞ

ARL TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TR32/22/İKD/YDTD/0011

YALIN ÜRETİM DANIŞMANLIK HİZMETİ

BAYZARA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

 

Başvuru Rehberi
Teknik Şartname
2022 Yılı Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

PROGRAMIN AMACI
Bu programın amacı üretim odaklı kooperatiflerin ve birliklerin rekabet gücünün artırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

750.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 30.000 TL

Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 60.000 TL[1]


[1] Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil eğitim faaliyeti için 30.000 TL’yi, danışmanlık faaliyeti için 60.000 TL’yi aşamaz.  Hem eğitim hem danışmanlık faaliyetleri içeren proje teklifleri için proje bütçesi 60.000 TL’yi aşamaz.

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

15 Şubat-28 Şubat 2022

28 Şubat 2022 / Saat:18:00

1 Mart-29 Nisan 2022

29 Nisan 2022 / Saat:18:00

1 Mayıs-30 Haziran 2022

30 Haziran 2022 / Saat:18:00

1 Temmuz-31 Ağustos 2022

31 Ağustos 2022 / Saat:18:00

1 Eylül-31 Ekim 2022

31 Ekim 2022 / Saat:18:00

1 Kasım-30 Aralık 2022

30 Aralık 2022 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
•    1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Kooperatif ve Birlikler   
•    5200 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Birlikler

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim/danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. 

 1. Kurumsal yönetim danışmanlığı 
 2. Finansal ve hukuki danışmanlık 
 3. Proje hazırlama danışmanlığı
 4. İş planı hazırlama danışmanlığı
 5. Kalite ve sertifikasyon danışmanlığı
 6. Yönetim ve üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik danışmanlık
 7. Ürün geliştirme ve prototipleme danışmanlığı 
 8. Pazarlama, dış ticaret, e-ticaret ve e-ihracat danışmanlığı 
 9. Dijital pazarlama danışmanlığı 
 10. Marka tasarımı ve markalaşma danışmanlığı  
 11. Ürün tasarımı, ürün ambalajlama yöntemleri, eko tasarım danışmanlığı
 12. Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı 
 13. Verimlilik artırıcı proje hazırlama ve proje uygulama danışmanlığı

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 30 ARALIK 2022    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 30 ARALIK 2022   Saat 18:00


Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

Başarılı Proje Listesi 

Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı
TR32/22/ÜÖG/YDTD/0001 Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Dijital Pazarlama ile Yükseliyor S.S. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

 

Başvuru Rehberi
Teknik Şartname
2022 Yılı Teknik Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik)

PROGRAMIN AMACI
Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
750.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 30.000 TL
Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 60.000 TL
[1]

[1] Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil eğitim faaliyeti için 30.000 TL’yi, danışmanlık faaliyeti için 60.000 TL’yi aşamaz.  Hem eğitim hem danışmanlık faaliyetleri içeren proje teklifleri için proje bütçesi 60.000 TL’yi aşamaz.


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

15 Şubat-28 Şubat 2022

            28 Şubat 2022 / Saat:18:00

1 Mart-29 Nisan 2022

29 Nisan 2022 / Saat:18:00

1 Mayıs-30 Haziran 2022

30 Haziran 2022 / Saat:18:00

1 Temmuz-31 Ağustos 2022

31 Ağustos 2022 / Saat:18:00

1 Eylül-31 Ekim 2022

31 Ekim 2022 / Saat:18:00

1 Kasım-30 Aralık 2022

30 Aralık 2022 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•    Kamu kurum ve kuruluşları*
•    Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
•    Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
•    Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri,
•    Teknoloji geliştirme bölgeleri 
•    Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler**

[*] Bu program kapsamında “kamu kurum ve kuruluşları” başlığı altında valilik, belediye, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü uygun başvuru sahibi olup bu kuruluşların alt birimleri ile okul, hastane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, kütüphane, müze gibi bir ilçe veya il müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir. Ancak bu kurumlar faaliyetin faydalanıcısı olabilir ve başvurular bu kurumları temsilen, tercihen birden çok alt kurumu/kuruluşu içerecek şekilde, ilgili müdürlük tarafından yapılabilir. Üniversiteler uygun başvuru sahibi değildir.

[**] Başvuru sahiplerinde sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerden İşletme hisselerinin %50’sinden fazlasının uygun başvuru sahiplerine ait olduğu işletmeler başvuru sahibi olabilecektir.

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim ve danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir.
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 
Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. 

1. Dijitalleşme karnesi ve dijitalleşme yol haritası hazırlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
2. Teknik tekstil üretimine yönelik danışmanlık projeleri
3. Eko-turizm destinasyonlarının markalaşmasına yönelik eğitim/danışmanlık projeleri
4. Turizm sektöründe hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
5. Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve danışmanlık projeleri
6. Kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
7. Kooperatiflerin e-ticaret platformlarına entegrasyonuna yönelik danışmanlık projeleri
8. Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımına yönelik danışmanlık projeleri
9. Yöresel ürünlerin işlenmesine, paketlenmesine, markalaşmasına yönelik eğitim/danışmanlık projeleri
10. Apiterapi ürünlerinin üretimine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
11. Öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık projeleri
12. Zeytinyağı üretiminde katma değerin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
13. Dijital sektörlerde gençlerin istihdamını hedefleyen projeler 
14. Uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaya yönelik proje hazırlama eğitimi ve danışmanlık projeleri

 

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 30 ARALIK 2022    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 30 ARALIK 2022   Saat 18:00
 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

Başarılı Proje Listesi 

 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/22/TD/0001

"HEM" ÜRETİYOR, "HEM" TANITIYOR

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0003

E-TİCARET EĞİTİMİ İLE SINIRLARIMIZI AŞIYORUZ

NAZİLLİ TİCARET ODASI

TR32/22/TD/0004

KÖYCEĞİZ PROJE ÜRETİYOR

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMLIĞI

TR32/22/TD/0006

DIŞ TİCARET EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI İLE DÜNYAYA AÇILIYORUZ

NAZİLLİ TİCARET ODASI

TR32/22/TD/0008

FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/22/TD/0009

YENİ DÖNEM SATIŞ DÜNYASINDA  KOBİLER İÇİN DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA SATIŞ EĞİTİMİ

AYDIN TİCARET ODASI

TR32/22/TD/0010

METAVERSE YOLUNDA EĞİTİMDE AR (ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK) UYGULAMALARI

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0014

TURİZMDE DESTİNASYON YÖNETİMİ

DENİZLİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0015

DERNEK KAMU EL ELE PROJELERLE BİRLİKTE

BOZKURT EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

TR32/22/TD/0016

HASSAA TARIM UZAKTAN ALGILAMA VE GÖRÜNTÜ İŞLEM EĞİTİMİ PROJESİ

SÖKE ZİRAAT ODASI

TR32/22/TD/0019

ULUSLARARASI PROJE OKUR YAZARLIĞI

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TR32/22/TD/0020

UYGULAMALI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİM PROJESİ

DENİZLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

TR32/22/TD/0021

ERASMUS+ PROJENİ YARAT, SINIRLARINI AŞ

EFELER KAYMAKAMLIĞI

TR32/22/TD/0022

PROJELERİMİZLE BÜYÜYORUZ

ACIPAYAM BELEDİYESİ

TR32/22/TD/0024

YEREL KALKINMA İÇİN PROJE YAZIYORUZ

ÇAL ZİRAAT ODASI

TR32/22/TD/0028

DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

SÖKE ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ TARIMSAL YAYIM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0029

NTO ÖNCÜLÜĞÜNDE GÜÇLENEN MARKALAR

NAZİLLİ TİCARET ODASI

TR32/22/TD/0032

ÇİĞ SÜT HİJYENİ VE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TR32/22/TD/0034

Knidos Ultra Maraton Projesinin rotlarının belirlenmesi için danışmanlık talebinin giderilmesi

Muğla Kültürel Mirası Koruma Derneği

TR32/22/TD/0035

İş Dünyası Projeler ile Büyüyor

Güney Ege Sanayici ve İşadamları Federasyonu

TR32/22/TD/0038

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AVRUPA YOLUNDA

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0032

ÇİĞ SÜT HİJYENİ VE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TR32/22/TD/0034

Knidos Ultra Maraton Projesinin rotlarının belirlenmesi için danışmanlık talebinin giderilmesi

Muğla Kültürel Mirası Koruma Derneği

TR32/22/TD/0035

İş Dünyası Projeler ile Büyüyor

Güney Ege Sanayici ve İşadamları Federasyonu

TR32/22/TD/0038

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AVRUPA YOLUNDA

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0049

ŞİRKETLERDE GELECEĞİN ANAHTARI DİJİTAL DÖNÜŞÜM UZMANLIĞI

DENİZLİ SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TR32/22/TD/0050

FETHİYE KAYA İNCİRİ COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ AB YOLUNDA

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

TR32/22/TD/0051

TARIMSAL PAZARLAMA DİJİTALLEŞİYOR

SÖKE ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ TARIMSAL YAYIM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0052

EĞİTİMDE 3 BOYUTLU DİJİTAL OYUN TASARIMI

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0054

GELECEĞİ BİRLİKTE TASARLIYORUZ- AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0055

AYSİAD PROJELERLE YERELDEN DÜNYAYA AÇILIYOR

AVRASYA YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (AYSİAD)

TR32/22/TD/0056

NETCAD KAMPÜS SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

 

Başvuru Rehberi
Teknik Şartname
2021 YILI İMALAT SANAYİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2021 YILI İMALAT SANAYİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı Ajansımızın “İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı” kapsamında öncelikli olan tekstil ve giyim eşyaları, makine imalatı, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yönetim ve üretim kapasitesinin artırılması; yenilik, kaynak verimliliği becerilerinin geliştirilmesi ve dijitalleşme altyapısının oluşturulmasıdır. Program önceliklerine hizmet eden danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 • İşletmelerde yönetim ve üretim kapasitesinin artırılması
 • İşletmelerde yenilik becerilerin geliştirilmesi
 • İşletmelerde kaynak verimliliğinin artırılması
 • İşletmelerde dijital dönüşümün sağlanması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 75.000 TL

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

2 Ağustos -31 Ağustos 2021

31 Ağustos 2021 / Saat:18:00

1 Eylül-30 Ekim 2021

27 Ekim 2021 / Saat:18:00

1 Kasım-31 Aralık 2021

31 Aralık 2021 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 

 • Tekstil, makine, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler[1]

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır.

 1. 1.   Aile ve şirket anayasası oluşturma danışmanlığı 
 2. 2.   Dış ticaret ve e-ihracat danışmanlığı
 3. 3.   Kurumsal yönetim danışmanlığı
 4. 4.   Finansal yönetim danışmanlığı
 5. 5.   Yalın üretim danışmanlığı
 6. 6.   Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı
 7. 7.   Kalite ve sertifikasyon danışmanlığı
 8. 8.   Teknik tekstil danışmanlığı 
 9. 9.   Ar-ge ve inovasyon danışmanlığı
 10. 10. Pazarlama danışmanlığı
 11. 11. Yeni ürün, hizmet geliştirme ve prototipleme danışmanlığı
 12. 12. Marka danışmanlığı
 13. 13. Dijital dönüşüm danışmanlığı
 14. 14. Dijital pazarlama danışmanlığı
 15. 15. Verimlilik artırıcı proje hazırlama ve proje uygulama danışmanlığı
 16. 16. Temiz üretim, enerji verimliliği danışmanlığı
 17. 17. Endüstriyel simbiyoz danışmanlığı

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2021    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2021   Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru yapılmadan önce, projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişime geçilmesi ve görüş alınması gerekmektedir.  

 

Başvuru için tıklayınız


[1]Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye (Kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kontrolünde olmayan işletmeler) ait olan tek kişi işletmeler (Esnaf, serbest meslek erbabı, tacir vb.), adi ortaklıklar, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler vb.

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında; İkiyüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon (125.000.000) Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.

Kooperatifler program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

 

Başarılı Proje Listesi

REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI
TR32/21/İSG/YDTD/0001 Kurumsallaşma Sürecinde Büyük Adımlar Nazsan Makina Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi
TR32/21/İSG/YDTD/0002 Tekmen Tekstil için Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Tekmen Tekstil Çırçır Fabrikaları Montaj Ve İmali Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi
TR32/21/İSG/YDTD/0006 Dış Ticaret ve E-İhracat Danışmanlığı İnovmak Makina San. ve Tic. A.Ş.
TR32/21/İSG/YDTD/0007 Pazarlama Danışmanlığı Yöre Besin Maddeleri San.Tic.A.Ş.
TR32/21/İSG/YDTD/0010 Karadirek Makina Teknik Destekle Birlikte Yurt Dışına Açılıyor Karadirek Makina Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
TR32/21/İSG/YDTD/0012 İhracatın Dijital Dönüşümü Abc Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TR32/21/İSG/YDTD/0013 Kurumsallaşma Yolunda Ekpen Tekstilin İnsan Kaynakları Yetkinliklerinin Ve Yönetim Kapasitesinin Arttırılması Ekpen Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TR32/21/İSG/YDTD/0016 Muğla'dan Zeytinyağı İhracatı  Turgut Anadolu Yatırım Sa. Tic. İthalat İhracat ve Pazarlama Ltd. Şti.
TR32/21/İSG/YDTD/0017 Destek Sizden Gerisi Bizden; Dış Ticaret, E-İhracat ve Uluslararası Dijital Pazarlama Danışmanlığı Ata Ağaç Arge Anonim Şirketi

 

2021 İmalat Sanayinin Güçlendirilmesi YDTD Başvuru Rehberi
2021 YDTD EK-E Teknik şartname
2021 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

(KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI
Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program önceliklerine hizmet eden eğitim verme ve danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.
 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
1.000.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 25.000 TL
Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 60.000 TL 


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi
22 Nisan-30 Nisan 2021 30 Nisan 2021 / Saat:18:00
1 Mayıs-30 Haziran 2021 30 Haziran 2021 / Saat:18:00
1 Temmuz-31 Ağustos 2021 31 Ağustos 2021 / Saat:18:00
     1 Eylül-30 Ekim 2021 27 Ekim 2021 / Saat:18:00
1 Kasım-31 Aralık 2021 31 Aralık 2021 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu kurum ve kuruluşları [1]
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler[2]

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir. 
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 
Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. 
1.    Dijitalleşme karnesi ve dijitalleşme yol haritası hazırlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
2.    Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
3.    Teknik tekstil üretimine yönelik danışmanlık projeleri
4.    Sanayi sektörlerinin gelişimine yönelik araştırma, plan ve strateji çalışmaları içeren danışmanlık projeleri
5.    Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda destinasyonların markalaşmasına yönelik eğitim / danışmanlık projeleri
6.    Turizm sektöründe hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
7.    Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve danışmanlık projeleri
8.    Turizm potansiyeli olan kırsal alanlarda turizm farkındalığı oluşturulmasına ve kırsal destinasyon alanları oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
9.    Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik danışmanlık projeleri
10.    Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitim / danışmanlık projeleri
11.    Apiterapi ürünlerinin üretimine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
12.    Öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık projeleri 
13.    Zeytinyağı üretiminde katma değerin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
14.    Yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri
15.   Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaya yönelik proje hazırlama eğitimi ve danışmanlık projeleri
16.  İllerde afetlere/acil durumlara hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler

 

 


 

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               
(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

 
  
Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

 
AJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2021  Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2021  Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

[1] Bu program kapsamında “kamu kurum ve kuruluşları” başlığı altında valilik, belediye, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü uygun başvuru sahibi olup bu kuruluşların alt birimleri ile okul, hastane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, kütüphane, müze gibi bir ilçe veya il müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir. Ancak bu kurumlar faaliyetin faydalanıcısı olabilir ve başvurular bu kurumları temsilen, tercihen birden çok alt kurumu/kuruluşu içerecek şekilde, ilgili müdürlük tarafından yapılabilir. Üniversiteler uygun başvuru sahibi değildir.

[2] Başvuru sahiplerinde sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerden İşletme hisselerinin %50’sinden fazlasının uygun başvuru sahiplerine ait olduğu işletmeler başvuru sahibi olabilecektir.

 

2021 Teknik Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik)

Başarılı Proje Listesi

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/21/TD/0001

Yöremin Ürünü Kurumumun Markası

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/21/TD/0002

Menteşe Kentsel Sit Alanında Turist Rehberliği Eğitimi

Muğla Turist Rehberleri Odası

TR32/21/TD/0003

NETCAD Eğitimi

Pamukkale Belediyesi

TR32/21/TD/0004

Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı

Söke Ticaret Borsası

TR32/21/TD/0005   

Muğla Büyükşehir Belediyesi Enerji Verimliliği Kurum Kültürünün Oluşturulması Danışmanlık Hizmeti Alınması    

Muğla Büyükşehir Belediyesi 

TR32/21/TD/0008

Belediye Personelimiz Proje Yazıyor 

Kuşadası Belediyesi

TR32/21/TD/0009

Dijital Denizli

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Denizli Şubesi

TR32/21/TD/0011

Görevimiz Su

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ( DESKİ )

TR32/21/TD/0012

3D Yazıcı Teknik Servis Elemanı Yetiştirme Eğitici Eğitimi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/21/TD/0014

GIS Tabanlı İmar ve Altyapı Projeleri Üretiyoruz

Fethiye Belediyesi

TR32/21/TD/0015

Aimsun Next 4.0 Trafik Simülasyon Programı Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

TR32/21/TD/0016

Tekstilde İnovasyon

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/21/TD/0017 

Denizli'de İthal Edilen Ürünlerin Türkiye ve Dünyadaki Büyüklüğünün Tespiti

Denizli Ticaret Odası

TR32/21/TD/0019

Afetlerle Mücadelede Kapasite Geliştirme Projesi 

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

TR32/21/TD/0020

Bozkurt Afetlere Hazır

Bozkurt Belediyesi

TR32/21/TD/0021

Projelere Kadın Eli Değiyor TOÇBİR-SEN Büyüyor

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Aydın Şube Başkanlığı

TR32/21/TD/0023

Kale Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor

Kale Belediyesi

TR32/21/TD/0024

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Hibe Programları ve Proje Başvurusu Eğitimi

Kale Kaymakamlığı

TR32/21/TD/0026

Fethiye'de Spor, Turizmde Rekor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

TR32/21/TD/0027

Katma Değeri Yüksek Zeytin ve Zeytinyağı Eğitimi

Didim Ziraat Odası Başkanlığı

TR32/21/TD/0028

Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor

T.C. Muğla Valiliği

TR32/21/TD/0029

Tavas Mesleki Eğitimde Markalaşıyor

T.C. Tavas Kaymakamlığı

TR32/21/TD/0030

'Bekilli Projeler İle Büyüyecek'' Proje döngüsü yönetimi eğitimi

BEKİLLİ KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0031

EC Elektrikli Araç Enerji Teknolojileri

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/21/TD/0032

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Erasmus + Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği ile AB Yolunda

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/21/TD/0033

Şehrimi Mobil Uygulamayla Keşfediyorum

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/21/TD/0035

"Çakır havucu ve Acıpayam Kavunu"  Coğrafi İşaret Alınması

ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0036

Çal Proje Yazıyor

ÇAL KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0037

48 Mucit Geleceği Tasarlıyorum

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ

TR32/21/TD/0038

Verimlilik İçin Öncelik İnsan Kaynakları Yönetimi

DENİZLİ SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TR32/21/TD/0039

Proje Yazma Ve Yönetimi Döngüsü Eğitimi

MERKEZEFENDİ KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0040

Tarımda 4.0 Teknolojilerini Kullanıyoruz, Efelere Tarımda Çağ Atlatıyoruz.

EFELER KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0041

Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi

BOZDOĞAN KAYMAKAMLIĞI

 

TR32/21/TD/0042

Alternatif Turizm Ekoturizm Kaynaklarının Turizme Kazandırılmasına Yönelik Ön Fizibilite Çalışması Danışmanlık Projesi

 

BOZDOĞAN BELEDİYESİ

TR32/21/TD/0044

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ulusal ve Uluslararası Trend Analizi Danışmanlığı.

MUĞLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/21/TD/0045

Proje Döngüsü Ve Yönetimi Eğitimi

DALAMAN KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0046

Çardak Coğrafi İşarete İlk Adımını Atıyor

ÇARDAK KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0047

Tedbir Koçarlı Belediyesinden

KOÇARLI BELEDİYESİ

TR32/21/TD/0048

Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojileriyle Proje Yazıyorum

MARMARİS KAYMAKAMLIĞI

 

TR32/21/TD/0049

Unesco Dünya Mirası Temelinde Muğla Kültürel Ve Doğal Varlıklarının Farkındalık Ve Kapasite Oluşturma Eğitimi Ve Danışmanlık

 

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

TR32/21/TD/0050

Çivril OSB Yer Seçimi Etüt Bilgilendirme Raporu Hazırlama konusunda danışmanlık faaliyetlerinin sağlanması

ÇİVRİL BELEDİYESİ

TR32/21/TD/0051

Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarından Kaynak Yaratma

SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0052

Proje Ofisi İle Bölgeye Güç Katıyoruz

NAZİLLİ TİCARET ODASI

TR32/21/TD/0054

Buldan İlçesi'nin Afet ve Acil Durum yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi

BULDAN KAYMAKAMLIĞI

2021 TD Başvuru Rehberi
2021 TD Başvuru Ekleri
2021 Yılı Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı üretim odaklı kooperatiflerin ve birliklerin rekabet gücünün artırılmasıdır. Program önceliklerine hizmet eden danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Kurumsal kapasitenin Güçlendirilmesi
İşleme, paketleme, depolama süreçlerinin iyileştirilmesi
Markalaşma ve pazarlama kapasitesinin artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
750.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 60.000 TL
BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi
8 Haziran-30 Haziran 2021 30 Haziran 2021 / Saat:18:00
1 Temmuz-31 Ağustos 2021 31 Ağustos 2021 / Saat:18:00
1 Eylül-30 Ekim 2021 27 Ekim 2021 / Saat:18:00
1 Kasım-31 Aralık 2021 31 Aralık 2021 / Saat:18:00

 

 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•    1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Kooperatif ve Birlikler   
•    5200 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Birlikler

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 


ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. 

1. Kurumsal yönetim danışmanlığı 
2. Finansal ve hukuki danışmanlık 
3. Proje ve iş planı hazırlama danışmanlığı 
4. Kalite ve sertifikasyon danışmanlığı
5. Yönetim ve üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik danışmanlık
6. Ürün geliştirme ve prototipleme danışmanlığı 
7. Pazarlama, dış ticaret, e-ticaret ve e-ihracat danışmanlığı 
8. Dijital pazarlama danışmanlığı 
9. Marka tasarımı ve markalaşma danışmanlığı  
10. Ürün tasarımı, ürün ambalajlama yöntemleri, eko tasarım danışmanlığı
11. Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı 
12. Verimlilik artırıcı proje hazırlama ve proje uygulama danışmanlığı
13. Kurumsal kaynak planlamasına yönelik danışmanlıklar
14. Temiz üretim, enerji verimliliği, eko-verimli üretim ve endüstriyel simbiyoz konularını içeren danışmanlıklar 
 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2021    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2021   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.
 

Başarılı Proje Listesi

 

REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0002 Geleneksel Muğla Dokumaları Envanteri Hazırlanması ve Günümüz Kullanımına Uygun Dokuma Yapılması için Danışmanlık ve Eğitim S.S. Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0005 Rekabet yoğun ortamda üyelerimize daha iyi hizmet için Kurumsal Yönetim Danışmanlığı alıyoruz. SINIRLI SORUMLU FETHİYE SEYDİKEMER EKOLOJİK İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0006 Kurumsal Yönetimin Güçlendirilerek Markalaşma ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması Danışmanlığı SINIRLI SORUMLU AKYENİKÖY BALAT TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0007 Kurumsal Yönetimin Güçlendirilerek Markalaşma ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması Danışmanlığı SINIRLI SORUMLU MİLAS ANATOLİE KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0008 Bilgisayar Destekli Nakış Desen Çizimi ve Tasarım Danışmanlığı KUŞADASI KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0009 Güvenilir Gıda Üretiyoruz S.S. DENİZLİ BÖLGESİ HAY. KOOP. BİRLİĞİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0010 Likya Kadını Işık Saçıyor S.S.FETHİYE KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM İŞLETME VE KALKINMA KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0011 Kurumsal Yönetimin Güçlendirilerek Markalaşma ve Pazarlama Kapasitesinin Arttırılması Danışmanlığı SINIRLI SORUMLU GÜNEŞİN KADINLARI MUĞLA KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0012 Stratejik İş Planı Hazırlama Uygulamalı Eğitim Ve Danışmanlık S.S. BEGONVİL KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0013 Makko E- Ticaret ve E - İhracat ile gelişiyor. S.S. MAKKO KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0014 Kooperatifimiz Dijitalleşiyor; Kurumsallaşıyor; İhracata Hazırlanıyor; Online Eğitim Ve Online Danışmanlık Projesi SINIRLI SORUMLU ORTACA ELELE KADIN GİRİŞİMİ, ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ

2021 ÜÖG/YDTD Başvuru Rehberi
2021 ÜÖG/YDTD Başvuru Ekleri
2020 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 Yılı YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK Programı 4 Aralık 2020 itibariyle ilan etmiştir. Program bütcesi toplam 1 milyon TL'dir.


PROGRAMIN AMACI

İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm ile Eko-turizmde Yeni Destinasyonlar sonuç odaklı programları kapsamında öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde kurumsallaşma ve teknik kapasite artışının sağlanmasıdır. 

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

FAALİYET TÜRLERİ

Ajans sadece danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir.

UYGUN FAALİYETLER
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. Bu süre talebin ajans tarafından karşılanması durumunda destek sözleşmesi imzalanmasından, hizmet alımı yöntemiyle karşılanması durumunda ise yüklenici ile sözleşme imzalanmasından itibaren başlar. 

ÖRNEK PROJE KONULARI

   

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

 https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin İmzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

BAŞVURU ŞEKLİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2020    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2020   Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Kişisel verileriniz korunması ile ilgili sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aydınlatma metninde belirtildiği ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine https://www.geka.gov.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

2020 YILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
 Başarılı Bulunan Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Başvuruları

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR32/20/YDTD/0001

DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI DESTEĞİ

IŞIK TEKSTİL HAMBEZ HAŞIL ÇÖZGÜ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TR32/20/YDTD/0002

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

YÖRE BESİN MADDELERİ SAN.TİC.A.Ş.

TR32/20/YDTD/0003

MARKAMIZA YÖNELİK DİJİTAL PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

YAVUZÇEHRE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TR32/20/YDTD/0004

TEKSTİL İŞLETMESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YALIN ÜRETİM DANIŞMANLIĞI

EKPEN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TR32/20/YDTD/0005

EMİR TEKSTİL KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMET DESTEĞİ

EMİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

TR32/20/YDTD/0006

BAŞARININ SIRRI KURUMSALLAŞMADIR

SKM TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK TARIM HAYVANCILIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

TR32/20/YDTD/0007

E-İHRACAT SÜREÇLERİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

KURU YEŞİL GIDA TARIM İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TR32/20/YDTD/0008

KAYTEKS - AİLE / ŞİRKET ANAYASASI OLUŞTURMA VE KURUMSALLAŞMA DANIŞMANLIĞI

KAYTEKS KADİFE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TR32/20/YDTD/0009

ELTEKSMAK ELK. ELT.MAK.SAN.TİC.LTD. ŞİRKETİNİN YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ İLE VERİMLİLİĞİNİN VE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI

ELTEKSMAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNA SANAYİİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

TR32/20/YDTD/0010

EKOLOJİK LİFLERİN PERFORMANSININ ARTTIRILARAK EV TEKSTİLİNDE KULLANIMI

TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

TR32/20/YDTD/0011

SÜREÇ DANIŞMANLIĞI VE DEPO, STOK  (MRP) VE İŞ PLANI TAKİP PROGRAMI YAZILIMI

ETM MÜH.BÜROMAK. ELEK. TUR. İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TR32/20/YDTD/0012

DİJİTAL PAZARLAMA DANIŞMALIĞI

ÇALIŞKAN TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT, TAAHHÜT, TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TR32/20/YDTD/0013

 HANIMELİ GURME MARKASINI ULUSLARARASI PAZARLARA AÇMAK

AHMET SEYREKOĞLU HANIMELİ DONDURULMUŞ GIDA VE UNLU MAMÜLLER SANAYİ

EK-E Teknik Sartname_YDTD
2020 Yönetim Danışmanlığı TD Başvuru Rehberi
2020 Yılı YDTD Sunumu
2020 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program önceliklerine hizmet eden eğitim verme ve danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 25.000 TL

Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 50.000 TL

 

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi
14 Şubat-28 Şubat 2020 28 Şubat 2020 Saat:18:00
1 Mart-30 Nisan 2020 30 Nisan 2020 / Saat:18:00
1 Mayıs-30 Haziran 2020 30 Haziran 2020 / Saat:18:00
1 Temmuz-31 Ağustos 2020 31 Ağustos 2020 / Saat:18:00
1 Eylül-30 Ekim 2020 30 Ekim 2020 / Saat:18:00
1 Kasım-31 Aralık 2020 31 Aralık 2020 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl Müdürlükleri vb.) 
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Birlikler ve kooperatifler,

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

1 Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil eğitim faaliyeti için 25.000 TL’yi, danışmanlık faaliyeti için 50.000 TL’yi aşamaz.  Hem eğitim hem danışmanlık faaliyetleri içeren proje teklifleri için proje bütçesi 50.000 TL’yi aşamaz.

2  Okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, rehberlik araştırma merkezleri, bilim sanat merkezleri, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir. Kamu Kurumların ilçe müdürlükleri ve üniversiteler uygun başvuru sahibi değildir.

3 Başvuru sahiplerinde sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerden İşletme hisselerinin %50’sinden fazlasının uygun başvuru sahiplerine ait olduğu işletmeler başvuru sahibi olabilecektir.

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Dijitalleşme karnesi ve dijitalleşme yol haritası hazırlanmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Teknik tekstil üretimine yönelik danışmanlık projeleri
 • Sanayi sektörlerinin gelişimine yönelik araştırma, plan ve strateji çalışmaları içeren danışmanlık projeleri
 • Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda destinasyonların markalaşmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Turizm sektöründe hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve/veya danışmanlık projeleri
 • Turizm potansiyeli olan kırsal alanlarda turizm farkındalığı oluşturulması ve/veya kırsal destinasyon alanları oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik danışmanlık projeleri
 • Kırsal alanda organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını destekleyecek eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitim veya danışmanlık projeleri
 • Apiterapi ürünlerinin üretimine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklerin markalaşma ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklerin e-ticaret ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklere yönelik finansal ve hukuki danışmanlık projeleri
 • Zeytinyağı üretiminde katma değerin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri
 • Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaya yönelik proje hazırlama eğitimi ve/veya danışmanlık projeleri


 BAŞVURU ŞEKLİ

Bilgi Platform

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               
(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

    

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

AJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2020    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2020   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

2020 Yılı Başarılı Projeler

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/20/TD/0002

ORMANCILIK UYGULAMALARI

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/20/TD/0003

Pamukkale Belediyesi ne ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

Pamukkale Belediyesi

TR32/20/TD/0004

ÇAL 2023'E PROJELERLE HAZIRLANIYOR

ÇAL KAYMAKAMLIĞI

TR32/20/TD/0005

NETCAD Eğitimi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/20/TD/0006

Proje Döngüsü Yönetimi, Hibe Programları ve Proje Başvurusu Eğitimi

Çameli Kaymakamlığı

TR32/20/TD/0007

Söke Projeler ile Büyüyor

SÖKE ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ TARIMSAL YAYIM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/20/TD/0009

Tersine Mühendislik Eğitimi

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü