Muğla

Doğal, tarihi ve kültürel değerlerinden yatırım alanlarına kadar geniş ölçekte Muğla’nın sahip olduğu potansiyeli ile özelliklerine ilişkin bilgileri içeren “Bir Muğla Seyahati” başlıklı kitabımıza ulaşmak için tıklayınız.

MUĞLA’NIN TEMEL SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ

PARAMETRE

MUĞLA

TÜRKİYE

Toplam Nüfus Büyüklüğü (TUİK, 2017)

938 bin 751

81 Milyon

Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (Kalkınma Bakanlığı, 2011)

8.

-

Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer (TR 32) (TÜİK, 2011)

14.534 TL

15.500 TL

İhracatta İlk 1000’de Yer Alan Firma Sayısı (TİM, 2017)

4

-

Yabancı Sermayeli Sanayici Sayısı (TOBB, 2017)

8

1.288

Toplam İhracat (TİM, 2017)

429 Milyon $

156,8 Milyar $

Okul Öncesi (5 yaş) Net Okullaşma Oranı(MEB, 2015-2016)

% 74,6

% 55,5

Ortaöğretim Okullaşma Oranı (Türkiye % 79,8) (MEB, 2015-2016)

% 83,8

%79,8

Derslik Başına Öğrenci Sayısı (İlkokul-Ortaokul) (Türkiye 25)

 (MEB, 2015-2016)

18

25

100 Bin Kişi Başına Düşen Toplam Hastane Yatak Sayısı (TÜİK, 2014)

233

266

Orman Alanının Toplam Yüzölçümüne Oranı

(Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2018)

%68

%29

Doğal Sit Alanlarının Yüzölçümüne Oranı

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017)

%14,6

%2,5

Tabiat Parkı Sayısı(Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2017)

11

206

Toplam Sulanabilir Tarım Arazisi-Hektar(DSİ, 2017)

31.065

-

Konaklama Tesislerinde Geceleme Sayısı(TUİK, 2017)

18,8 Milyon

415,6 Milyon

Yurtdışından Giriş Yapan Yabancı Turist Sayısı

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017)

2 milyon 90 bin

32,4 Milyon

Turizm İşletme Belgeli Yatak Sayısı

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017)

112 Bin

960 Bin

Marina Sayısı/ Toplam Kapasite

27/6904

-

Teknoloji Yoğun Üretim Teknolojisi Kullanan İmalatçı Firma Oranı

(Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri,2016)

%7

-

İşsizlik Oranı(%)(2013)

7,3

9,7

İşgücüne Katılma Oranı(%)(2013)

55,5

50,8

Nüfus Yoğunluğu(Nüfus/Km2)(2017)

72

104

Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü(2015)

2,9

3,5

Yüksekokul Veya Fakülte Mezunu Oranı(%)(2015)

15,96

14,2

Kişi Başına Elektrik Tüketimi(Kwh)(2014)

2.903

2.669

Bin Kişi Başına Otomobil Sayısı(2015)

195

134

Nüfus Başına Ortalama Mevduat(TL)(2015)

15.458

14.890

Nüfus Başına Ortalama Kredi(TL)(2015)

13.924

17.588

Muğla Yatırım Olanakları
TR32 İlçe Tarım İstatistikleri 2010-2017
Bir Muğla Seyahati