Denizli YDO Faaliyetleri

Denizli Yatırım Destek Ofisi (YDO) Sizin İçin Neler Yapabilir?

 • Ajans Destekleri Hakkında Bilgilendirme,
 • Türkiye’deki Destek Mekanizmaları Hakkında Bilgilendirme ve Danışmanlık,
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bilgilendirme,
 • Yatırımcıların Eşleştirilmesi,
 • İlin İş ve Yatırım Ortamına İlişkin Analiz, Rapor ve Strateji Çalışmaları,
 • Alternatif Yatırım Alanları Konusunda Bilgilendirme,
 • İldeki İş, Yatırım İmkânları ile Kentin Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtımı,
 • Takip Edilen Yatırımlardaki İzin ve Ruhsat İşlemlerinin İzlenmesi,
 • İldeki Yatırımların Takibi ve Yatırımlara Teknik Bilgi Desteği Sağlanması,
 • Yerli ve Yabancı Yatırımcı Çekme Noktasında Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Kurumlarla İşbirliği ve Kapasite Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapmak,
 • Denizli'de Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşlarınca Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yürütülen Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetlerini Koordine Etmek ve Desteklemek, konularında sizlere yardımcı olabiliriz.

Denizli Yatırım Destek Ofisi Başvuru Süreci ve Takip
Başvuru ve Takip
Yatırım Destek Ofisine başvurmak, yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır ve yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Başvuru sahipleri, Yatırım Destek Ofisi'nin takip ve koordinasyonunu yaptığı iş ve işlemlerinin durumu hakkında diledikleri zaman bilgi alabilirler.

Yatırımcı Başvuru Formları (Türkçe ve İngilizce);

Yatırımcı Talep Formu
YDO Flayer TR