Kalkınma Kurulu

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulmuştur. GEKA Kalkınma Kurulu, 34’ü Aydın’ı, 34’ü Denizli’yi ve 32’si de Muğla’yı temsil eden 100 kişiden oluşmaktadır.

19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9112 sayılı “Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın ekinde yer alan “Kalkınma Kurulu Üye Listelerine İlişkin Tablonun Yürürlükten Kaldırılması” kararı doğrultusunda Kalkınma Kurulu üyelikleri askıya alınmış ve Kalkınma Kurulu Toplantıları gerçekleştirilmemiştir.