Denizli Sektörel Destekler ve Raporlar

Denizli, Türkiye’nin girişimci, üretim ve ihracatta öncü, ticari geçmişi 7.500 öncesine dayanan kentidir. Verimli tarım toprakları, zengin biyolojik çeşitliliği, sahip olduğu köklü tarihi ve kültürel mirası, görkemli geçmişi ile dikkat çeken Denizli’de; “tarımsal faaliyetler” ve tarıma dayalı sanayi” ilin ekonomik faaliyetleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Denizli’nin tarım ve tarıma dayalı sanayi potansiyeli ile bu alanda değerlendirilebilecek yatırım fırsatlarına ilişkin hazırlanan “Denizli’nin Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Yatırım Potansiyeli” başlıklı kitabımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Denizli'nin Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Yatırım Potansiyeli

Denizli Yatırım Destek Ofisi faaliyetleri kapsamında, ildeki yerel kurum/kuruluş temsilcileri ile işbirliği sağlanmaktadır. Bu çalışmalardan en somut olanlarından biri Organize Sanayi Bölgeleri ile yapılan yatırımcı firmalara yönelik teşvik bilgilendirme faaliyetleri ile yatırım olanaklarını tanıtmak üzere yatırımcı ve/veya heyet ağırlama çalışmalarıdır. Bu kapsamda, Çardak OSB Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen OSB’de yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara yönelik teşvik danışmanlığı faaliyetlerine ilişkin bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Denizli YDO Çardak OSB Teşvik Faaliyetleri İçin Tıklayınız.

Denizli’nin yatırım ortamının geliştirilmesine, tıbbi aromatik bitkilere yönelik potansiyelinin etkin kullanımına, sektörde katma değerin artırılmasına katkı sağlamak ve yatırımcı ile girişimcilerin yönlendirilmesinde kullanılmak amacıyla “Denizli İli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Yağ Eldesi Tesisi Ön Fizibilite Raporu” hazırlanmıştır. Söz konusu çalışma, Denizli İli‘nde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Yağ Eldesi Tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Ajansımız tarafından hazırlanmıştır. Çalışmaya ilişkin genel bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Denizli’de yapılabilecek benzer bir yatırım, süreçler, destekler ve söz konusu ön fizibilite çalışması hakkında detaylı bilgi almak üzere Ajansımızın Denizli Yatırım Destek Ofisiyle irtibata geçebilirsiniz.
Denizli İli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Yağ Eldesi Tesisi Yatırımına Yönelik Ön Fizibilite Raporu İçin Tıklayınız.

Denizli’nin yatırım ortamının geliştirilmesine, termal sağlık turizmi potansiyelinin etkin kullanımına, bölgeye gelen turistlerin konaklama sürelerinin uzamasına katkı sağlamak ve yatırımcıların yönlendirilmesinde kullanılmak üzere “5 Yıldızlı Termal Sağlık ve Konaklama Tesisi Ön Fizibilitesi” çalışması yapılmıştır. Bölgeye gelen turistlerin günübirlik konaklamasına alternatif olabilecek, bölgenin termal potansiyelini kullanılarak sağlık turizmine daha butik şekilde hizmet verebilecek 5 yıldızlı otelin ön fizibilitesinin yerli ve yabancı potansiyel yatırımcılara bilgi vermesi ve yol gösterici olması amaçlanmıştır. Çalışmaya ilişkin genel bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Denizli’de yapılabilecek benzer bir turizm yatırımı, süreçler, destekler ve söz konusu ön fizibilite çalışması hakkında detaylı bilgi almak üzere Ajansımızın Denizli Yatırım Destek Ofisiyle irtibata geçebilirsiniz.
Denizli 5 Yıldızlı Termal Sağlık ve Konaklama Tesisi Ön Fizibilitesi İçin Tıklayınız.

Denizli’nin yatırım ortamının, tarımsal üretim ve ticaret potansiyelinin geliştirilmesine yönelik  katkı sağlamak ve yatırımcıların yönlendirilmesinde kullanılmak üzere “ Yaş Meyve/Sebze Boylama, Tasnifleme, Paketleme ve Soğukta Muhafaza Tesisi Ön Fizibilitesi ” çalışması yapılmıştır. Denizli’de yapılabilecek benzer bir turizm yatırımı, süreçler, destekler ve söz konusu ön fizibilite çalışması hakkında detaylı bilgi almak üzere Ajansımızın Denizli Yatırım Destek Ofisiyle irtibata geçebilirsiniz.
Yaş Meyve/Sebze Boylama, Tasnifleme, Paketleme Ve Soğukta Muhafaza Tesisi Ön Fizibilitesi İçin Tıklayınız.

Denizli’de turizm ve sağlık sektörlerindeki potansiyelden daha fazla yararlanılmasına katkı sağlamak üzere, yatırım süreçleri, potansiyel, ilgili destekler, teşviklere ilişkin bilgi ve yönlendirici diyagramların bulunduğu kitabımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Denizli'de Turizm ve Sağlık Sektörleri İçin Tıklayınız.

Ticaret Bakanlığının yatırımlarda devlet yardımları teşvikler dışında sağladığı fuar desteklerinden pazar araştırması desteklerine, yurtdışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesinden döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesine kadar 14 ayrı desteği hakkında açıklamalar içeren kitabımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Ticaret Bakanlığı Destekleri İçin Tıklayınız.

Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik kamu kurumları, vakıflar, bağımsız kuruluşlar, büyükelçilikler, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından verilen desteklere ilişkin açıklamalar içeren kitabımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destekler İçin Tıklayınız.

Sektörel Destekler ve Raporlar için hazırlanan diğer dokümanlara ise aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Belediyelere Yönelik Destek Mekanizmaları
Soğuk Hava Deposu Yatırımları Destekleri
Modern Seracılık Yatırımları
Güney Egede Modern Seracılık Yatırım Raporu
Lisanssız GES Yatırımları İçin Bilgi notu
Eğitim Yatırımlarında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Sağlanan Teşvikler
Mevcut Demiryolu Hattının Modern Ulaşım Teknikleri İle Entegrasyonu Değerlendirme Özeti
Mevcut Demiryolu Hattının Modern Ulaşım Teknikleri İle Entegrasyonu Araştırması