Güncel Destekler

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 Yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı kapsamında Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar ile Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik mali destek programını 1 Nisan 2020 itibariyle ilan etmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonda hazırlanan destek programı kapsamında toplam 6 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

ASGARİ DESTEK MİKTARI

AZAMİ DESTEK MİKTARI

DESTEK ORANI

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı

(Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik)

Referans No: TR32/2020/COVID

6.000.000 TL

 

50.000 TL

500.000 TL

 

 

Asgari: %10

Azami:% 50

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı

 (Kar Amacı Gütmeyen Kurum/  Kuruluşlara Yönelik)

Referans No: TR32/2020/COVID

50.000 TL

500.000 TL

 

 

Asgari: %10

Azami:% 100

 

Programın Amacı: COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi.


Programın Öncelikleri: 
Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması 
Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:
► Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar
•    Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
•    Yerel Yönetimler
•    Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
•    Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler
•    Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
•    Üniversiteler, Fakülte, Enstitü
•    Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri


► Kar Amacı Güden İşletmeler

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2020 Perşembe Saat: 18:00


Proje başvurularının, internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS; https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp) üzerinden yapılması ve son başvuru tarihi olan 30 Nisan 2020 Perşembe günü saat 18.00’den önce KAYS üzerinden tamamlanması gerekmektedir.  Proje başvurusunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde 8 Mayıs 2020 Cuma günü (saat 17:00) KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının posta yolu ile Ajans Merkezi’ne ulaştırılması gerekmektedir.
İlanen duyurulur.
 

Kişisel verileriniz korunması ile ilgili sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aydınlatma metninde belirtildiği ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine https://www.geka.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

PROGRAMLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Örnek Başvuru Veri Giriş Formu
GEKA-COVID-19 Program Rehberi
Fizibilite Desteği

2020 Yılı Fizibilite Desteği

2020 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI
TR32/20/FD


PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ: 2.000.000 TL
AZAMİ DESTEK TUTARI: 200.000 TL

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)[1]
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Birlikler ve Kooperatifler

[1] 2020 yılı Fizibilite Desteği kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     AJANS MERKEZİ, AYDIN VE MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 31/12/2020 Saat: 18:00
TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ: 08/01/2021 Saat:18:00

 

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 24/12/2020 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru yapılmadan önce, projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişime geçilmesi ve görüş alınması gerekmektedir.     

Başvuru için tıklayınız

2020 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
Başvuru Ekleri
2020 Fizibilite Desteği Sunumu
Teknik Destek

2020 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 Yılı YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK Programı 4 Aralık 2020 itibariyle ilan etmiştir. Program bütcesi toplam 1 milyon TL'dir.


PROGRAMIN AMACI

İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm ile Eko-turizmde Yeni Destinasyonlar sonuç odaklı programları kapsamında öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde kurumsallaşma ve teknik kapasite artışının sağlanmasıdır. 

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

FAALİYET TÜRLERİ

Ajans sadece danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir.

UYGUN FAALİYETLER
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. Bu süre talebin ajans tarafından karşılanması durumunda destek sözleşmesi imzalanmasından, hizmet alımı yöntemiyle karşılanması durumunda ise yüklenici ile sözleşme imzalanmasından itibaren başlar. 

ÖRNEK PROJE KONULARI

   

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

 https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin İmzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

BAŞVURU ŞEKLİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2020    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2020   Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Kişisel verileriniz korunması ile ilgili sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aydınlatma metninde belirtildiği ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine https://www.geka.gov.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz.

EK-E Teknik Sartname_YDTD
2020 Yönetim Danışmanlığı TD Başvuru Rehberi
2020 Yılı YDTD Sunumu
2020 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program önceliklerine hizmet eden eğitim verme ve danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 25.000 TL

Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 50.000 TL

 

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi
14 Şubat-28 Şubat 2020 28 Şubat 2020 Saat:18:00
1 Mart-30 Nisan 2020 30 Nisan 2020 / Saat:18:00
1 Mayıs-30 Haziran 2020 30 Haziran 2020 / Saat:18:00
1 Temmuz-31 Ağustos 2020 31 Ağustos 2020 / Saat:18:00
1 Eylül-30 Ekim 2020 30 Ekim 2020 / Saat:18:00
1 Kasım-31 Aralık 2020 31 Aralık 2020 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl Müdürlükleri vb.) 
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Birlikler ve kooperatifler,

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

1 Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil eğitim faaliyeti için 25.000 TL’yi, danışmanlık faaliyeti için 50.000 TL’yi aşamaz.  Hem eğitim hem danışmanlık faaliyetleri içeren proje teklifleri için proje bütçesi 50.000 TL’yi aşamaz.

2  Okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, rehberlik araştırma merkezleri, bilim sanat merkezleri, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir. Kamu Kurumların ilçe müdürlükleri ve üniversiteler uygun başvuru sahibi değildir.

3 Başvuru sahiplerinde sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerden İşletme hisselerinin %50’sinden fazlasının uygun başvuru sahiplerine ait olduğu işletmeler başvuru sahibi olabilecektir.

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Dijitalleşme karnesi ve dijitalleşme yol haritası hazırlanmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Teknik tekstil üretimine yönelik danışmanlık projeleri
 • Sanayi sektörlerinin gelişimine yönelik araştırma, plan ve strateji çalışmaları içeren danışmanlık projeleri
 • Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda destinasyonların markalaşmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Turizm sektöründe hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve/veya danışmanlık projeleri
 • Turizm potansiyeli olan kırsal alanlarda turizm farkındalığı oluşturulması ve/veya kırsal destinasyon alanları oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik danışmanlık projeleri
 • Kırsal alanda organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını destekleyecek eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitim veya danışmanlık projeleri
 • Apiterapi ürünlerinin üretimine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklerin markalaşma ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklerin e-ticaret ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklere yönelik finansal ve hukuki danışmanlık projeleri
 • Zeytinyağı üretiminde katma değerin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri
 • Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaya yönelik proje hazırlama eğitimi ve/veya danışmanlık projeleri


 BAŞVURU ŞEKLİ

Bilgi Platform

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               
(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

    

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

AJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2020    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2020   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

2020 Yılı Başarılı Projeler

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/20/TD/0002

ORMANCILIK UYGULAMALARI

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/20/TD/0003

Pamukkale Belediyesi ne ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

Pamukkale Belediyesi

TR32/20/TD/0004

ÇAL 2023'E PROJELERLE HAZIRLANIYOR

ÇAL KAYMAKAMLIĞI

TR32/20/TD/0005

NETCAD Eğitimi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/20/TD/0006

Proje Döngüsü Yönetimi, Hibe Programları ve Proje Başvurusu Eğitimi

Çameli Kaymakamlığı

TR32/20/TD/0007

Söke Projeler ile Büyüyor

SÖKE ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ TARIMSAL YAYIM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/20/TD/0009

Tersine Mühendislik Eğitimi

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/20/TD/0011

Uygulamalı Hızlı Prototipleme Eğitimi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/20/TD/0013

Kooperatiflerde Kurumsallaşma

Aydın İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

TR32/20/TD/0014

Söke TAYEM'de Tarım 4.0' A  İHA 1 Eğitimi İle Adım Atıyoruz

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım Ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

TR32/20/TD/0015

Buldan Trekking, Spor, Eğlence Ve Dinlence Faaliyet Alanları Tespiti Danışmanlık Desteği

Buldan Kaymakamlığı

-----------------

“Güney Ege Bölgesindeki sürekli ve dengeli kalkınmayı sağlamayı, bölgenin gelişmesinde öncü rol üstlenmeyi, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olmayı amaçlayan GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (“GEKA”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki paydaşlarımıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine https://geka.gov.tr/tr/sayfa/aydinlatma-metni adresinden ulaşabilirsiniz.”

2020 TD Başvuru Rehberi Ekleri
2020 TD Başvuru Rehberi
Proje Teklif Çağrısı

2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı

ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Adı

ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

(KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Program Referans Numarası

TR32/20/TUR1

Programın Amacı

 

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

 1. Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi
 2. Termal turizm ve sağlık turizminin geliştirilmesi
 3. Yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Programın Toplam Bütçesi

 

10.000.000 TL

Proje Başına Destek Miktarı

 

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %50

Proje Süresi

 

Asgari Proje Süresi: 12 Ay

Azami Proje Süresi: 18 Ay

Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi

20.11.2020 Saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

27.11.2020 Saat 18:00

Uygun Başvuru Sahipleri

 • KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir.

 

2020 Yılı Alternatif Turizm MDP
ALTERNATİF TURİZM EKLER
Proje Hazırlama Eğitimi
2020 YILI MDP SUNUMU
ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Programın Adı

ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

(KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Program Referans Numarası

TR32/20/TUR2

Programın Amacı

 

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

 1. Alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması
 2. Alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin artırılması
 3. Yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Programın Toplam Bütçesi

 

15.000.000 TL

Proje Başına Destek Miktarı

 

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %75

Proje Süresi

Asgari Proje Süresi: 12 Ay

Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi

20.11.2020 Saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

27.11.2020 Saat 18:00

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.)

 

2020 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı MDP
TURİZM ALTYAPISI EKLER
Proje Hazırlama Eğitimi
2020 YILI MDP SUNUMU
KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Adı

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Program Referans Numarası

TR32/20/KOOP

Programın Amacı

Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

 1. Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
 2. İşleme, Paketleme ve Depolama Süreçlerinin İyileştirilmesi
 3. Markalaşma Ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması

 

Programın Toplam Bütçesi

 

10.000.000 TL

 

Proje Başına Destek Miktarı

 

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %90

 

Proje Süresi

 

Asgari Proje Süresi: 12 Ay

Azami Proje Süresi: 18 Ay

Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi

20.11.2020 Saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

27.11.2020 Saat 18:00

Uygun Başvuru Sahipleri

 • 1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Kooperatif ve Birlikler
 • 5200 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Birlikler
 • 5996 sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Yetiştirici Birlikleri

2020 Yılı Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi MDP
KOOPERATİF EKLER
Proje Hazırlama Eğitimi
2020 YILI MDP SUNUMU
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı