Geçmiş Yıllara Ait Destekler

2023 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

 

 

PROGRAMIN KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI

2023 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

PROGRAM REFERANS NO

TR32/23/FZD

PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisinin ve sosyal yapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımların fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Tarım ve sanayi sektörlerinin rekabet gücünün artırılması

2. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

3. Turizm hareketliliğinin bölge geneline yayılarak artırılması

4. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

5. Sosyal risklerin önlenmesi ve genç istihdamının artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000 TL

PROJELERE SAĞLANACAK AZAMİ DESTEK MİKTARI

Azami tutar: 250.000 TL

ASGARİ - AZAMİ DESTEK ORANI

Asgari: %25

Azami: %90

PROJE SÜRESİ

Azami proje süresi 12 aydır.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

(Başvuru Sahiplerinin, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması gerekmektedir.)

 

Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri, TR32 Bölgesi Dışındaki Bölge Müdürlüklerinin Şube Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri.

-  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

-  Üniversite Rektörlükleri,

 - Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)[1]

 - Organize Sanayi Bölgeleri,

-  Küçük Sanayi Siteleri,

Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri

 - Birlikler ve Kooperatifler

 

SON BAŞVURU TARİHİ

29/12/2023 Saat 23:59

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ

08/01/2024 Saat 18:00

 

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 29 ARALIK 2023    Saat 23:59

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 08 OCAK 2024   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

[1] Bölgede şubesi olan sivil toplum kuruluşları için başvuru sahibi merkezdir. Böyle bir durumda merkeze ait belgelerin sunulması gerekmektedir.

2023 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
Ekler
2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı

2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

TR32/22/FZD

 PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. İmalat sanayinin rekabet gücünün artırılması

2. Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması

3. Tarım sektöründe kalite, verimlilik, markalaşma ve örgütlenme kapasitesinin artırılması

4. İşgücü piyasasının niteliklerinin ve genç istihdamının artırılması

5. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ: 1.000.000 TL

AZAMİ DESTEK TUTARI: 200.000 TL

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)[1]
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Birlikler ve Kooperatifler

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     AJANS MERKEZİ, AYDIN VE MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 30/12/2022 Saat: 18:00

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ: 06/01/2023 Saat:18:00

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 30/12/2022 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru yapılmadan önce, projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişime geçilmesi ve görüş alınması gerekmektedir.               

Başvuru için tıklayınız

 

2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞARILI PROJE LİSTESİ

İLİ

PROJE REFERANS NUMARASI

PROJE ADI

YARARLANICI KURUM

DENİZLİ

TR32/22/FZD/0001

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknokent Kurulması Fizibilitesi

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

AYDIN

TR32/22/FZD/0002

Nazilli 2. OSB Kurulumu Fizibilitesi

NAZİLLİ TİCARET ODASI

MUĞLA

TR32/22/FZD/0003

Salça Üretim Tesisi Fizibilite Projesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MUĞLA

TR32/22/FZD/0004

Köyceğiz Su Sporları Merkezi Fizibilite Raporu

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

 


[1] 2022 yılı Fizibilite Desteği kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir.

2022 FZD Başvuru Rehberi Ekleri
2022 Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
2021 Yılı Fizibilite Desteği

2021 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

TR32/21/FZD


 PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ: 2.000.000 TL
AZAMİ DESTEK TUTARI: 200.000 TL


UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.) [1]
• Yerel Yönetimler,
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
• Üniversite Rektörlükleri,
• Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
• Organize Sanayi Bölgeleri,
• Küçük Sanayi Siteleri,
• Teknoparklar, 
• Birlikler ve Kooperatifler

[1] 2020 yılı Fizibilite Desteği kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     AJANS MERKEZİ, AYDIN VE MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 24/12/2021 Saat: 18:00
TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ: 31/12/2021 Saat:18:00


Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 24/12/2021 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.
Başvuru yapılmadan önce, projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişime geçilmesi ve görüş alınması gerekmektedir.     

Başvuru için tıklayınız

2021 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞARILI PROJE LİSTESİ

İLİ

PROJE REFERANS NUMARASI

PROJE ADI

YARARLANICI KURUM

MUĞLA

TR32/21/FZD/0002

Bodrum Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Fizibilite Projesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AYDIN

TR32/21/FZD/0003

Koçarlı İlçesinin Biyogaz Tesisi Potansiyelinin Belirlenmesi için Fizibilite Çalışmasının Yapılması

KOÇARLI BELEDİYESİ

DENİZLİ

TR32/21/FZD/0004

DENİZLİ OSB TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURULMASI FİZİBİLİTESİ

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ VAKFI

2021 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
2021 Yılı FZD Başvuru Ekleri
2020 Yılı Fizibilite Desteği

2020 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI
TR32/20/FD


PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ: 2.000.000 TL
AZAMİ DESTEK TUTARI: 200.000 TL

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)[1]
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Birlikler ve Kooperatifler

[1] 2020 yılı Fizibilite Desteği kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     AJANS MERKEZİ, AYDIN VE MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 31/12/2020 Saat: 18:00
TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ: 08/01/2021 Saat:18:00

 

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 24/12/2020 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru yapılmadan önce, projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişime geçilmesi ve görüş alınması gerekmektedir.     

Başvuru için tıklayınız

 

Başarılı İlan Edilen Proje Listesi 

 

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

TR32/20/FZD/0002

Aydın Çıldır Havaalanının Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi

AYDIN TİCARET ODASI

2

TR32/20/FZD/0003

Seydikemer ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı OSB Bölgesi Kurulumu Fizibilite Araştırması

MUĞLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

3

TR32/20/FZD/0004

Bağ-Bahçe-Sera Atıklarını Kompostlaştırma ve Geri Kazanım Tesisi Projesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4

TR32/20/FZD/0007

DENİZLİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ FİZİBİLİTESİ

DENİZLİ TİCARET ODASI

5

TR32/20/FZD/0008

Milas Topraksız Tarım TDİOSB (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Fizibilite Araştırması

MUĞLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

6

TR32/20/FZD/0009

Aydın İli Lojistik Merkez Fizibilite Projesi

AYDIN TİCARET ODASI

7

TR32/20/FZD/0011

FETHİYE FUAR ALANI VE KONGRE MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

8

TR32/20/FZD/0012

Denizli Büyük Veri Dijitalleşme Merkezi Fizibilite Projesi

DENİZLİ SANAYİ ODASI

2020 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi
Başvuru Ekleri
2020 Fizibilite Desteği Sunumu
Aydın Çıldır Havaalanının Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi
Aydın İli Lojistik Merkez Fizibilitesi Projesi
Denizli Büyük Veri Dijitalleşme Merkezi Fizibilite Projesi
Fethiye Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu
Bağ-Bahçe-Sera Atıklarını Kompostlaştırma ve Geri Kazanım Tesisi Projesi
Seydikemer ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı OSB
Milas Topraksız Tarım TDİOSB Fizibilite Araştırması
2019 Yılı Fizibilite Desteği

2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

TR32/19/FD

 

PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesi yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması

2. Kalite odaklı üreten, verimliliği yüksek, markalaşmış, uluslararası rekabet gücüne sahip tarım ve gıda sektörü dönüşümünün sağlanması

3. Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması

4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması

5. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

6. Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımının artırılması

7. Nitelikli işgücüne sahip etkin bir işgücü piyasası oluşturulması

8. Çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ: 2.000.000 TL

AZAMİ DESTEK TUTARI: 200.000 TL

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•  Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

•  Yerel Yönetimler,

•  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

•  Üniversite Rektörlükleri,

•  Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

•  Organize Sanayi Bölgeleri,

•  Küçük Sanayi Siteleri,

•  Teknoparklar,

•  Birlikler ve kooperatifler

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     AJANS MERKEZİ, AYDIN VE MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 27/12/2019 Saat: 18:00

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ: 31/12/2019 Saat:18:00

 

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 20/12/2019 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru için tıklayınız

 

 

Başarılı İlan Edilen Projeler

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

TR32/19/FD/0001

Nazilli Uzun Yaşam Köyü Fizibilitesi

Nazilli Ticaret Odası

2

TR32/19/FD/0003

Denizli Mesleki Eğitim Ve Test Merkezi Fizibilitesi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi

3

TR32/19/FD/0004

YATAĞAN TERMİK SANTRAL KAYNAKLI ATIK ISI İLE SERA FİZİBİLİTESİ

Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

4

TR32/19/FD/0006

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım Modeli Oluşturulması İşi Liman Yatırım Fizibilitesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

5

TR32/19/FD/0011

Söke OSB Lojistik Merkez İşletme ve Geliştirme Fizibilite Çalışması

Söke Organize Sanayi Bölgesi

6

TR32/19/FD/0013

Aydın Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi

AYDIN TİCARET ODASI

7

TR32/19/FD/0014

APİTERAPİK ARICILIK ÜRÜNLERİ İŞLEME MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

8

TR32/19/FD/0015

SAĞLIK SİZİN ELİNİZDE SAĞLIKLI İNCİRLER KURULACAK SİTEMİZDE

Nazilli Ticaret Borsası

9

TR32/19/FD/0017

FETHİYE ve SEYDİKEMER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

2019 FD Rehber ve Ekleri
Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Fizibilite Raporu
Aydın Teknoloji Öğrenme Ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi
Denizli Mesleki Eğitim Ve Test Merkezi Fizibilitesi
Fethiye ve Seydikemer Küçük Sanayi Sitesi Fizibilite Etüdü
Nazilli Uzun Yaşam Köyü Fizibilitesi
Sağlık Sizin Elinizde Sağlıklı İncirler Kurulacak Sitemizde
Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım Modeli Oluşturulması İşi Fizibilitesi
Yatağan Termik Santral Kaynaklı Atık Isı İle Sera Fizibilitesi
Söke Osb Lojistik Merkez İşletme Ve Geliştirme Fizibilite Çalışması
2018 Yılı Fizibilite Desteği

2018 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ
TR32/18/FD

 

PROGRAMIN AMACI

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1.         Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması

2.         Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

3.         Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

2.000.000 TL

AZAMİ DESTEK TUTARI

200.000 TL

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•      Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

•      Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,

•      Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

•      Üniversite Rektörlükleri,

•      Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

•      Organize Sanayi Bölgeleri,

•      Küçük Sanayi Siteleri,

•      Teknokentler,

•      Birlikler ve kooperatifler   

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    AJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ

Son Başvuru Tarihi: 21/12/2018 Saat: 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 28/12/2018 Saat:18:00

 

Fizibilite Desteği için hazırlanan teknik şartnamelerde yatırım tutarı ile Fizibilite Rapor Formatı veya Proje Teklif formunun hangisinin kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluş desteklerinden faydalanmak amacıyla hazırlanacak fizibilitelerde, ajansın uygun görmesi halinde bu kuruluşlar tarafından talep edilecek fizibilite formatları kullanılabilir.

 

ÖNEMLİ UYARI!

Fizibilite Desteği henüz yeni bir program olduğu için projelerin hazırlanma sürecinde, Ajans ile iletişim içerisinde bulunulması önerilmektedir.

 

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 21/12/2018 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru için tıklayınız

 

Başarılı İlan Edilen Projeler

  

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

TR32/18/FD/0002

Aydın İli Vakıf Üniversitesi Fizibilite Etüdü

Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı

2

TR32/18/FD/0004

Su Ürünleri Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Fizibilite Çalışması

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

3

TR32/18/FD/0007

Aydın İlinde Bulunan Pamuk Üreticilerine Yönelik Lisanslı Depoculuk Fizibilite Çalışması

Söke Ticaret Borsası

4

TR32/18/FD/0010

TR32 Bölgesinin Yenilik ve Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Kurulacak Olan İnovasyon Komünitesi Fizibilitesi

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

5

TR32/18/FD/0011

ADSYB Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

6

TR32/18/FD/0012

Honaz Bölgesinde Kurulacak Olan Meyve Sebze Kurutma Tesisi Fizibilitesi

Honaz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

7

TR32/18/FD/0014

Marmaris Atatürk Barajı Üzerine Yüzer Güneş Enerji Santrali Kurulumu İşi Fizibilite Raporu

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ)

8

TR32/18/FD/0015

Aydın İli Dondurulmuş Gıda Üretim ve İşleme Tesisi Fizibilite Etüdü

Aydın İş Kadınları Derneği

2018 FD Rehber ve Ekleri
Su Ürünleri Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi ve OSB
Adsyb Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu
Aydın İli Dondurulmuş Gıda Üretim Ve İşleme Tesisi Fizibilite Etüdü
Aydın İli Vakıf Üniversitesi Fizibilite Etüdü
Aydın İlinde Bulunan Pamuk Üreticilerine Yönelik Lisanslı Depoculuk Fizibilite Çalışması
Honaz Bölgesinde Kurulacak Olan Meyve Sebze Kurutma Tesisi Fizibilitesi
Marmaris Atatürk Barajı Üzerine Yüzer Güneş Enerji Santrali Kurulumu İşi Fizibilite Raporu
TR32 İnovasyon Komünitesi Fizibilitesi
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

 

 

PROGRAMIN AMACI

Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine dönük acil tedbirler

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde, sosyal veya tematik alanlarda araştırma, planlama ve strateji geliştirme çalışmaları

Öncelik 3: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler      

 


PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

900.000 TL


DESTEK SINIRLARI

25.000 TL – 80.000 TL


En az %25 En fazla %100 DESTEK

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul)
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Birlikler ve kooperatifler,
 • İș Geliștirme Merkezleri,
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, mahalle muhtarlıkları gibi kamu kuruluşları uygun başvuru sahibi değildirler. Rehberi dikkatle inceleyiniz.


BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)
    

Matbu evrakların imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

          AJANS MERKEZİ

 


SON BAŞVURU TARİHİ

30 ARALIK 2016    Saat 18:00

Doğrudan Faaliyet Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 30/12/2016 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru için tıklayınız

 

Başarılı İlan Edilen Projeler

 

 

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

TR32/16/DFD/0001

Çameli'ye Özgü Ceviz Tiplerinin ve Fasulye Çeşitlerinin Milli Ekonomiye Kazandırılması

Çameli Ziraat Odası

2

TR32/16/DFD/0006

Nazilli Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu Fizibilitesi

Nazilli Ticaret Borsası

3

TR32/16/DFD/0007

Domates Mildiyösünün Mücadelesine Yönelik Tedbirler

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

4

TR32/16/DFD/0008

İztuzu Plajı GES ve biyolojik arıtma tesisi kurulumu fizibilite projesi ile Caretta Carettaların yüzü gülecek

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

5

TR32/16/DFD/0010

KARABAĞLAR YAYLASINDA ''DÖRT MEVSİM TURİZM''

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6

TR32/16/DFD/0012

Tarihimiz Kültürümüz Doğamız İşte Bizim Koçarlımız

KOÇARLI BELEDİYESİ

7

TR32/16/DFD/0013

Denizli Kent Haritası

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

8

TR32/16/DFD/0015

Alternatif Turizm Değeri Milas Mağaralarının Ve Gökçeler Kanyonunun Araştırılması Ve Tanıtılması

MİLAS KAYMAKAMLIĞI

9

TR32/16/DFD/0017

Seydikemer İlçesi Ve Çevresinde Macera Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniği İle Araştırılması

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10

TR32/16/DFD/0019

Ula Herkes İçin Yelken Projesi

SS GÖKOVA KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

11

TR32/16/DFD/0020

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

12

TR32/16/DFD/0021

Sizden Biriyiz

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ DENİZLİ ŞUBESİ

13

TR32/16/DFD/0022

Çardak OSB'nin Büyüme ve Tanıtım Stratejisi

DENİZLİ ÇARDAK ÖZDEMİR SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

14

TR32/16/DFD/0023

Datça'nın Sosyal ve Ekonomik Durumunun Tespiti, Kalkınma Stratejisi ve Yol Haritasının Belirlenmesi

DATÇA BELEDİYESİ

15

TR32/16/DFD/0025

Fethiye ve Seydikemer Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Etüdü

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

16

TR32/16/DFD/0031

BOZKURT, ALTERNATİF TURİZMDE MARKA KENT OLMAK İSTİYOR

Bozkurt Belediyesi

17

TR32/16/DFD/0032

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Su Ürünleri Sektörüne Yönelik Stratejisinin Belirlenmesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

18

TR32/16/DFD/0034

Sürdürülebilir Kalkınma için İstihdama Yönelik Mesleki eğitim

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

19

TR32/16/DFD/0038

Firma Bazlı Etkinlik Analizleri ve Etkinliği Belirleyen Faktörler-Denizli ve Türkiye

DENİZLİ SANAYİ ODASI

20

TR32/16/DFD/0039

Denizli için Yeni ve Stratejik Sektör Analizleri

DENİZLİ SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

 

 

 

2016 DFD Rehberi
Ek-J Bilgi Notu
2016 DFD Cameli Ziraat Odasi Cameli'ye Ozgu Ceviz Tiplerinin ve Fasulye Cesitlerinin Milli Ekonomiye Kazandirilmasi
2016 DFD Datca Belediyesi Datcanin Sosyal ve Ekonomik Durumunun Tespiti Kalkinma Stratejisi ve Yol Haritasinin Belirlenmesi
2016 DFD Denizli Buyuksehir Belediyesi Denizli Kent Haritasi
2016 DFD Milas Kaymakamligi Alternatif Turizm Degeri Milas Magaralarinin Ve Gokceler Kanyonunun Arastirilmasi Ve Tanitilmasi
2016 DFD Mugla Universitesi Iztuzu Plaji GES ve Biyoloji Aritma Tesisi Kurulumu Fizibilite Projesi ile Caretta Carettalarin Yuzu Gulecek
2016 DFD Nazilli Ticaret Borsasi Soguk Hava Deposu Fizibilitesi
Sakatlar Derneği Denizli Şb.
Muğla BŞB Su ürünleri Raporu
Bozkurt Belediyesi
Çardak OSB RAPOR 07.04.2017
Domates Mildiyösü
Fethiye OSB Fizibilite Etüdü rapor
Gökova Kadın Çevre Kültür Koop.
Aydın İl Milli Eğ. Md.
ADSYB_ Aydın İli Besicilik Raporu
Denizli İçin Yeni Stratejik Sektör Analizleri
Menteşe Belediyesi- Karabağlar Yaylasında Dört Mevsim Turizm
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

 

Programın Amacı

Kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisinin önündeki engellerin kaldırılması,  yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması, kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik eylemlerin başlatılması için bölgenin potansiyellerinin tespit edilmesine katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgedeki kültürel değerlerin, sektörlerin ve üretilen ürünlerin envanter çalışmaları

Öncelik 2:  Yatırım kararlarına yön verecek verilerin oluşturulması ve analizleri

Öncelik 3:  Çevrenin korunmasına, doğal kaynakların etkin kullanımına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırmalar

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2011 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı  650.000 TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde faaliyet başına sağlanan destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 75.000 TL

 

Program genel değerlendirme bilgisi

Toplam  650.000  TL bütçeli  program kapsamında  87 adet geçerli faaliyet teklifi başvurusu alınmıştır.    İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulan en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gün içerisinde değerlendirilen ve başarılı bulunan 11  adet proje başvurusu  Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmıştır.  Bu program kapsamında 11 adet proje için 529.578,90 TL destek tahsis edilmiştir.

 

 

 

2011 YILI BAŞARILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROJELERİ LİSTESİ 

SÖZLEŞME NO YARARLANICI ADI PROJE ADI
DFD-001-002 Muğla Üniversitesi Muğla'nın Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Suların Envanteri
DFD-002-037 Markalaşma Yenilikçilik Ve Kalite Geliştirme
 Derneği (MARKADER)
Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel Ürünlerin Araştırılması
DFD-003-085 Milas Ticaret Ve Sanayi Odası Milas OSB Güllük Limanı Demiryolu Hattı Proje Fizibilitesi
DFD-004-005 Pamukkale Üniversitesi Denizli Tekstil Sanayi Envanterinin Belirlenmesi
DFD-005-011 Bodrum Ticaret Odası Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor
DFD-006-015 Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Jeotermal Enerjinin Seracılıkta Kullanılmasının Önündeki Engellerin Tespiti
DFD-007-019 Adnan Menderes Üniversitesi Büyük Menderesi Kirletmek Geleceğini Kirletmektir
DFD-008-021 Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Zeytinyağı Tesislerinin Ekolojik ve Sosyo Ekonomik Planlanması
DFD-010-055 Aydın Sanayi Odası AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması
DFD-011-075 Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı
 Hizmet Birliği - MARTAB
Marmaris Turizm Birliği Köyleri Kırsal Turizm Envanteri
DFD-013-084 Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Hayvansal Gübreden Temiz Enerjiye Aydın Atlası

 

 

2011 DFD Adnan Menderes Üniversitesi Raporu
2011 DFD Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Raporu
2011 DFD Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Raporu
2011 DFD Aydın Sanayi Odası Raporu
2011 DFD Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Raporu
2011 DFD Bodrum Ticaret Odası Raporu
2011 DFD Markalaşma Yenilikçilik Ve Kalite Geliştirme Raporu
2011 DFD Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği Raporu
2011 DFD Milas Ticaret Ve Sanayi Odası Raporu
2011 DFD Muğla Üniversitesi Raporu
2011 DFD Pamukkale Üniversitesi Raporu
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, sürdürülebilir çevre ve altyapının geliştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Doğal afetlerin olumsuz etkilerinin tespiti ve önlenmesine ilişkin araştırma çalışmaları ve eylem planları

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde veya tematik alanlarda kritik öneme sahip araştırma, planlama, strateji hazırlama vb. çalışmalar

Öncelik 3: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yatırım kararlarının yönlendirilmesine katkı sağlayacak araştırma ve fizibilite çalışmaları

Öncelik 4:  Stratejik işbirliklerinin başlatılmasına, önemli yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik tanıtım faaliyetleri

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2013 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.300.000 TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde proje başına sağlanan destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari Tutar: 25.000 TL

Azami Tutar: 85.000 TL

 

Program Genel Değerlendirme

Toplam 2.300.000 TL destek bütçeli program kapsamında  64 adet proje başvurusu alınmıştır. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulan en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gün içerisinde değerlendirilen ve başarılı bulunan 29  adet proje başvurusu  Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmıştır.  2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programında toplam 29 proje için 1.974.981,80 TL destek tahsis edilmiştir. 

 

 

 


2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞARILI PROJELER LİSTESİ

Proje Adı Proje Sahibi
YENİLENEBİLİR ENERJİLİ SOĞUK HAVA DEPOSU TESİSİ AYDIN TİCARET BORSASI
AFET BİLGİ VE EYLEM SİSTEMİ HAZIRLANMASI (ABES) NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÖKOVA KÖRFEZİ DENİZ DİBİ KİRLİLİK ENVANTERİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İL AFET MÜDAHALE PLANI ÇERÇEVESİNDE AFET YÖNETİMİ T.C. AYDIN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA MAĞARALARININ ARAŞTIRILMASI VE TANITIMI MUĞLA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
KALE BİBERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA KANALLARI MEVCUT DURUM ANALİZİ KALE BELEDİYESİ
MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ AFET TEHLİKE HARİTALARININ HAZIRLANMASI MUĞLA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA MACERA KENTİ: LYCIAN CHALLANGE ULUSLARARASI MACERA YARIŞI LİKYA DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ
MUĞLA ÇAM BALLARININ C4 ŞEKER ORANI VE ŞEKER PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ MUĞLA TİCARET BORSASI
DENİZLİ İLİ SANAYİDE ENERJİ  VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ TARAMASI PROJESİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ DENİZLİ ŞUBESİ
DENİZLİ İLİ MAKİNE SEKTÖRÜ STRATEJİK YOL HARİTASI DENİZLİ SANAYİ ODASI
DENİZLİ TİCARET BORSASI ÇİVRİL TOPRAK MAHSÜLLERİ ALIM-SATIM DEPOLAMA KOMPLEKSİ DENİZLİ TİCARET BORSASI
BİR DÜNYA ŞARABI DENİZLİ DENİZLİ GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ AYDIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVENLİ ANAOKULUM DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA MAĞARALARININ ARAŞTIRILMASI VE TANITIMI MUĞLA TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ
DENİZLİ’DE AFET PLANLARI BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
BODRUM EKO SANAYİ ÇARŞISI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI S.S BODRUM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
MUĞLA'NIN AVRUPA BİSİKLET ROTALARI AĞI EUROVELO POTANSİYELİ MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DİDİM BÖLGESİ ZEYTİN DAL KANSERİ YAYILIMI DİDİM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
MARMARİS BELEDİYESİ BİSİKLET ULAŞIMI GELİŞTİRME PLANI MARMARİS BELEDİYESİ
AYDIN’DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ AYDIN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
MUĞLA İLİ ARI KONAKLAMA NOKTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI MUĞLA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
BODRUM YARIMADASI YÜRÜYÜŞ YOLLARI FİZİBİLİTE RAPORU T.C. BODRUM TİCARET ODASI
MARMARİS DENİZ TURİZMİ ENVANTER ÇALIŞMASI IMEAK DENİZ TİCARET ODASI MARMARİS ŞUBESİ
FETHİYE KRUVAZİYER LİMANI FIRSAT ANALİZİ FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
AYTO BİLİŞİM PROJESİ ( AYTOBİL) AYDIN TİCARET ODASI
DENİZLİ'DE SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI DENİZLİ VALİLİĞİ
DENİZLİ TEKSTİL YENİLİK VE TASARIM MERKEZİ DENİZLİ TİCARET ODASI

 

 

 

 

 

2013 DFD REHBER VE EKLERİ
2013 DFD Broşür
2013 DFD Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Raporu
2013 DFD Aydın Ticaret Borsası Raporu
2013 DFD Aydın Ziraat Odası Raporu
2013 DFD Bodrum KSS Raporu
2013 DFD BODTO Raporu
2013 DFD Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Raporu
2013 DFD Denizli Sanayi Odası Raporu
2013 DFD Denizli Ticaret Borsası Raporu
2013 DFD DENİZLİ TİCARET ODASI Raporu
2013 DFD ENVERDER Denizli Şubesi Raporu
2013 DFD IMEAK Marmaris Şubesi Raporu
2013 DFD Kale Belediyesi Raporu
2013 DFD Muğla Büyükşehir Belediyesi Raporu
2013 DFD Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Raporu
2013 DFD Muğla Ticaret Borsası Raporu
2013 DFD Nazilli Bel-AFET BİLGİ VE EYLEM SİSTEMİ HAZIRLANMASI (ABES) Raporu
2013 DFD T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DENİZLİ GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Raporu
2013 DFD DENİZLİ VALİLİĞİ RAPORU
2013 DFD DİDİM GIDA TARIM RAPORU
2013 DFD LİKYA DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ RAPORU
2013 DFD MUĞLA İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU
2013 DFD MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ RAPORU
2013 DFD MUĞLA TİCARET BORSASI RAPORU
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

 

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine dönük acil tedbirler

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde veya tematik alanlarda araştırma, planlama ve strateji geliştirme çalışmaları

Öncelik 3: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacı ile yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar 

Öncelik 4: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklen faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2014 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1 milyon TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde proje başına sağlanacak destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari Tutar: 25.000 TL

Azami Tutar: 90.000 TL

 

Program Genel Değerlendirme

2014 Yılı için ilan edilen 1.000.000 TL'lik destek bütçesinin tükenmesi sebebiyle 06/11/2014 tarihli 63. Yönetim Kurulu toplantısında alınan ilgili karar ile programın destek bütçesi 2.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Toplam 2.000.000 TL destek bütçeli program kapsamında toplam  53  adet proje başvurusu alınmıştır.  3 adet proje bütçe yetersizliğinden dolayı değerlendirilememiş, bir adet proje  son başvuru tarihinden sonra teslim edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulan bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla 7 gün içerisinde değerlendirilen ve başarılı bulunan projelerden şu ana kadar Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış 29 adet proje bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz program bütçesini 2.2 milyon TL’ye çıkarılmasına karar vererek  29 projeye  toplam 2.155.462,23 TL destek bütçesi tahsis etmiştir.

 

 

2014 YILI BAŞARILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROJELERİ LİSTESİ

SIRA REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI
1 TR32/14/DFD/0005 MİLAS’TA SÜRDÜRÜLEBİLİR ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILABİLECEK ALANLARIN BELİRLENMESİ MİLAS İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
2 TR32/14/DFD/0009 ÇAMELİ'DE TREKKİNG VE DOĞAL KAMP ALANLARI POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ. ÇAMELİ KAYMAKAMLIĞI
3 TR32/14/DFD/0011 DENİZLİ KÜLTÜR ENVANTERİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
4 TR32/14/DFD/0012 TERMAL SAĞLIKTA MARKA KENT PAMUKKALE-KARAHAYIT PAMUKKALE BELEDİYESİ
5 TR32/14/DFD/0016 DENİZLİ DERİ İHTİSAS OSB’DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENİZLİ DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
6 TR32/14/DFD/0017 MİLAS'TA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI FİZİBİLİTESİ MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI
7 TR32/14/DFD/0018 GENÇ NESİLLER TARİHİYLE BULUŞUYOR AYDIN TİCARET ODASI ÖĞRENCİ OKUTMA VE EĞİTİM VAKFI
8 TR32/14/DFD/0019 GÜNEY EGE BÖLGESİNDE KADINLARIN İŞ KURMA POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI  ( BİR İŞ KURMAK BİR HAYATA DOKUNMAK ) TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI TÜRKİYE GRAMEENN MİKROKREDİ PROGRAMI AYDIN ŞUBESİ
9 TR32/14/DFD/0020 E-MESLEKİ ENTEGRASYON  MİLAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
10 TR32/14/DFD/0021 BULDAN TURİST PROFİLİNİN BELİRLENMESİ, FARKLI PROFİLLERE GÖRE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ TANITIM STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BULDAN BELEDİYESİ 
11 TR32/14/DFD/0023 AYDIN DA ŞOFÖRLER HALKLA KAYNAŞIYOR ( VERİMLİLİK ARTIRMA VE TOPLUMSAL KALKINMA PROJESİ ) AYDIN OTOMOBİLCİLER OTOBÜSÇÜLER MİN.VE SERVİS AR.İŞL.ESNAF ODASI BAŞKANLIĞI
12 TR32/14/DFD/0024 ENGELİM İŞİME ENGEL Mİ? DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
13 TR32/14/DFD/0025  KESE DAĞI MESİRE YERİNİN KUŞADASI TURİZMİ İLE ENTEGRASYON İÇİNDE YENİDEN DÜZENLENMESİ FİZİBİLİTE VE YATIRIM ANALİZİ PROJESİ T.C. KUŞADASI KAYMAKAMLIĞI
14 TR32/14/DFD/0028 NAZİLLİ’DE ENGELLİLERİN MEMNUNİYET ANALİZİ NAZİLLİ BEDENSEL ENGELLİLER DERNEĞİ
15 TR32/14/DFD/0029 KUŞADASI TURİZMİNİN YENİDEN PAZARLAMA STRATEJİSİ KUŞADASI TİCARET ODASI
16 TR32/14/DFD/0030 KUŞADASI LİMANININ  BİSİKLET ROTALARI İLE BÖLGEDEKİ 6 TARİHİ DESTİNASYONA BAĞLANMASI  YATIRIM ANALİZ PROJESİ  KUŞADASI TURİZM DANIŞMA BÜROSU
17 TR32/14/DFD/0031 GERMENCİK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL ETKİ ANALİZİ GERMENCİK BELEDİYESİ
18 TR32/14/DFD/0032 DENİZLİ MESLEKİ EĞİTİMDE HEDEF 2023 DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
19 TR32/14/DFD/0033 İNCİRLİOVA’DA GÖÇLE GELEN NÜFUSUN KENTLİLİK BİLİNCİNİN ARAŞTIRILMASI İNCİRLİOVA BELEDİYESİ
20 TR32/14/DFD/0034 MUĞLA’NIN İKLİM DEĞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
21 TR32/14/DFD/0035 KAYBOLAN TOPRAKLARIN SESSİZ KAHRAMANI: İNCİR  İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
22 TR32/14/DFD/0037 DENİZLİ TEKSTİL SANAYİ ÜRETİM ALTYAPISININ STRATEJİK ORTAKLIĞINI SAĞLAYACAK  BİLİŞİM AĞININ KURULMASI  DENİZLİ TEKSTİL VE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
23 TR32/14/DFD/0038 OTİZMDE SPOR İLE YAŞAM PROJESİ MUĞLA ZİHİNSEL ENGELLİLER DERNEĞİ
24 TR32/14/DFD/0040 SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN MERKEZEFENDİ OBEZİTENİN FARKINDA   MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
25 TR32/14/DFD/0042 AKILLI CAN MELEK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
26 TR32/14/DFD/0043 BAFA GÖLÜ VE ÇEVRESİNDE TOPLUM DESTEKLİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
27 TR32/14/DFD/0045 AYDIN İLİ ARI KONAKLAMA MEVKİLERİNİN BELİRLENMESİ AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
28 TR32/14/DFD/0046 İMALATTAN İHRACATA  NAZİLLİ TİCARET ODASI
29 TR32/14/DFD/0049 MARMARİS    VE   RODOS   ARASINDAKİ   EKONOMİK   İLİŞKİ HACMİNİN   ANALİZİ  VE  YOL HARİTASI T.C MARMARİS TİCARET ODASI
30 TR32/14/DFD/0050 BULDAN BEZİ/DOKUMASININ MARKALAŞMA ALT YAPI ÇALIŞMALARI BULDAN TİCARET ODASI

2014 DFD Bilgi Notu
2014 DFD Rehber
2014 DFD Başvuru Hazırlama Kitapçığı
2014 DFD Aydin Il Gida Tarım ve Hayvancilik Mudurlugu Raporu
2014 DFD Aydin Soforler Odasi Raporu
2014 DFD Buldan Belediyesi Raporu
2014 DFD Cameli Kaymakamligi Raporu
2014 DFD Denizli Büyükşehir Belediyesi Raporu
2014 DFD Denizli Deri OSB Raporu
2014 DFD Denizli Il Milli Egitim Mudurlugu Raporu
2014 DFD Denizli Tekstil Ve Giyim Sanayicileri Derneği Raporu
2014 DFD Germencik Belediyesi Raporu
2014 DFD İncir Arastırma İstasyonu Müdürlüğü Raporu
2014 DFD İncirliova Belediyesi Raporu
2014 DFD Kusadasi Ticaret Odasi Raporu
2014 DFD Kuşadası Kaymakamlığı Raporu
2014 DFD Kuşadası Turizm Bürosu Raporu
2014 DFD Merkezefendi Belediyesi Raporu
2014 DFD Milas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Raporu
2014 DFD Milas Ticaret ve Sanayi Odasi Raporu
2014 DFD Mugla Buyuksehir Belediyesi Raporu
2014 DFD Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Raporu
2014 DFD Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Raporu
2014 DFD Nazilli Ticaret Odası Raporu
2014 DFD Pamukkale Belediyesi Raporu
2014 DFD Marmaris Ticaret ve Sanayi Odası Raporu
2014 DFD Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi raporu
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine dönük acil tedbirler

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde, sosyal veya tematik alanlarda araştırma, planlama ve strateji geliştirme çalışmaları

Öncelik 3: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacı ile yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar

Öncelik 4: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından  2015 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 900.000 TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde proje başına sağlanan destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari Tutar: 25.000 TL

Azami Tutar: 100.000 TL

 

Program Genel Değerlendirme

Program bütçesi Yönetim Kurulu ilgili kararı ile 1,5 milyona artırılmıştır. 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında toplam  53 proje başvurusu yapılmıştır. Söz konusu başvurulardan 3 adedi program destek bütçesinin bitmesi nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır.  Program kapsamında ilk proje 25.03.2015 tarihinde, son proje ise 17.12.2015 tarihinde Ajansımıza teslim edilmiştir. Program kapsamında başarılı ilan edilen  20 adet projeye  1.479.676,46 TL tutarında destek bütçesi tahsis edilmiştir.

 

 

2015 YILI  DOĞRUDAN  FAALİYET DESTEĞİ KAPSAMINDA BAŞARILI İLAN EDİLEN PROJELER 
 
Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl
TR32/15/DFD/0003 Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi Didim Ticaret Odası AYDIN
TR32/15/DFD/0004 Doğal Ve Kültürel Zenginlikleri İle Seydikemer Seydikemer Kaymakamlığı MUĞLA
TR32/15/DFD/0009 Muğla Su Ayak İzi Ve Temiz Su Eylem Planı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUĞLA
TR32/15/DFD/0010 Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması Söke Organize Sanayi Bölgesi AYDIN
TR32/15/DFD/0013 Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi İçin Fizibilite Raporu Oluşturulması Çivril Belediyesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0014 Kümelenmeye İlk Adım: Denizli Tekstil Sektörü Analizi Müsiad Denizli Şubesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0019 Denizli Deri İhtisas Osb Katı Atıkların Karakterizasyon Ve Geri Kazanım Metodlarının Belirlenmesi Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0006 Karina Dalyanı'nın Üretiminin Arttırılmasına Yönelik Standartların Belirlenmesi Söke Belediye Başkanlığı AYDIN
TR32/15/DFD/0024 Melek Yatırımcılar Güney Ege'de Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0025 Nazilli Solucan Çiftliği Yatırım Fizibilitesi Projesi Nazilli Belediyesi AYDIN
TR32/15/DFD/0026 Turizm Yolunda Babadağ Babadağlı Sanayici Ve İşadamları Derneği DENİZLİ
TR32/15/DFD/0031 Denizli Büyükşehir Belediyesi Karahayıt Ve Gölemezli Jeotermal Kaynaklarının Verimlilik Ve Kullanılabilirlik Araştırması Denizli Büyükşehir Belediyesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0037 Denizli Leblebisinin Pazarlanmasına Yönelik Potansiyeli Belirleme Ve Altyapı Geliştirme Serinhisarlılar Kültür, Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği DENİZLİ
TR32/15/DFD/0039 Genç Zihinler Sağlıklı Büyüyor Projesi  Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DENİZLİ
TR32/15/DFD/0040 Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası MUĞLA
TR32/15/DFD/0043 Muğla İlinin Kırsal Kalkınma Potansiyelinin Belirlenmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi MUĞLA
TR32/15/DFD/0046 TR32 Bölgesinde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Ve Geliştirilmesine Yönelik Çözüm Önerileri Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı AYDIN
TR32/15/DFD/0047 Denizli İli Koyunculuk Haritasının Oluşturulması Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü DENİZLİ
TR32/15/DFD/0048 Kanuni Yolu Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü MUĞLA
TR32/15/DFD/0050 Balığımız Artıyor, Kazancımız Bereketleniyor Söke Tuzburgazı ve Doğanbey Mahallesi Kültür Dayanışma Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği AYDIN

 

2015 DFD Rehber
Doğal Ve Kültürel Zenginlikleri İle Seydikemer
2015 DFD BASİAD Raporu
2015 DFD Çivril Belediyesi Raporu
2015 DFD Denizli BŞB Raporu
2015 DFD Denizli Deri OSB Raporu
2015 DFD Muğla BŞB Su Ayakizi Raporu
2015 DFD MÜSİAD Denizli Şubesi Raporu
2015 DFD Seydikemer Kaymakamlığı Raporu
2015 DFD Söke OSB Raporu
2015 DFD Mugla Kırsal Kalkınma Raporu
2015 DFD- Muğla Ticaret ve Sanayi Odası