Geçmiş Yıllara Ait Destekler

2018 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ
TR32/18/FD

 

PROGRAMIN AMACI

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1.         Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması

2.         Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

3.         Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

2.000.000 TL

AZAMİ DESTEK TUTARI

200.000 TL

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•      Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

•      Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,

•      Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

•      Üniversite Rektörlükleri,

•      Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

•      Organize Sanayi Bölgeleri,

•      Küçük Sanayi Siteleri,

•      Teknokentler,

•      Birlikler ve kooperatifler   

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    AJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ

Son Başvuru Tarihi: 21/12/2018 Saat: 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 28/12/2018 Saat:18:00

 

Fizibilite Desteği için hazırlanan teknik şartnamelerde yatırım tutarı ile Fizibilite Rapor Formatı veya Proje Teklif formunun hangisinin kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluş desteklerinden faydalanmak amacıyla hazırlanacak fizibilitelerde, ajansın uygun görmesi halinde bu kuruluşlar tarafından talep edilecek fizibilite formatları kullanılabilir.

 

ÖNEMLİ UYARI!

Fizibilite Desteği henüz yeni bir program olduğu için projelerin hazırlanma sürecinde, Ajans ile iletişim içerisinde bulunulması önerilmektedir.

 

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 21/12/2018 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru için tıklayınız

 

Başarılı İlan Edilen Projeler

  

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

TR32/18/FD/0002

Aydın İli Vakıf Üniversitesi Fizibilite Etüdü

Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı

2

TR32/18/FD/0004

Su Ürünleri Gelişme Eksenlerinin Belirlenmesi ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Fizibilite Çalışması

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

3

TR32/18/FD/0007

Aydın İlinde Bulunan Pamuk Üreticilerine Yönelik Lisanslı Depoculuk Fizibilite Çalışması

Söke Ticaret Borsası

4

TR32/18/FD/0010

TR32 Bölgesinin Yenilik ve Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Kurulacak Olan İnovasyon Komünitesi Fizibilitesi

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

5

TR32/18/FD/0011

ADSYB Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

6

TR32/18/FD/0012

Honaz Bölgesinde Kurulacak Olan Meyve Sebze Kurutma Tesisi Fizibilitesi

Honaz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

7

TR32/18/FD/0014

Marmaris Atatürk Barajı Üzerine Yüzer Güneş Enerji Santrali Kurulumu İşi Fizibilite Raporu

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ)

8

TR32/18/FD/0015

Aydın İli Dondurulmuş Gıda Üretim ve İşleme Tesisi Fizibilite Etüdü

Aydın İş Kadınları Derneği