2020 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Alan çevresine çit dikilmesi yapım işi midir?

2019 yılı proje teklif çağrısı programları kapsamında sunulacak projelerde "çit dikilmesi işi" yapım işi olarak değerlendirilmektedir. 

Cevaplanma Tarihi: 07.10.2020

Sera yapımı uygun maliyet midir? Uygunsa yapım işi sayılır mı?

Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali destek Programı kapsamında "Birincil Tarım Faaliyetleri" uygun olmayan proje konuları içerisindedir ve sera yapımı bu kapsamda değerlendirilmektedir. Alternatif Turizm Mali Destek Programları kapsamında sadece ticari amaçlı yapılacak tarım faaliyetleri desteklenmediğinden ve sera yapımı da bu kapsamda değerlendirildiğinden uygun maliyet değildir. Bununla beraber Alternatif Turizm programlarında; rehberlerde geçen öncelikler doğrultusunda  turistlerin tarımı deneyimlemeleri, görsel zenginlik sağlama gibi  turizmin gelişmesi amacıyla yapılacak sınırlı ölçüde tarım faaliyetleri uygun maliyettir.

Cevaplanma Tarihi: 07.10.2020

Güneş paneli alınması ve montajı yapım işi sayılır mı?

Güneş paneli alımı ve montajı bir bütün olarak yapım işidir. Panelin ayrı bir kalemde, montajın ayrı bir kalemde yer alması uygun olmayıp tek bir kalemde yazılması gerekmektedir.

Cevaplanma Tarihi: 07.10.2020

Proje sunmayı düşündüğümüz alanın mülkiyeti kurumumuza aittir, ancak işletilmesi için kiraya verilmiş durumdadır. Mülkiyeti kurumumuza ait olan alanın kirada olması, proje sunmamıza engel teşkil eder mi?

Projenin uygulanacağı alanın bir başka tarafa kiraya verilmiş olması, o alanla ilgili bir proje sunmaya engel teşkil etmemektedir. Ancak yararlanıcı, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, genel sekreterin gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın proje süresince ve projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle üzerinde üçüncü kişi lehine ayni ya da şahsi hak tesis edemez ve projede belirtilen iş yeri dışında kullanamaz.

Cevaplanma Tarihi: 07.10.2020

Şarap üretimi yapan işletmemizin aynı zamanda otel işletmeciliği de bulunmaktadır. Otelimiz için Alternatif Turizm Mali Destek Programına başvuru yapabilir miyiz?

Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzuna göre; özel sektör işletmelerine dönük desteklerde, tütün mamulü üreticileri ve tütün işleme tesisleri ile Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimini yapanlar başvuru sahibi ya da ortağı olamazlar.

Cevaplanma Tarihi: 07.10.2020

Projemiz başarılı bulunduğunda Ajans ile aramızda imzalanacak sözleşme için damga vergisi ödememiz gerekecek midir?

Ajans ile imzalanacak olan sözleşmelerde damga vergisi muafiyet belgesi sunan yararlanıcılar için damga vergisi alındısı aranmamakla birlikte, damga vergisinden muaf olmayan yararlanıcılar Ajansımızdan ön ödeme alabilmek için damga vergisi alındısı sunmak durumundadırlar. Vergi dairelerinin gecikme cezası yansıtmaması için damga vergisinin sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

Cevaplanma Tarihi: 07.10.2020

Bulunduğum ildeki kooperatif 4572 sayılı kanuna göre kurulmuş.Ancak bu kanunda bazı hususlarda 1163 sayılı kooperatifler kanunu ile ilgili hükümler uygulanır ibaresi geçmektedir.Bu durumda 4572 sayılı Kanuna göre kurulmuş kooperatifler de başvurabilir mi?

Kooperatif ve Birliklerin rekabet gücünün geliştirilmesi programı başvuru rehberi sayfa 13'te uygun başvuru sahipleri tanımlanmıştır. İlgili yerde de belirtildiği üzere sadece 1163 sayılı kanun kapsamında kurulan kooperatifler uygun başvuru sahibidir.

Cevaplanma Tarihi: 29.09.2020

Spor ve macera turizmi kapsamında geliştirmeyi düşündüğümüz projemiz için sıcak hava balonu,yamaç paraşütü, dağ bisikleti, deniz bisikleti, kano, rafting botu gibi ekipmanlar uygun maliyet sayılır mı?

Alternatif turizm programı kapsamında Söz konusu ekipmanlar uygun maliyet olarak bütçelendirilebilir. Ancak projelerin turizme katkısı ölçüsünde değerlendirme rehberinde belirtilen kriterler kapsamında puanlandırılacağını ve sürdürülebilirliğinin değerlendirileceğini unutmayınız.

Cevaplanma Tarihi: 28.09.2020

Düzenleyeceğimiz karavan kamp alanında, 2 adet çekme karavanı da kiralık olarak müşterilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Kamp alanında kullanılacak bu motorsuz çekme karavanlar uygun maliyet sayılabilir mi?

Alternatif turizm programı kapsamında Karavan kamp alanı için sabit olarak düşünülen motorsuz çekme karavanlar uygun maliyet olarak bütçelendirilebilir. Ancak ulaşım amaçlı motokaravanlar uygun maliyet sayılmamaktadır.

Cevaplanma Tarihi: 28.09.2020

Rehberlerin uygun olmayan maliyetler bölümünde geçen “Her türlü araç alımı” konusunu açıklar mısınız?

Binek araçlar da dahil, ulaşım amaçlı kullanılabilecek taşıt niteliğindeki her türlü minibüs, jip, ticari araç, pikap, kamyonet, kamyon, motokaravan gibi her türlü araç alımı uygun olamayan  maliyettir.

Cevaplanma Tarihi: 28.09.2020

Başvuru sahibi kooperatifin ortağı olan belediye, kooperatifin projesinde iştirakçi olabilir mi?

Proje kapsamında Belediye ile Kooperatif arasında herhangi bir ticari ilişki olmamak kaydıyla, Belediye projeye iştirakçi olarak dahil olabilir.

Cevaplanma Tarihi: 28.09.2020

Alternatif Turizm Mali Destek Programları kapsamında tarım faaliyetlerine yönelik maliyetler uygun mudur?

Alternatif Turizm Mali Destek Programları kapsamında sadece ticari amaçlı yapılacak tarım faaliyetleri desteklenmemektedir. Bununla beraber rehberlerde geçen öncelikler doğrultusunda  turistlerin tarımı deneyimlemeleri, görsel zenginlik sağlama gibi  turizmin gelişmesi amacıyla yapılacak sınırlı ölçüde tarım faaliyetleri uygun maliyettir.

Cevaplanma Tarihi: 28.09.2020

Kiralanacak arazide yapılacak çevre düzenlemesi, yapım işi, aksesuar vb. harcamalar uygun mudur?

Proje için ihtiyaç olması ve faaliyetlerle uyumlu olması şartıyla kiralanacak arazide çevre düzenlemesi ve yapım işleri uygun maliyettir.

Cevaplanma Tarihi: 28.09.2020

2018 yılında kooperatiflere çıkılan çağrıda proje uygulayan bir kooperatif 2020 yılı için çıkılan kooperatiflere yönelik çağrıda projeden faydalanabilirmi?

Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi programına, 2018 yılında destek almış kooperatiflerin başvurmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Cevaplanma Tarihi: 28.09.2020

Kooperatif ve Birliklerin rekabet gücünün geliştirilmesi programı kapsamında canlı hayvan alımı uygun maliyet midir?

Kooperatif ve Birliklerin rekabet gücünün geliştirilmesi programı kapsamında canlı hayvan alımı uygun maliyet değildir.

Cevaplanma Tarihi: 16.09.2020

Projemiz kapsamındaki izinleri başvuruya yetiştiremememiz durumunda yine de başvuru yapabilirmiyiz?

Projenizin uygulanması için gerekli izinlerin başvuru aşamasında sunulması tavsiye edilmektedir. Bu husus projenizin değerlendirilmesi aşamasında projeyi güçlendirecek bir detaydır ve avantaj sağlayıcı niteliktedir. Gerekli izinlerin alınması ile ilgili tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Projenin yürütülebilmesi için alınması gereken izinlerin sözleşme aşamasından önce alınmış ve Ajansa sunulmuş olması gerekmektedir. Buna karşın başvuru aşamasında sunulmaması projenizi sunmanıza bir engel teşkil etmemektedir.

Cevaplanma Tarihi: 16.09.2020

Başvurusunu yapmayı planladığımız proje kapsamında 50.000 TL'yi aşmayan çok sayıda kalem mevcuttur. Bunları ayrı ayrı mı bütçelendirmeliyiz yoksa gruplandırmalı mıyız?

Birlikte alınabilecek veya tek bir yerden satın alması yapılabilecek ürünlerin gruplandırılması ve tek bir bütçe kalemi altında yazılması daha uygun olacaktır.

Cevaplanma Tarihi: 16.09.2020

Alternatif turizm programı kapsamında yöresel mutfak kurulumuna yönelik bir proje hazırlamaktayız. Mutfak için gerekli malzemeler uygun maliyet midir?

Alternatif turizm programı kapsamında yöresel mutfak kurulumuna yönelik demirbaş ve tefrişat malzemeleri gibi kalemler uygun maliyettir. Buna karşın hammadde alımları uygun maliyet değildir.

Cevaplanma Tarihi: 16.09.2020

Alternatif turizm programı kapsamında bungalov ev yapımı uygun maliyet midir? Bu maliyetle ilgili bütçede bir sınır var mıdır?

Alternatif Turizm Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Sayfa 19'da da ifade edildiği üzere Bungalov Ev yapımı uygun maliyettir. Kobilere yönelik olan Alternatif Turizm Mali Destek Programı için Bungalov ev yapım maliyetinin proje bütçesinde öngörülen destek tutarının %30'unu geçmemesi gerekmektedir. Buna karşın Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı için bütçede böyle bir sınır bulunmamaktadır.

Cevaplanma Tarihi: 16.09.2020

Devlet hastanesi olarak Alternatif Turizm Altyapısı programına sağlık turizmi ile ilgili proje sunabilir miyiz?

Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Sayfa 15'te de ifade edildiği üzere Başvuru Sahiplerinin, bankalarda kendi adlarına proje hesabı açma ve bu hesaba eş finansman tutarını transfer ederek söz konusu hesaptan harcama yapabilme yetkileri bulunması kaydıyla tüm kamu kuruluşları uygun başvuru sahibidir. Uygun başvuru sahipleri, rehberde yer alan amaç ve öncelikler ile uyumlu olmak kaydıyla program kapsamında başvuru yapabilmektedirler. Sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik projeler de program kapsamında başvurusu yapılabilecek konular arasında yer almaktadır.

Cevaplanma Tarihi: 11.09.2020

Ajans katkı payı borcumuz var, destek programları kapsamında başvuruda bulunabilir miyiz?

Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Sayfa 15'te de ifade edildiği üzere Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, değerlendirme sürecinde başarılı bulunsa bile yararlanıcı ya da ortak olarak ilgili ajansla sözleşme imzalayamaz. Ancak bu halde, başarılı proje sahibi ya da ortağının ödeme güçlüğüne ilişkin kanıtlayıcı belgelerini de içeren gerekçeli başvurusu üzerine, projenin bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına etkisinin Yönetim Kurulunca değerlendirilmesinin ardından Bakanlık onayı ile sözleşme imzalanabilir. Bu durumda dahi başvuru sahibi ya da ortağının sözleşme imzalanmadan evvel muaccel borçlarının en az yüzde yirmisini ödemiş olması şartı aranır.

Cevaplanma Tarihi: 11.09.2020