Güncel Destekler

2023 Yılı Teknik Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlara Yönelik)

T.C. 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
2023 Yılı Teknik Destek Programı

(Kâr Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlara Yönelik)

PROGRAMIN AMACI
Bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalara eğitim, danışmanlık desteği sağlamaktır.  

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
1. Üretimde dijitalleşmenin yaygınlaştırılması, verimliliğin ve kurumsallaşmanın artırılması
2. Üretim ve yaşam alanlarında yeşil dönüşümün sağlanması
3. Turizm hareketliliğinin bölge geneline yayılarak artırılması    
4. Sosyal risklerin azaltılması, genç istihdamının artırılması    
5. Afet dayanıklılığının artırılması 
6. Yerel yönetimlerin planlama kapasitesinin artırılması
7. Proje geliştirme ve yürütme kapasitesinin güçlendirilmesi
8. Üretici Örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
1.500.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
100.000 TL [1]


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi
15 Haziran-23 Haziran 2023 23 Haziran 2023 / Saat:18:00
1 Temmuz-31 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023 / Saat:18:00
1 Eylül-31 Ekim 2023 31 Ekim 2023 / Saat:18:00
1 Kasım-29 Aralık 2023 29 Aralık 2023 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
•    Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri, TR32 Bölgesi Dışındaki Bölge Müdürlüklerinin Şube Müdürlükleri    [2]
•    Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
•    Sivil toplum kuruluşları  [3]
•    Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitesi yönetimleri
•    Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri 
•    Birlik ve Kooperatifler

UYGUN FAALİYETLER
Ajans sadece eğitim/danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. 
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 
Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 29 ARALIK 2023    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 29 ARALIK 2023   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

[1] Teknik Desteğin hizmet alımı yoluyla karşılandığı durumda sadece uzman/eğitmen/danışman giderleri (yol ve konaklama dâhil) Ajans tarafından karşılanır; her bir Teknik Desteğin Ajansa toplam maliyeti (Eğitim ücreti, Eğitimcinin yol ve konaklama ücreti) tüm vergiler dâhil 100.000 TL’yi aşamaz

[2] Bu program kapsamında Üniversiteler ve ilçe müdürlükleri uygun başvuru sahibi değildir.

[3] Merkezi bölge dışında yer alan başvuru sahiplerinin bölgede bulunan şubeleri uygun başvuru sahibidir. Böyle bir durumda şubeye ait belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

 

2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

18.12.2023 İTİBARI İLE 2023 YILINDA BAŞARILI İLAN EDİLEN PROJELER

Verimli Ocak Yönetimi

Muğla Mermerciler Derneği

Dijital Denizli

Denizli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Stratejik Adımlar

Bekilli Kaymakamlığı

Menteşe Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı

Menteşe Belediye Başkanlığı

Yapay Zeka Sınıfımızda: Eğitimde Dijital Dönüşüm

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Devlet Destekleri Ve Hibe Programlarına Yönelik Proje Bilgilendirme,Takip Ve Proje Yazma Eğitimi

Söke Ticaret Odası

Coğrafi Ürünler Avrupa Yolunda

Denizli Valiliği

Dijital Pazarlama, İçerik Yönetimi Ve Sosyal Medya Satış Eğitimi

Didim Ticaret Odası

Kobiler İçin Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi

Nazilli Ticaret Odası

Dış Ticaret Eğitimi Ve Danışmanlık

MÜSİAD Muğla Şubesi

Bağ Yolu Kültür Rotası

Çal Kaymakamlığı

Yeşil Dönüşüm İle Aydınlık İşletmeler

Aydın Ticaret Borsası

Kooperatiflerde Belge Düzeni ve Muhasebe Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Kooperatifçilik Eğitimi

S. S. Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi

Yerelden Kalkınma Köprüsü Projesi

Kalkınma Ve İnovasyon Derneği

Kadın Kooperatiflerimiz Yol Haritalarını Çiziyor

Acıpayam Ticaret Odası

İşimiz İş Kıyafeti

Kedem Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi

Nto İle Adım Adım İhracat

Nazilli Ticaret Odası

Proje Döngüsü ve Proje Yönetimi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Gastromuğla

Muğla Valiliği

Sağlık Turizminde Kurumsal Kapasite Artırma Eğitimi

Muğla İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

Başvuru Rehberi