TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ TEKNİK DESTEK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde; bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Temmuz-Ağustos döneminde yapılan 13 (on üç) adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahipleri ile ilan tarihinden(29/09/2020)  itibaren on iş günü içinde sözleşme imzalanır. Değerlendirme sonuçlarının ilanından (29/09/2020 Salı) itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde son gün 13/10/2020 Salı günü saat 18:00’a kadar özel koşullar ve genel koşullar evraklarının  (kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi/ler tarafından tüm sayfaları imzalanmış olarak) KAYS  üzerinden Sözleşme İşlemleri Menüsü’nde yer alan sözleşme kontrol listesi kısmına yüklenmesi ve imzalı sözleşme özel ve genel koşulların 13/10/2020 tarihine kadar ajans merkezinde olacak şekilde kargolanması gerekmektedir. 

Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasından sonra doğacaktır. Bu sebeple, yukarıda belirtilen süre içinde sözleşmenin sisteme yüklenmemesi durumunda, destek alma hakkınızdan feragat ettiğiniz varsayılacaktır.

Belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı içerikteki eğitim/danışmanlık için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. 


Projelere teklif verilmesine ilişkin detaylar Ekim ayı içerisinde web sitesinde yayınlanacaktır.

TEMMUZ-AĞUSTOS Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/20/TD/0033

Denizli 112 Acil Çağrı Merkezinde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları( TS-EN18295-1)

DENİZLİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/20/TD/0034

Kurumsal Ağ ve Sistem Güvenliği Politikalarımızı Oluşturuyoruz

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TR32/20/TD/0035

İleri Seviye Yol ve Kavşak Projelendirme Eğitimi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/20/TD/0036

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Tarımda 4.0 Teknolojisi Uygulamasına İha 1 Eğitimi İle Başlıyor

PAMUK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/20/TD/0037

NETCAD Eğitimi

MUĞLA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/20/TD/0042

AB ve BM Hibe Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi ve Danışmanlığı

T.C. MARMARIS BELEDİYESİ

TR32/20/TD/0043

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ISO IEC 17020 Akreditasyon Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Projesi

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/20/TD/0045

Echo-Turizmin Farkındayız Eğitim Ve Danışmanlık Projesi

FETHIYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr