PAÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDIK.

 

Günümüzde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının piyasalar ile rekabet edebilme açısından önemi dikkate alınarak, tekstil sektöründe bu alana yönelik proje ve diğer çalışmalar hakkında Yrd.Doç.Dr. Nurhan ONAR’dan bilgi alındı.

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, sol-jel teknolojisi ile tekstil malzemelerinin kaplanması üzerine çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Malzeme ve Metaluji Mühendisliği Bölümü ile birlikte sürdürmektedir. Halihazırda Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli Kariyer Projesinde nano teknoloji kullanılarak yanmayan, yağ, su ve kir tutmayan kumaş üretilmesi üzerine çalışmalar Yrd.Doç.Dr.Nurhan ONAR koordinesinde sürdürülmektedir.

Yapılan tüm çalışmalar değerlendirildiğinde, sol-jel teknolojisi ile pamuklu kumaşa hem antimikrobiyal, hem de UV ışınlarından koruyucu ve kendi kendini temizleyebilme özellikleri veya güç tutuşurluk, su ve yağ-kir iticilik özellikleri tek adımlı bir proses ile kazandırılabilmektedir. Ayrıca tekstil ürünlerinin boyanmasında karşılaşılan sıkıntıların azaltılması veya giderilmesi amacıyla sol-jel teknolojisi kullanılmasına da çalışılmaktadır.

Sol-jel yöntemiyle tekstil materyalinin yüzeyinin kaplanması teknolojisinin işletmeye uygulanması sonucunda daha yüksek performansa sahip kumaşlar üretilerek, hem sektör kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması, hem de doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması hem de insan ve diğer canlıların sağlığını tehdit eden kimyasalların az/hiç kullanılmasına katkı sağlanacaktır. Bu hususlar dikkate alındığında, tekstil sektörünün rekabet edebilirliğinin sağlanması açısından da üniversite tarafından yürütülen bu çalışmaların dokuma ve tekstil kültürü yüzyıllar öncesine dayanan Denizli’deki sektör temsilcileri tarafından desteklenmesinin aciliyeti ve önemi ortaya çıkmaktadır.

Söz konusu projeler ve sonrasındaki çalışmalar ile üniversite ve kimyasal üretici firmalar ortaklığında sol-jel yöntemi başlatıcı maddelerin üretilerek çok farklı tekstil bitim işlemlerinde kullanılmak üzere kaplama maddelerinin ülkemizde üretilebilir hale gelmesi de hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile Denizli’deki tekstil sektörü ve kimyasal madde üreticilerinin koordineli yapacağı çalışmalar Denizli’nin ekonomik faaliyetlerine önemli katkılar sağlayabilecektir.

 

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr