KURUMSAL STRATEJİK PLANDA SONA DOĞRU

{RY}

Ajansımız tarafından çalışmaları devam eden Kurumsal Stratejik Planın tamamlanmasında sona yaklaşılmıştır. Planın tüm aşamalarında Ajansımızın kurumsal mükemmeliyetini sağlamanın önemi göz önünde bulundurulmuş ve çalışmalar bu bilinç ile yürütülmüştür. Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım olan stratejik planımızın tamamlanmasının ardından tüm paydaşlarımız Ajansımızın temel değerleri, çalışma anlayışı ve stratejileri hakkında detaylı bilgi sahibi olma imkânına kavuşacaktır.

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr