GEKA, AYDIN’DA “TÜRKİYE’DE KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞİM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMASI”NIN TANITIMINI YAPTI.

GEKA, “Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması” olarak nitelendirilen YERSİS’i Aydın İl Koordinasyon Kurulu toplantısında tanıttı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen, kentsel ve kırsala ait en kapsamlı araştırma olan “Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması” Yersis ve projenin tüm verilerinin yer aldığı yersis.gov.tr internet sitesi, Aydın İl Koordinasyon Kurulu toplantısında GEKA tarafından tanıtıldı.

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri (YER-SİS) Araştırması Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Kalkınma Ajansları işbirliğinde gerçekleştirildi ve www.yersis.gov.tr web sitesi üzerinden kamuoyunun yararına sunuldu.

Proje kapsamında "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu", "Türkiye'de İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri Raporu" ve "Türkiye'de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu" çalışmaları hazırlandı. Söz konusu çalışmalar ile yerleşimler arası sosyo-ekonomik yatay ve dikey ilişkilerin incelenmesi, yerleşimlerin hizmet verme büyüklüklerinin tespit edilmesi, kentsel ve kırsal yerleşimlerin etki alanlarının belirlenmesi ve kırsal yerleşimlerin sosyo-ekonomik yapısının ortaya çıkarılması amaçlandı. Çalışma sonuçlarının kamu yatırım programlarının önceliklendirilmesi, yerleşimler arası hizmet alma-verme ilişkilerinin ortaya çıkartılması, kırsal kalkınma politikalarının tasarımı, göçü önlemek üzere bölgesel merkezlerin belirlenmesi ve bu merkezlere yönelik politikaların geliştirilmesi gibi alanlarda kullanılması öngörülmektedir.

Projeye ilişkin çıktılara www.yersis.gov.tr  linki aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr