“DENİZLİ'NİN GELECEĞİ TEMİZ ÜRETİMDE” PROJESİ, TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE TEMİZ ÜRETİM ALANINDA DÖNÜŞTÜRECEK.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk defa 2021 yılında uygulamaya geçirilen ve Güney Ege Bölgesi’nden Denizli ilinin dahil edildiği “Üreten Şehirler Programı” kapsamında “Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde” projesi destek almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan fon ile GEKA tarafından yürütülecek “Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde” projesinin başvuru sahibi Denizli Sanayi Odası, proje ortağı Denizli Büyükşehir Belediyesi ve iştirakçileri ise Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi (Denizli MMO) ve Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) olarak belirlendi.

Denizli Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Atik himayelerinde 9 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen proje imza törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, ve diğer iştirakçi kurumların temsilcileri katıldı.

Proje ile Tekstil Sektörü Temiz Üretime Geçecek

Proje kapsamında Denizli’de tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik 40 işletmeye enerji verimliliği, temiz üretim ve ham madde verimliliğini kapsayan kaynak verimliliği alanında danışmanlık verilirken ayrıca yapılması planlanan yatırımlar için fizibilite raporları oluşturulacak. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren faaliyetleri başlayarak 15 ayda tamamlanması planlanan ve 2 milyon 930 bin TL toplam bütçeye sahip projeye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2 milyon 637 bin TL destek sağlayacak.

Tekstil Firmalarına Enerji, Su, Kimyasal Ve Ham Madde Verimliliği Konularında  Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Verilecek

Proje kapsamında tekstil boya-terbiye işletmelerine yönelik olarak enerji, su, kimyasal ve ham madde verimliliği konusunda farkındalık eğitimleri verilecek. Ayrıca, işletmelere sahada birebir danışmanlık verilecek ve sonucunda elde edilecek olan fizibilite raporları doğrultusunda işletmelerin yapacakları yatırımlara fon sağlanması için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Üretim Maliyetleri Düşerek Rekabet Edebilirlilik Sağlanacak

Proje, emek yoğun bir sektör olan tekstil ve hazır giyim sektöründe girdi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi ile sektörün rekabet edebilir bir yapıya bürünmesine ve sektörde temiz üretim konseptinin içselleştirilmesi ile sıfır emisyon hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacak. Bununla beraber Denizli’de gerçekleştirilecek bu çalışmanın ülke geneline yayılarak boyahane sektöründe yapılacak çalışmalara örnek oluşturması ön görülüyor.

Büyük Menderes Havzasındaki Kirliliğin Önüne Geçilecek

Bunun yanında, Aydın ve Denizli illerini kapsayan ve endüstriyel su kullanımı ve atıkları nedeniyle nehir suyu kalitesinin bozulduğu Büyük Menderes Havzası'ndaki kirliliğin önüne geçilmesi projenin diğer önemli katkıları olacak.

Toplantıda proje hakkında bilgi veren GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan;  “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Üreten şehirler programına Sanayi Odamızla birlikte bir proje sunduk. Sanayi Odasının başvuru sahibi olduğu projede Denizli Büyükşehir belediye başkanlığı ortak, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Makine Mühendisleri Denizli Şubesi de iştirakçi olarak yer alıyor. Proje kapsamında tekstil ve hazır giyim sektöründe 40 işletmeye enerji, temiz üretim, hammadde verimliliği kapsamında kaynak verimliliği danışmanlığı sağlanacak. Aynı zamanda firma bazında verilen danışmanlıklarla ön fizibiliteler oluşturulacak. İnşallah önümüzdeki dönemde de fizibilitelerin hayata geçirilmesi için kaynak arayışında olacağız. Aslında  Projemizin temelleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Sanayi Odası ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile Ajansımızın işbirliği Büyük Menderes Havzasındaki kirliliğin önüne geçmek için 2018 yılında atıldı. GEKA’nın bu projedeki rolü öncelikle Büyük Menderes Havzasındaki Kirliliğin önüne geçmek için sanayide temiz üretimi teşvik etmek olacaktır. Tekstil sektöründeki firmalarımıza boyahaneler başta olmak üzere yerinde danışmanlıklar vereceğiz temiz üretim, kaynak verimliliği, enerji verimliliği alanlarında GEKA ve DSO önderliğinde ve WWF Türkiye’nin iş birliğiyle 2018 yılında başlatılan “Büyük Menderes Havzasında Temiz Üretimin Yaygınlaşması Projesi”yle tekstil sektörüne yönelik temiz üretim hareketi başlatılmıştı. Bu çalışmayla sektördeki boyahanelerin daha az su, enerji ve kimyasal kullanarak hem verimli hem de doğayı koruyan bir üretim metodunu içselleştirmeleri sağlanmıştı. Çalışmalar kapsamında ulusal anlamda söz sahibi kurum ve sektör temsilcileri ile paneller düzenlenmiş, bölgesel ve ulusal çapta farkındalık oluşturulmuş, akabinde GEKA 2019 yılı Temiz Üretim Mali Destek Programını ilan etmişti. Menderes Havzası’nda temiz üretimin yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlayan program kapsamında atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı ve atıklardan katma değerli ürün ve enerji üretimine yönelik toplamda 15 projeye yaklaşık 7 milyon TL kaynak ayrılmış ve böylelikle 17,8 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmişti. 2018 yılı ve sonrasındaki söz konusu proje ve çalışmaların devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki “Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde” projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı “Kaynak Verimliliği” teması çalışmaları ile de örtüşerek sürdürülebilir bir proje özelliğini de kazanıyor” dedi.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ise yaptığı açıklamada; “Sanayide su kullanımıyla ilgili uzun yıllardır Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yakın diyalog ve çözüm arayışı içerisindeyiz.  Bize düşen sorumluluk, bugünden su kullanımıyla ilgili tedbirleri almak, Biz sanayiciler olarak Belediyemizin de bize gösterdiği yakınlıkla, hep birlikte güçlü bir şekilde Denizli’nin su kullanımıyla ilgili tedbirleri almamız gerekiyor. Başkanımızın da ifade ettiği gibi tekstil sektöründe özellikle boyahanede alternatif başka bir su kullanabilir miyim, suyu bir daha kullanabilir miyim gibi çözüm arayışlarına yönelmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hep birlikte Kalkınma Ajansımızın katkılarıyla ve diğer kurumların da işbirliğiyle çok güçlü bir şekilde Denizli sanayimizin bu sorununa çözüm bulacağız” ifadelerini kullandı.

Proje’nin diğer ortak kurumu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ise gerçekleştirilen imza töreninde; “Dünyada ve ülkemizde özellikle sanayi alanında işin tabiatı gereği yoğun olarak su ve enerji kullanımı söz konusu. Su ve enerjinin bu kadar kıymetli olduğu çağımızda özellikle sanayide kullanılan suyun dönüştürülerek tekrar tekrar kullanılması sağlanabilir mi sorusu gündeme geliyor. Bu noktada söz konusu proje verilecek danışmanlık ve fizibilite raporları sayesinde sektöre ışık tutacaktır. Ayrıca proje, çevreye duyarlılık konusunda alınması gereken tedbirleri belirleyerek bu konuda sanayiciye yol gösterecektir” açıklamasını yaptı.

Denizli’deki sanayicilerin temiz üretim yapmalarını teşvik edeceğiz.

Denizli Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Atik ise “Denizli’deki tekstil sektöründeki firmalara temiz üretim için danışmanlık verilerek sanayicilerin temiz üretim yapmaları teşvik edilecektir. Tekstil firmasının bünyesindeki boyahanenin çevreye duyarlı üretim yapabilmesi için neler yapması gerektiğiyle ilgili ışık tutacaktır. Dünyada iklim değişikliğinin daha çok hissedildiği günümüzde suyu tasarruflu kullanmak ve korumak hepimizin görevi. Su bittiği zaman hayat bitiyor hepimiz bitiyoruz. Denizli tekstil sektöründe temiz üretim yapılmasının önünü açacak projemizin Ülkemiz, Bölgemiz ve Denizli için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

 

 

 

  

 

 

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr