Bölgesel Kalkınma Dergisi Yayın Hayatına Başlıyor!

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,
Bölgesel Kalkınma Dergisinin ilk sayısı için makale çağrısına çıkmış bulunmaktayız. Sizleri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yayın organı olan Dergimizde yayımlanmak üzere makale göndermeye davet ediyoruz.
Bölgesel Kalkınma Dergisi, açık erişim politikası izleyen; hakemli ve bilimsel bir dergidir. Üçer aylık dönemler halinde yılda dört sayı (Ocak; Nisan; Temmuz ve Ekim) olarak yayımlanır.
Bölge bilimi, bölgesel politika ve planlamayla ilişkili konulara odaklı seçici yaklaşımıyla ve politika oluşturma sürecine katkı sağlama misyonuyla Dergi, Türkiye’de alanında özel bir yere sahiptir.
Dergide, kuramsal analiz ile politika tasarım süreçleri arasında bağ kurarak entelektüel disiplinler arası yaklaşımların sistematik bir şekilde birbirine bağlanması ve politika tasarım süreçlerinin zenginleşmesi için bilgi paylaşımını artırmak üzere bölgesel; ekonomik ve sosyal kalkınma; bölgesel politika ve planlama alanında özgün ve bilimsel etiğe uygun, ideolojik kaygılar gütmeyen, literatür zenginliğine sahip bilimsel çalışmalara yer verilmektedir.
Bölgesel Kalkınma Dergisinde daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş; başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmayan makaleler kabul edilmektedir. Makalelerin kabul, değerlendirme ve yayınlanma süreçleri DergiPark sistemi üzerinden yürütülür. Tüm okuyuculara açık ve bedelsiz olarak sunulur.
Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergiye yazar(lar)ı tarafından gönderilen makaleler, Bölgesel Kalkınma Dergisi Yazım Kurallarına uygun şekilde hazırlanmalı ve yazım denetimleri yapılmış olmalıdır.
Makalelerde bilimsel etik kuralların gözetilmesi ve kaynakça hariç benzerlik oranının yüzde 20’yi geçmemesi gerekmektedir.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bolgeselkalkinmadergisi
 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr