AJANSIMIZ, TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB KONUSUNDA DENİZLİ- AYDIN İŞBİRLİĞİNİN TEMELLERİNİ ATIYOR

 

17 Mayıs 2012 tarihinde Ajansımız hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya,  Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih KÖKSAL ve müdürlük çalışanları, Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim, Denizli İl Özel idaresi mühendisleri, Aydın İl Özel İdaresi mühendisleri, Denizli Tarım il müdürlüğü mühendisleri, Çine OSB Müteşebbis heyeti Bşk. Vekili Ahmet Celal Kavcar, özel sektör temsilcileri ile Ajans uzmanlarımız katıldı.

Ajansmızın Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörü Gökhan Dinç yaptığı açılış konuşmasında; Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, ilgili sektörlerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlamak amacıyla üç il arasında ortak akıl oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üç ilin ortak hareket etme ve işbirliği içinde çalışma kültürünü geliştirerek bölgenin kalkınmada daha hızlı yol alacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, paylaşılan bilgiler tüm katılımcılar için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bölgede öne çıkan tüm sektörler için, üç ilin temsilcilerini bir araya getiren ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim’in; Tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kuruluş sürecinde yaşananları ve bugün geldikleri noktayı anlattığı “Jeotermal Kaynak Uygulamalarından Organize Sera Bölgesi Örneği” adlı sunumuyla devam eden toplantıda Sehim, Alternatif sektör arayışı içinde olan Denizlili yatırımcıların, var olan jeotermal enerjiden yararlanmak amacı ile “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” yayınlanmasının ardından daha önce başlamış olan seracılık faaliyetlerini hızlandırarak, sulama suyu teminindeki sorunlara rağmen, son 5 yılda 600 dekarlık bir alanda modern teknolojiye sahip seralar projelendirilerek üretime geçtiklerini belirtti.  Jeotermal seracılıkta öncelikle mevzuat konularda ve kamulaştırma işlemlerinde ardından da sıcak ve soğuk su temini konularında sorunlar yaşandığını ancak bunların uzun uğraşlar ve geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle çözüldüğünü söyleyen Sehim, sektörde öncelikle ruhsat, elektrik ve iş gücü maliyetleri, finansman tedariği sorunlarının giderilmesi ayrıca yüksek teknolojik üretime geçilerek maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı,  Aydınlı sektör temsilcilerinin OSB kuruluş sürecindeki mevzuat ile ilgili konular, Sarayköy OSB’de yer alma şartları, yerleşim planı ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan deneyimler, sera yapı ruhsatlandırması ve aşamaları ile Sarayköy OSB ve Aydın’da kurulması planlanan TDİ OSB’nin ortak yürüteceği ne gibi çalışmalar olabileceğine dair soruları ve bu soruların cevaplandırmasıyla devam etti.

Toplantıda sera endüstrisinin bölgemiz için çok önemli olduğuna vurgu yapılırken, seraların zirai işletme sınıfında sayılması halinde sektörün daha cazip hale gelebileceği ve yatırımların artacağı vurgulandı. Bunun yanında kuruluş aşamasında yapı denetimi maliyetlerinin de düşürülmesinin önemine vurgu yapılırken sera işletmelerinin sınıfı ve çalışanlarının durumu gibi konuların yatırımda dikkate alınan unsurlar olduğu belirtildi. Ülkemizde Modern Sera’nın tanımının yapılması ve bu yapılar için asgari şartlar belirlenmesi gerektiği konusunda katılımcıların fikir birliğine vardığı toplantıda üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik uygulamalar, gıda güvenliğine yönelik belgelerin desteklenmesi de konuşuldu.

Toplantıda Denizli’nin TDİ OSB kuruluş sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bazıları olan sıcak- soğuk su temini ve mevzuat kısıtlamaları hakkında çözüm önerileri tartışılırken Aydın’ın TDİ OSB sürecinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesine yardımcı olmak amacı ile benzer tecrübe paylaşımı etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Katılım sağlayan temsilciler Ajansın bölgedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak iş birliği ortamını oluşturmasının bir buçuk saat mesafedeki iki şehrin dayanışması açısından memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Toplantı, sonuç maddeleri üzerinde üyelerin mutabakata varmasının ardından son buldu.

 

 

17 Mayıs 2012 tarihinde Ajansımız hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya,  Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih KÖKSAL ve müdürlük çalışanları, Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim, Denizli İl Özel idaresi mühendisleri, Aydın İl Özel İdaresi mühendisleri, Denizli Tarım il müdürlüğü mühendisleri, Çine OSB Müteşebbis heyeti Bşk. Vekili Ahmet Celal Kavcar, özel sektör temsilcileri ile Ajans uzmanlarımız katıldı.

Ajansmızın Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörü Gökhan Dinç yaptığı açılış konuşmasında; Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, ilgili sektörlerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlamak amacıyla üç il arasında ortak akıl oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üç ilin ortak hareket etme ve işbirliği içinde çalışma kültürünü geliştirerek bölgenin kalkınmada daha hızlı yol alacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, paylaşılan bilgiler tüm katılımcılar için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bölgede öne çıkan tüm sektörler için, üç ilin temsilcilerini bir araya getiren ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim’in; Tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kuruluş sürecinde yaşananları ve bugün geldikleri noktayı anlattığı “Jeotermal Kaynak Uygulamalarından Organize Sera Bölgesi Örneği” adlı sunumuyla devam eden toplantıda Sehim, Alternatif sektör arayışı içinde olan Denizlili yatırımcıların, var olan jeotermal enerjiden yararlanmak amacı ile “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” yayınlanmasının ardından daha önce başlamış olan seracılık faaliyetlerini hızlandırarak, sulama suyu teminindeki sorunlara rağmen, son 5 yılda 600 dekarlık bir alanda modern teknolojiye sahip seralar projelendirilerek üretime geçtiklerini belirtti.  Jeotermal seracılıkta öncelikle mevzuat konularda ve kamulaştırma işlemlerinde ardından da sıcak ve soğuk su temini konularında sorunlar yaşandığını ancak bunların uzun uğraşlar ve geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle çözüldüğünü söyleyen Sehim, sektörde öncelikle ruhsat, elektrik ve iş gücü maliyetleri, finansman tedariği sorunlarının giderilmesi ayrıca yüksek teknolojik üretime geçilerek maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı,  Aydınlı sektör temsilcilerinin OSB kuruluş sürecindeki mevzuat ile ilgili konular, Sarayköy OSB’de yer alma şartları, yerleşim planı ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan deneyimler, sera yapı ruhsatlandırması ve aşamaları ile Sarayköy OSB ve Aydın’da kurulması planlanan TDİ OSB’nin ortak yürüteceği ne gibi çalışmalar olabileceğine dair soruları ve bu soruların cevaplandırmasıyla devam etti.

Toplantıda sera endüstrisinin bölgemiz için çok önemli olduğuna vurgu yapılırken, seraların zirai işletme sınıfında sayılması halinde sektörün daha cazip hale gelebileceği ve yatırımların artacağı vurgulandı. Bunun yanında kuruluş aşamasında yapı denetimi maliyetlerinin de düşürülmesinin önemine vurgu yapılırken sera işletmelerinin sınıfı ve çalışanlarının durumu gibi konuların yatırımda dikkate alınan unsurlar olduğu belirtildi. Ülkemizde Modern Sera’nın tanımının yapılması ve bu yapılar için asgari şartlar belirlenmesi gerektiği konusunda katılımcıların fikir birliğine vardığı toplantıda üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik uygulamalar, gıda güvenliğine yönelik belgelerin desteklenmesi de konuşuldu.

Toplantıda Denizli’nin TDİ OSB kuruluş sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bazıları olan sıcak- soğuk su temini ve mevzuat kısıtlamaları hakkında çözüm önerileri tartışılırken Aydın’ın TDİ OSB sürecinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesine yardımcı olmak amacı ile benzer tecrübe paylaşımı etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Katılım sağlayan temsilciler Ajansın bölgedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak iş birliği ortamını oluşturmasının bir buçuk saat mesafedeki iki şehrin dayanışması açısından memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Toplantı, sonuç maddeleri üzerinde üyelerin mutabakata varmasının ardından son buldu.

 

 

17 Mayıs 2012 tarihinde Ajansımız hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya,  Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih KÖKSAL ve müdürlük çalışanları, Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim, Denizli İl Özel idaresi mühendisleri, Aydın İl Özel İdaresi mühendisleri, Denizli Tarım il müdürlüğü mühendisleri, Çine OSB Müteşebbis heyeti Bşk. Vekili Ahmet Celal Kavcar, özel sektör temsilcileri ile Ajans uzmanlarımız katıldı.

Ajansmızın Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörü Gökhan Dinç yaptığı açılış konuşmasında; Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, ilgili sektörlerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlamak amacıyla üç il arasında ortak akıl oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üç ilin ortak hareket etme ve işbirliği içinde çalışma kültürünü geliştirerek bölgenin kalkınmada daha hızlı yol alacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, paylaşılan bilgiler tüm katılımcılar için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bölgede öne çıkan tüm sektörler için, üç ilin temsilcilerini bir araya getiren ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim’in; Tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kuruluş sürecinde yaşananları ve bugün geldikleri noktayı anlattığı “Jeotermal Kaynak Uygulamalarından Organize Sera Bölgesi Örneği” adlı sunumuyla devam eden toplantıda Sehim, Alternatif sektör arayışı içinde olan Denizlili yatırımcıların, var olan jeotermal enerjiden yararlanmak amacı ile “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” yayınlanmasının ardından daha önce başlamış olan seracılık faaliyetlerini hızlandırarak, sulama suyu teminindeki sorunlara rağmen, son 5 yılda 600 dekarlık bir alanda modern teknolojiye sahip seralar projelendirilerek üretime geçtiklerini belirtti.  Jeotermal seracılıkta öncelikle mevzuat konularda ve kamulaştırma işlemlerinde ardından da sıcak ve soğuk su temini konularında sorunlar yaşandığını ancak bunların uzun uğraşlar ve geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle çözüldüğünü söyleyen Sehim, sektörde öncelikle ruhsat, elektrik ve iş gücü maliyetleri, finansman tedariği sorunlarının giderilmesi ayrıca yüksek teknolojik üretime geçilerek maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı,  Aydınlı sektör temsilcilerinin OSB kuruluş sürecindeki mevzuat ile ilgili konular, Sarayköy OSB’de yer alma şartları, yerleşim planı ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan deneyimler, sera yapı ruhsatlandırması ve aşamaları ile Sarayköy OSB ve Aydın’da kurulması planlanan TDİ OSB’nin ortak yürüteceği ne gibi çalışmalar olabileceğine dair soruları ve bu soruların cevaplandırmasıyla devam etti.

Toplantıda sera endüstrisinin bölgemiz için çok önemli olduğuna vurgu yapılırken, seraların zirai işletme sınıfında sayılması halinde sektörün daha cazip hale gelebileceği ve yatırımların artacağı vurgulandı. Bunun yanında kuruluş aşamasında yapı denetimi maliyetlerinin de düşürülmesinin önemine vurgu yapılırken sera işletmelerinin sınıfı ve çalışanlarının durumu gibi konuların yatırımda dikkate alınan unsurlar olduğu belirtildi. Ülkemizde Modern Sera’nın tanımının yapılması ve bu yapılar için asgari şartlar belirlenmesi gerektiği konusunda katılımcıların fikir birliğine vardığı toplantıda üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik uygulamalar, gıda güvenliğine yönelik belgelerin desteklenmesi de konuşuldu.

Toplantıda Denizli’nin TDİ OSB kuruluş sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bazıları olan sıcak- soğuk su temini ve mevzuat kısıtlamaları hakkında çözüm önerileri tartışılırken Aydın’ın TDİ OSB sürecinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesine yardımcı olmak amacı ile benzer tecrübe paylaşımı etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Katılım sağlayan temsilciler Ajansın bölgedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak iş birliği ortamını oluşturmasının bir buçuk saat mesafedeki iki şehrin dayanışması açısından memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Toplantı, sonuç maddeleri üzerinde üyelerin mutabakata varmasının ardından son buldu.

 

 

17 Mayıs 2012 tarihinde Ajansımız hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya,  Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih KÖKSAL ve müdürlük çalışanları, Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim, Denizli İl Özel idaresi mühendisleri, Aydın İl Özel İdaresi mühendisleri, Denizli Tarım il müdürlüğü mühendisleri, Çine OSB Müteşebbis heyeti Bşk. Vekili Ahmet Celal Kavcar, özel sektör temsilcileri ile Ajans uzmanlarımız katıldı.

Ajansmızın Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörü Gökhan Dinç yaptığı açılış konuşmasında; Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, ilgili sektörlerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlamak amacıyla üç il arasında ortak akıl oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üç ilin ortak hareket etme ve işbirliği içinde çalışma kültürünü geliştirerek bölgenin kalkınmada daha hızlı yol alacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, paylaşılan bilgiler tüm katılımcılar için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bölgede öne çıkan tüm sektörler için, üç ilin temsilcilerini bir araya getiren ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim’in; Tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kuruluş sürecinde yaşananları ve bugün geldikleri noktayı anlattığı “Jeotermal Kaynak Uygulamalarından Organize Sera Bölgesi Örneği” adlı sunumuyla devam eden toplantıda Sehim, Alternatif sektör arayışı içinde olan Denizlili yatırımcıların, var olan jeotermal enerjiden yararlanmak amacı ile “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” yayınlanmasının ardından daha önce başlamış olan seracılık faaliyetlerini hızlandırarak, sulama suyu teminindeki sorunlara rağmen, son 5 yılda 600 dekarlık bir alanda modern teknolojiye sahip seralar projelendirilerek üretime geçtiklerini belirtti.  Jeotermal seracılıkta öncelikle mevzuat konularda ve kamulaştırma işlemlerinde ardından da sıcak ve soğuk su temini konularında sorunlar yaşandığını ancak bunların uzun uğraşlar ve geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle çözüldüğünü söyleyen Sehim, sektörde öncelikle ruhsat, elektrik ve iş gücü maliyetleri, finansman tedariği sorunlarının giderilmesi ayrıca yüksek teknolojik üretime geçilerek maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı,  Aydınlı sektör temsilcilerinin OSB kuruluş sürecindeki mevzuat ile ilgili konular, Sarayköy OSB’de yer alma şartları, yerleşim planı ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan deneyimler, sera yapı ruhsatlandırması ve aşamaları ile Sarayköy OSB ve Aydın’da kurulması planlanan TDİ OSB’nin ortak yürüteceği ne gibi çalışmalar olabileceğine dair soruları ve bu soruların cevaplandırmasıyla devam etti.

Toplantıda sera endüstrisinin bölgemiz için çok önemli olduğuna vurgu yapılırken, seraların zirai işletme sınıfında sayılması halinde sektörün daha cazip hale gelebileceği ve yatırımların artacağı vurgulandı. Bunun yanında kuruluş aşamasında yapı denetimi maliyetlerinin de düşürülmesinin önemine vurgu yapılırken sera işletmelerinin sınıfı ve çalışanlarının durumu gibi konuların yatırımda dikkate alınan unsurlar olduğu belirtildi. Ülkemizde Modern Sera’nın tanımının yapılması ve bu yapılar için asgari şartlar belirlenmesi gerektiği konusunda katılımcıların fikir birliğine vardığı toplantıda üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik uygulamalar, gıda güvenliğine yönelik belgelerin desteklenmesi de konuşuldu.

Toplantıda Denizli’nin TDİ OSB kuruluş sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bazıları olan sıcak- soğuk su temini ve mevzuat kısıtlamaları hakkında çözüm önerileri tartışılırken Aydın’ın TDİ OSB sürecinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesine yardımcı olmak amacı ile benzer tecrübe paylaşımı etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Katılım sağlayan temsilciler Ajansın bölgedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak iş birliği ortamını oluşturmasının bir buçuk saat mesafedeki iki şehrin dayanışması açısından memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Toplantı, sonuç maddeleri üzerinde üyelerin mutabakata varmasının ardından son buldu.

 

 

17 Mayıs 2012 tarihinde Ajansımız hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya,  Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih KÖKSAL ve müdürlük çalışanları, Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim, Denizli İl Özel idaresi mühendisleri, Aydın İl Özel İdaresi mühendisleri, Denizli Tarım il müdürlüğü mühendisleri, Çine OSB Müteşebbis heyeti Bşk. Vekili Ahmet Celal Kavcar, özel sektör temsilcileri ile Ajans uzmanlarımız katıldı.

Ajansmızın Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörü Gökhan Dinç yaptığı açılış konuşmasında; Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, ilgili sektörlerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlamak amacıyla üç il arasında ortak akıl oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üç ilin ortak hareket etme ve işbirliği içinde çalışma kültürünü geliştirerek bölgenin kalkınmada daha hızlı yol alacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, paylaşılan bilgiler tüm katılımcılar için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bölgede öne çıkan tüm sektörler için, üç ilin temsilcilerini bir araya getiren ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim’in; Tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kuruluş sürecinde yaşananları ve bugün geldikleri noktayı anlattığı “Jeotermal Kaynak Uygulamalarından Organize Sera Bölgesi Örneği” adlı sunumuyla devam eden toplantıda Sehim, Alternatif sektör arayışı içinde olan Denizlili yatırımcıların, var olan jeotermal enerjiden yararlanmak amacı ile “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” yayınlanmasının ardından daha önce başlamış olan seracılık faaliyetlerini hızlandırarak, sulama suyu teminindeki sorunlara rağmen, son 5 yılda 600 dekarlık bir alanda modern teknolojiye sahip seralar projelendirilerek üretime geçtiklerini belirtti.  Jeotermal seracılıkta öncelikle mevzuat konularda ve kamulaştırma işlemlerinde ardından da sıcak ve soğuk su temini konularında sorunlar yaşandığını ancak bunların uzun uğraşlar ve geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle çözüldüğünü söyleyen Sehim, sektörde öncelikle ruhsat, elektrik ve iş gücü maliyetleri, finansman tedariği sorunlarının giderilmesi ayrıca yüksek teknolojik üretime geçilerek maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı,  Aydınlı sektör temsilcilerinin OSB kuruluş sürecindeki mevzuat ile ilgili konular, Sarayköy OSB’de yer alma şartları, yerleşim planı ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan deneyimler, sera yapı ruhsatlandırması ve aşamaları ile Sarayköy OSB ve Aydın’da kurulması planlanan TDİ OSB’nin ortak yürüteceği ne gibi çalışmalar olabileceğine dair soruları ve bu soruların cevaplandırmasıyla devam etti.

Toplantıda sera endüstrisinin bölgemiz için çok önemli olduğuna vurgu yapılırken, seraların zirai işletme sınıfında sayılması halinde sektörün daha cazip hale gelebileceği ve yatırımların artacağı vurgulandı. Bunun yanında kuruluş aşamasında yapı denetimi maliyetlerinin de düşürülmesinin önemine vurgu yapılırken sera işletmelerinin sınıfı ve çalışanlarının durumu gibi konuların yatırımda dikkate alınan unsurlar olduğu belirtildi. Ülkemizde Modern Sera’nın tanımının yapılması ve bu yapılar için asgari şartlar belirlenmesi gerektiği konusunda katılımcıların fikir birliğine vardığı toplantıda üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik uygulamalar, gıda güvenliğine yönelik belgelerin desteklenmesi de konuşuldu.

Toplantıda Denizli’nin TDİ OSB kuruluş sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bazıları olan sıcak- soğuk su temini ve mevzuat kısıtlamaları hakkında çözüm önerileri tartışılırken Aydın’ın TDİ OSB sürecinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesine yardımcı olmak amacı ile benzer tecrübe paylaşımı etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Katılım sağlayan temsilciler Ajansın bölgedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak iş birliği ortamını oluşturmasının bir buçuk saat mesafedeki iki şehrin dayanışması açısından memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Toplantı, sonuç maddeleri üzerinde üyelerin mutabakata varmasının ardından son buldu.

 

 

17 Mayıs 2012 tarihinde Ajansımız hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya,  Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih KÖKSAL ve müdürlük çalışanları, Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim, Denizli İl Özel idaresi mühendisleri, Aydın İl Özel İdaresi mühendisleri, Denizli Tarım il müdürlüğü mühendisleri, Çine OSB Müteşebbis heyeti Bşk. Vekili Ahmet Celal Kavcar, özel sektör temsilcileri ile Ajans uzmanlarımız katıldı.

Ajansmızın Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörü Gökhan Dinç yaptığı açılış konuşmasında; Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, ilgili sektörlerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlamak amacıyla üç il arasında ortak akıl oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üç ilin ortak hareket etme ve işbirliği içinde çalışma kültürünü geliştirerek bölgenin kalkınmada daha hızlı yol alacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, paylaşılan bilgiler tüm katılımcılar için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bölgede öne çıkan tüm sektörler için, üç ilin temsilcilerini bir araya getiren ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim’in; Tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kuruluş sürecinde yaşananları ve bugün geldikleri noktayı anlattığı “Jeotermal Kaynak Uygulamalarından Organize Sera Bölgesi Örneği” adlı sunumuyla devam eden toplantıda Sehim, Alternatif sektör arayışı içinde olan Denizlili yatırımcıların, var olan jeotermal enerjiden yararlanmak amacı ile “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” yayınlanmasının ardından daha önce başlamış olan seracılık faaliyetlerini hızlandırarak, sulama suyu teminindeki sorunlara rağmen, son 5 yılda 600 dekarlık bir alanda modern teknolojiye sahip seralar projelendirilerek üretime geçtiklerini belirtti.  Jeotermal seracılıkta öncelikle mevzuat konularda ve kamulaştırma işlemlerinde ardından da sıcak ve soğuk su temini konularında sorunlar yaşandığını ancak bunların uzun uğraşlar ve geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle çözüldüğünü söyleyen Sehim, sektörde öncelikle ruhsat, elektrik ve iş gücü maliyetleri, finansman tedariği sorunlarının giderilmesi ayrıca yüksek teknolojik üretime geçilerek maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı,  Aydınlı sektör temsilcilerinin OSB kuruluş sürecindeki mevzuat ile ilgili konular, Sarayköy OSB’de yer alma şartları, yerleşim planı ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan deneyimler, sera yapı ruhsatlandırması ve aşamaları ile Sarayköy OSB ve Aydın’da kurulması planlanan TDİ OSB’nin ortak yürüteceği ne gibi çalışmalar olabileceğine dair soruları ve bu soruların cevaplandırmasıyla devam etti.

Toplantıda sera endüstrisinin bölgemiz için çok önemli olduğuna vurgu yapılırken, seraların zirai işletme sınıfında sayılması halinde sektörün daha cazip hale gelebileceği ve yatırımların artacağı vurgulandı. Bunun yanında kuruluş aşamasında yapı denetimi maliyetlerinin de düşürülmesinin önemine vurgu yapılırken sera işletmelerinin sınıfı ve çalışanlarının durumu gibi konuların yatırımda dikkate alınan unsurlar olduğu belirtildi. Ülkemizde Modern Sera’nın tanımının yapılması ve bu yapılar için asgari şartlar belirlenmesi gerektiği konusunda katılımcıların fikir birliğine vardığı toplantıda üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik uygulamalar, gıda güvenliğine yönelik belgelerin desteklenmesi de konuşuldu.

Toplantıda Denizli’nin TDİ OSB kuruluş sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bazıları olan sıcak- soğuk su temini ve mevzuat kısıtlamaları hakkında çözüm önerileri tartışılırken Aydın’ın TDİ OSB sürecinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesine yardımcı olmak amacı ile benzer tecrübe paylaşımı etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Katılım sağlayan temsilciler Ajansın bölgedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak iş birliği ortamını oluşturmasının bir buçuk saat mesafedeki iki şehrin dayanışması açısından memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Toplantı, sonuç maddeleri üzerinde üyelerin mutabakata varmasının ardından son buldu.

 

 

17 Mayıs 2012 tarihinde Ajansımız hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya,  Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih KÖKSAL ve müdürlük çalışanları, Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim, Denizli İl Özel idaresi mühendisleri, Aydın İl Özel İdaresi mühendisleri, Denizli Tarım il müdürlüğü mühendisleri, Çine OSB Müteşebbis heyeti Bşk. Vekili Ahmet Celal Kavcar, özel sektör temsilcileri ile Ajans uzmanlarımız katıldı.

Ajansmızın Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörü Gökhan Dinç yaptığı açılış konuşmasında; Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, ilgili sektörlerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlamak amacıyla üç il arasında ortak akıl oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üç ilin ortak hareket etme ve işbirliği içinde çalışma kültürünü geliştirerek bölgenin kalkınmada daha hızlı yol alacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, paylaşılan bilgiler tüm katılımcılar için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bölgede öne çıkan tüm sektörler için, üç ilin temsilcilerini bir araya getiren ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim’in; Tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kuruluş sürecinde yaşananları ve bugün geldikleri noktayı anlattığı “Jeotermal Kaynak Uygulamalarından Organize Sera Bölgesi Örneği” adlı sunumuyla devam eden toplantıda Sehim, Alternatif sektör arayışı içinde olan Denizlili yatırımcıların, var olan jeotermal enerjiden yararlanmak amacı ile “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” yayınlanmasının ardından daha önce başlamış olan seracılık faaliyetlerini hızlandırarak, sulama suyu teminindeki sorunlara rağmen, son 5 yılda 600 dekarlık bir alanda modern teknolojiye sahip seralar projelendirilerek üretime geçtiklerini belirtti.  Jeotermal seracılıkta öncelikle mevzuat konularda ve kamulaştırma işlemlerinde ardından da sıcak ve soğuk su temini konularında sorunlar yaşandığını ancak bunların uzun uğraşlar ve geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle çözüldüğünü söyleyen Sehim, sektörde öncelikle ruhsat, elektrik ve iş gücü maliyetleri, finansman tedariği sorunlarının giderilmesi ayrıca yüksek teknolojik üretime geçilerek maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı,  Aydınlı sektör temsilcilerinin OSB kuruluş sürecindeki mevzuat ile ilgili konular, Sarayköy OSB’de yer alma şartları, yerleşim planı ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan deneyimler, sera yapı ruhsatlandırması ve aşamaları ile Sarayköy OSB ve Aydın’da kurulması planlanan TDİ OSB’nin ortak yürüteceği ne gibi çalışmalar olabileceğine dair soruları ve bu soruların cevaplandırmasıyla devam etti.

Toplantıda sera endüstrisinin bölgemiz için çok önemli olduğuna vurgu yapılırken, seraların zirai işletme sınıfında sayılması halinde sektörün daha cazip hale gelebileceği ve yatırımların artacağı vurgulandı. Bunun yanında kuruluş aşamasında yapı denetimi maliyetlerinin de düşürülmesinin önemine vurgu yapılırken sera işletmelerinin sınıfı ve çalışanlarının durumu gibi konuların yatırımda dikkate alınan unsurlar olduğu belirtildi. Ülkemizde Modern Sera’nın tanımının yapılması ve bu yapılar için asgari şartlar belirlenmesi gerektiği konusunda katılımcıların fikir birliğine vardığı toplantıda üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik uygulamalar, gıda güvenliğine yönelik belgelerin desteklenmesi de konuşuldu.

Toplantıda Denizli’nin TDİ OSB kuruluş sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bazıları olan sıcak- soğuk su temini ve mevzuat kısıtlamaları hakkında çözüm önerileri tartışılırken Aydın’ın TDİ OSB sürecinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesine yardımcı olmak amacı ile benzer tecrübe paylaşımı etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Katılım sağlayan temsilciler Ajansın bölgedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak iş birliği ortamını oluşturmasının bir buçuk saat mesafedeki iki şehrin dayanışması açısından memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Toplantı, sonuç maddeleri üzerinde üyelerin mutabakata varmasının ardından son buldu.

 

 

17 Mayıs 2012 tarihinde Ajansımız hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya,  Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih KÖKSAL ve müdürlük çalışanları, Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim, Denizli İl Özel idaresi mühendisleri, Aydın İl Özel İdaresi mühendisleri, Denizli Tarım il müdürlüğü mühendisleri, Çine OSB Müteşebbis heyeti Bşk. Vekili Ahmet Celal Kavcar, özel sektör temsilcileri ile Ajans uzmanlarımız katıldı.

Ajansmızın Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörü Gökhan Dinç yaptığı açılış konuşmasında; Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, ilgili sektörlerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlamak amacıyla üç il arasında ortak akıl oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üç ilin ortak hareket etme ve işbirliği içinde çalışma kültürünü geliştirerek bölgenin kalkınmada daha hızlı yol alacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, paylaşılan bilgiler tüm katılımcılar için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bölgede öne çıkan tüm sektörler için, üç ilin temsilcilerini bir araya getiren ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim’in; Tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kuruluş sürecinde yaşananları ve bugün geldikleri noktayı anlattığı “Jeotermal Kaynak Uygulamalarından Organize Sera Bölgesi Örneği” adlı sunumuyla devam eden toplantıda Sehim, Alternatif sektör arayışı içinde olan Denizlili yatırımcıların, var olan jeotermal enerjiden yararlanmak amacı ile “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” yayınlanmasının ardından daha önce başlamış olan seracılık faaliyetlerini hızlandırarak, sulama suyu teminindeki sorunlara rağmen, son 5 yılda 600 dekarlık bir alanda modern teknolojiye sahip seralar projelendirilerek üretime geçtiklerini belirtti.  Jeotermal seracılıkta öncelikle mevzuat konularda ve kamulaştırma işlemlerinde ardından da sıcak ve soğuk su temini konularında sorunlar yaşandığını ancak bunların uzun uğraşlar ve geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle çözüldüğünü söyleyen Sehim, sektörde öncelikle ruhsat, elektrik ve iş gücü maliyetleri, finansman tedariği sorunlarının giderilmesi ayrıca yüksek teknolojik üretime geçilerek maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı,  Aydınlı sektör temsilcilerinin OSB kuruluş sürecindeki mevzuat ile ilgili konular, Sarayköy OSB’de yer alma şartları, yerleşim planı ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan deneyimler, sera yapı ruhsatlandırması ve aşamaları ile Sarayköy OSB ve Aydın’da kurulması planlanan TDİ OSB’nin ortak yürüteceği ne gibi çalışmalar olabileceğine dair soruları ve bu soruların cevaplandırmasıyla devam etti.

Toplantıda sera endüstrisinin bölgemiz için çok önemli olduğuna vurgu yapılırken, seraların zirai işletme sınıfında sayılması halinde sektörün daha cazip hale gelebileceği ve yatırımların artacağı vurgulandı. Bunun yanında kuruluş aşamasında yapı denetimi maliyetlerinin de düşürülmesinin önemine vurgu yapılırken sera işletmelerinin sınıfı ve çalışanlarının durumu gibi konuların yatırımda dikkate alınan unsurlar olduğu belirtildi. Ülkemizde Modern Sera’nın tanımının yapılması ve bu yapılar için asgari şartlar belirlenmesi gerektiği konusunda katılımcıların fikir birliğine vardığı toplantıda üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik uygulamalar, gıda güvenliğine yönelik belgelerin desteklenmesi de konuşuldu.

Toplantıda Denizli’nin TDİ OSB kuruluş sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bazıları olan sıcak- soğuk su temini ve mevzuat kısıtlamaları hakkında çözüm önerileri tartışılırken Aydın’ın TDİ OSB sürecinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesine yardımcı olmak amacı ile benzer tecrübe paylaşımı etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Katılım sağlayan temsilciler Ajansın bölgedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak iş birliği ortamını oluşturmasının bir buçuk saat mesafedeki iki şehrin dayanışması açısından memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Toplantı, sonuç maddeleri üzerinde üyelerin mutabakata varmasının ardından son buldu.

 

 

17 Mayıs 2012 tarihinde Ajansımız hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya,  Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih KÖKSAL ve müdürlük çalışanları, Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim, Denizli İl Özel idaresi mühendisleri, Aydın İl Özel İdaresi mühendisleri, Denizli Tarım il müdürlüğü mühendisleri, Çine OSB Müteşebbis heyeti Bşk. Vekili Ahmet Celal Kavcar, özel sektör temsilcileri ile Ajans uzmanlarımız katıldı.

Ajansmızın Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörü Gökhan Dinç yaptığı açılış konuşmasında; Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, ilgili sektörlerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlamak amacıyla üç il arasında ortak akıl oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üç ilin ortak hareket etme ve işbirliği içinde çalışma kültürünü geliştirerek bölgenin kalkınmada daha hızlı yol alacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, paylaşılan bilgiler tüm katılımcılar için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bölgede öne çıkan tüm sektörler için, üç ilin temsilcilerini bir araya getiren ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim’in; Tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kuruluş sürecinde yaşananları ve bugün geldikleri noktayı anlattığı “Jeotermal Kaynak Uygulamalarından Organize Sera Bölgesi Örneği” adlı sunumuyla devam eden toplantıda Sehim, Alternatif sektör arayışı içinde olan Denizlili yatırımcıların, var olan jeotermal enerjiden yararlanmak amacı ile “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” yayınlanmasının ardından daha önce başlamış olan seracılık faaliyetlerini hızlandırarak, sulama suyu teminindeki sorunlara rağmen, son 5 yılda 600 dekarlık bir alanda modern teknolojiye sahip seralar projelendirilerek üretime geçtiklerini belirtti.  Jeotermal seracılıkta öncelikle mevzuat konularda ve kamulaştırma işlemlerinde ardından da sıcak ve soğuk su temini konularında sorunlar yaşandığını ancak bunların uzun uğraşlar ve geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle çözüldüğünü söyleyen Sehim, sektörde öncelikle ruhsat, elektrik ve iş gücü maliyetleri, finansman tedariği sorunlarının giderilmesi ayrıca yüksek teknolojik üretime geçilerek maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı,  Aydınlı sektör temsilcilerinin OSB kuruluş sürecindeki mevzuat ile ilgili konular, Sarayköy OSB’de yer alma şartları, yerleşim planı ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan deneyimler, sera yapı ruhsatlandırması ve aşamaları ile Sarayköy OSB ve Aydın’da kurulması planlanan TDİ OSB’nin ortak yürüteceği ne gibi çalışmalar olabileceğine dair soruları ve bu soruların cevaplandırmasıyla devam etti.

Toplantıda sera endüstrisinin bölgemiz için çok önemli olduğuna vurgu yapılırken, seraların zirai işletme sınıfında sayılması halinde sektörün daha cazip hale gelebileceği ve yatırımların artacağı vurgulandı. Bunun yanında kuruluş aşamasında yapı denetimi maliyetlerinin de düşürülmesinin önemine vurgu yapılırken sera işletmelerinin sınıfı ve çalışanlarının durumu gibi konuların yatırımda dikkate alınan unsurlar olduğu belirtildi. Ülkemizde Modern Sera’nın tanımının yapılması ve bu yapılar için asgari şartlar belirlenmesi gerektiği konusunda katılımcıların fikir birliğine vardığı toplantıda üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik uygulamalar, gıda güvenliğine yönelik belgelerin desteklenmesi de konuşuldu.

Toplantıda Denizli’nin TDİ OSB kuruluş sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bazıları olan sıcak- soğuk su temini ve mevzuat kısıtlamaları hakkında çözüm önerileri tartışılırken Aydın’ın TDİ OSB sürecinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesine yardımcı olmak amacı ile benzer tecrübe paylaşımı etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Katılım sağlayan temsilciler Ajansın bölgedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak iş birliği ortamını oluşturmasının bir buçuk saat mesafedeki iki şehrin dayanışması açısından memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Toplantı, sonuç maddeleri üzerinde üyelerin mutabakata varmasının ardından son buldu.

 

 

17 Mayıs 2012 tarihinde Ajansımız hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya,  Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih KÖKSAL ve müdürlük çalışanları, Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim, Denizli İl Özel idaresi mühendisleri, Aydın İl Özel İdaresi mühendisleri, Denizli Tarım il müdürlüğü mühendisleri, Çine OSB Müteşebbis heyeti Bşk. Vekili Ahmet Celal Kavcar, özel sektör temsilcileri ile Ajans uzmanlarımız katıldı.

Ajansmızın Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörü Gökhan Dinç yaptığı açılış konuşmasında; Ajansın faaliyet gösterdiği illerdeki kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, ilgili sektörlerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlamak amacıyla üç il arasında ortak akıl oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üç ilin ortak hareket etme ve işbirliği içinde çalışma kültürünü geliştirerek bölgenin kalkınmada daha hızlı yol alacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, paylaşılan bilgiler tüm katılımcılar için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde bölgede öne çıkan tüm sektörler için, üç ilin temsilcilerini bir araya getiren ve tecrübelerin paylaşıldığı toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sarayköy TDİ OSB Müdürü Arzu Sehim’in; Tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kuruluş sürecinde yaşananları ve bugün geldikleri noktayı anlattığı “Jeotermal Kaynak Uygulamalarından Organize Sera Bölgesi Örneği” adlı sunumuyla devam eden toplantıda Sehim, Alternatif sektör arayışı içinde olan Denizlili yatırımcıların, var olan jeotermal enerjiden yararlanmak amacı ile “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” yayınlanmasının ardından daha önce başlamış olan seracılık faaliyetlerini hızlandırarak, sulama suyu teminindeki sorunlara rağmen, son 5 yılda 600 dekarlık bir alanda modern teknolojiye sahip seralar projelendirilerek üretime geçtiklerini belirtti.  Jeotermal seracılıkta öncelikle mevzuat konularda ve kamulaştırma işlemlerinde ardından da sıcak ve soğuk su temini konularında sorunlar yaşandığını ancak bunların uzun uğraşlar ve geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle çözüldüğünü söyleyen Sehim, sektörde öncelikle ruhsat, elektrik ve iş gücü maliyetleri, finansman tedariği sorunlarının giderilmesi ayrıca yüksek teknolojik üretime geçilerek maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı,  Aydınlı sektör temsilcilerinin OSB kuruluş sürecindeki mevzuat ile ilgili konular, Sarayköy OSB’de yer alma şartları, yerleşim planı ve ürünlerin pazarlanmasında yaşanan deneyimler, sera yapı ruhsatlandırması ve aşamaları ile Sarayköy OSB ve Aydın’da kurulması planlanan TDİ OSB’nin ortak yürüteceği ne gibi çalışmalar olabileceğine dair soruları ve bu soruların cevaplandırmasıyla devam etti.

Toplantıda sera endüstrisinin bölgemiz için çok önemli olduğuna vurgu yapılırken, seraların zirai işletme sınıfında sayılması halinde sektörün daha cazip hale gelebileceği ve yatırımların artacağı vurgulandı. Bunun yanında kuruluş aşamasında yapı denetimi maliyetlerinin de düşürülmesinin önemine vurgu yapılırken sera işletmelerinin sınıfı ve çalışanlarının durumu gibi konuların yatırımda dikkate alınan unsurlar olduğu belirtildi. Ülkemizde Modern Sera’nın tanımının yapılması ve bu yapılar için asgari şartlar belirlenmesi gerektiği konusunda katılımcıların fikir birliğine vardığı toplantıda üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik uygulamalar, gıda güvenliğine yönelik belgelerin desteklenmesi de konuşuldu.

Toplantıda Denizli’nin TDİ OSB kuruluş sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bazıları olan sıcak- soğuk su temini ve mevzuat kısıtlamaları hakkında çözüm önerileri tartışılırken Aydın’ın TDİ OSB sürecinde daha sağlam adımlarla ilerleyebilmesine yardımcı olmak amacı ile benzer tecrübe paylaşımı etkinliklerinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Katılım sağlayan temsilciler Ajansın bölgedeki kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak iş birliği ortamını oluşturmasının bir buçuk saat mesafedeki iki şehrin dayanışması açısından memnuniyet verici olduğunu belirttiler. Toplantı, sonuç maddeleri üzerinde üyelerin mutabakata varmasının ardından son buldu.

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr