AJANSIMIZ BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAYLARLA DEVAM EDİYOR

 

2010 yılında GEKA tarafından kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek Ajansın koordinasyonunda 2010- 2013 dönemi Güney Ege Bölge Planı hazırlanmıştı. Bu dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte Ajansımız, Güney Ege Bölgesinde istenilen değişimleri ve bu değişimlere yön verecek bölgesel politikaların tespiti amacıyla 2011 yılından itibaren tematik ve sektörel alanlarda araştırmalarına ve çalıştaylarına devam etti.

 

Ajansımızın 2 Mayıs 2013 tarihinde Kuşadası Korumar Otel’de ‘Aydın ve Turizm’ temasıyla düzenlediği ilk çalıştaya; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İl Özel İdaresi, TÜRSAB gibi kurumların yanı sıra özel ve kamu kurum kuruluşları ile birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

 

Türkiye, Güney Ege Bölgesi ve Aydın’ın genel ekonomik durumu ile sosyal göstergelerini içeren bilgilerin verildiği toplantıda daha sonra Aydın’ın turizm sektörüne yönelik mevcut durumu karşılaştırmalı olarak bir sunumla değerlendirildi. Elde edilen ipuçları ile bölge turizminde öne çıkan başlıklar belirlenirken bölge turizmini daha ileriye taşıyacak önemli hedef ve strateji önerileri paylaşıldı. Bu doğrultuda ‘Tanıtım ve İşbirliği’ ile ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ öne çıkan başlıklar olurken; ‘Tanıtım ve İşbirliği’ başlığı altında katılımcılar tanıtımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeterince kullanılamadığını, buna istinaden her sektörde olduğu gibi turizmde de bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılarak özendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ başlığı altında ise termal, sağlık turizmi ile kültür turizminin önemi ortaya konurken; hangi noktalarda ve alanlarda söz konusu turizm çeşitlerinin geliştirilebileceği tartışıldı. Bu noktada Aydın’ın deve güreşleri, Kuşadası Milli Parkı, Kuşadası Kongre Merkezi’nin turizm için önemi vurgulandı.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Bölge Planı hazırlıkları çalışmaları kapsamında düzenlediği ikinci toplantı olan “Güney Ege’de Sosyal Uyum Çalıştayı” ise 3 Mayıs 2013 Cuma günü Denizli Şiir Otel’de gerçekleştirildi. Aydın-Denizli-Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Üniversitelerin Sosyoloji Bölümü Öğretim üyeleri, Kent Konseyi Kadın, Gençlik ve Engelli Meclisleri, Çalışma ve İş Kurumları il temsilcileri, diğer kamu kurumu ile Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; sosyal risk altındaki grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine görüşler sunuldu.

 

Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi Başkanı Barış Kıyak, uzman personeller Gülşah Öselmiş, ve Mustafa İlhan ve Emine Aktuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda; Bölgedeki sosyal risk altındaki gruplarla ilgili verilerin değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirildi.  Sunumların ardından çalışma grupları oluşturularak bu grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine grup çalışmaları yapıldı.

 

Gerçekleştirilen grup çalışmaları neticesinde Bölgede kadın ve aile, göçle gelen nüfus, yaşlı ve engelli nüfus, çocuk ve genç nüfus ile sosyal ve ekonomik yoksulluk başlıkları altında yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunuldu. Buna göre, Bölgede kadın nüfusun ekonomik hayata katılımının artırılmasına yönelik mesleki ve örgün eğitimin artırılması, meslek liselerinde mezun takip sisteminin oluşturulması, suça sürüklenen çocuklara ve gençlere yönelik kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ortamların geliştirilmesi, aile içi iletişimin artırılması, yoksul nüfusa yönelik bölgesel yoksulluk haritalarının çıkartılması ve kritik bölgelerde sosyal hayata adaptasyonun sağlanması, yaşlı ve engelli nüfusa yönelik sosyal yaşam merkezlerinin kurulması gibi öneriler sunuldu.

 

Ajansımızın Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminin düzenlediği çalıştaylar; Muğla ve Turizm temasıyla 7 Mayıs’ta Marmaris’te, Muğla Tarım Hayvancılık temasıyla 8 Mayıs’ta Muğla’da ve Çevre temasıyla ise 9 Mayıs’ta Aydın’da devam edecek. Çalıştayların sonuçları, çözüm önerileri ve diğer değerlendirmeler raporlanarak Bölge Planı Hedef ve Stratejilerinin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlarken, çalışmalara ilişkin detaylı raporlar www.geka.gov.tr adresi planlama linkinde yer alacak.

 

 

 

 

 

2010 yılında GEKA tarafından kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek Ajansın koordinasyonunda 2010- 2013 dönemi Güney Ege Bölge Planı hazırlanmıştı. Bu dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte Ajansımız, Güney Ege Bölgesinde istenilen değişimleri ve bu değişimlere yön verecek bölgesel politikaların tespiti amacıyla 2011 yılından itibaren tematik ve sektörel alanlarda araştırmalarına ve çalıştaylarına devam etti.

 

Ajansımızın 2 Mayıs 2013 tarihinde Kuşadası Korumar Otel’de ‘Aydın ve Turizm’ temasıyla düzenlediği ilk çalıştaya; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İl Özel İdaresi, TÜRSAB gibi kurumların yanı sıra özel ve kamu kurum kuruluşları ile birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

 

Türkiye, Güney Ege Bölgesi ve Aydın’ın genel ekonomik durumu ile sosyal göstergelerini içeren bilgilerin verildiği toplantıda daha sonra Aydın’ın turizm sektörüne yönelik mevcut durumu karşılaştırmalı olarak bir sunumla değerlendirildi. Elde edilen ipuçları ile bölge turizminde öne çıkan başlıklar belirlenirken bölge turizmini daha ileriye taşıyacak önemli hedef ve strateji önerileri paylaşıldı. Bu doğrultuda ‘Tanıtım ve İşbirliği’ ile ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ öne çıkan başlıklar olurken; ‘Tanıtım ve İşbirliği’ başlığı altında katılımcılar tanıtımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeterince kullanılamadığını, buna istinaden her sektörde olduğu gibi turizmde de bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılarak özendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ başlığı altında ise termal, sağlık turizmi ile kültür turizminin önemi ortaya konurken; hangi noktalarda ve alanlarda söz konusu turizm çeşitlerinin geliştirilebileceği tartışıldı. Bu noktada Aydın’ın deve güreşleri, Kuşadası Milli Parkı, Kuşadası Kongre Merkezi’nin turizm için önemi vurgulandı.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Bölge Planı hazırlıkları çalışmaları kapsamında düzenlediği ikinci toplantı olan “Güney Ege’de Sosyal Uyum Çalıştayı” ise 3 Mayıs 2013 Cuma günü Denizli Şiir Otel’de gerçekleştirildi. Aydın-Denizli-Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Üniversitelerin Sosyoloji Bölümü Öğretim üyeleri, Kent Konseyi Kadın, Gençlik ve Engelli Meclisleri, Çalışma ve İş Kurumları il temsilcileri, diğer kamu kurumu ile Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; sosyal risk altındaki grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine görüşler sunuldu.

 

Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi Başkanı Barış Kıyak, uzman personeller Gülşah Öselmiş, ve Mustafa İlhan ve Emine Aktuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda; Bölgedeki sosyal risk altındaki gruplarla ilgili verilerin değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirildi.  Sunumların ardından çalışma grupları oluşturularak bu grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine grup çalışmaları yapıldı.

 

Gerçekleştirilen grup çalışmaları neticesinde Bölgede kadın ve aile, göçle gelen nüfus, yaşlı ve engelli nüfus, çocuk ve genç nüfus ile sosyal ve ekonomik yoksulluk başlıkları altında yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunuldu. Buna göre, Bölgede kadın nüfusun ekonomik hayata katılımının artırılmasına yönelik mesleki ve örgün eğitimin artırılması, meslek liselerinde mezun takip sisteminin oluşturulması, suça sürüklenen çocuklara ve gençlere yönelik kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ortamların geliştirilmesi, aile içi iletişimin artırılması, yoksul nüfusa yönelik bölgesel yoksulluk haritalarının çıkartılması ve kritik bölgelerde sosyal hayata adaptasyonun sağlanması, yaşlı ve engelli nüfusa yönelik sosyal yaşam merkezlerinin kurulması gibi öneriler sunuldu.

 

Ajansımızın Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminin düzenlediği çalıştaylar; Muğla ve Turizm temasıyla 7 Mayıs’ta Marmaris’te, Muğla Tarım Hayvancılık temasıyla 8 Mayıs’ta Muğla’da ve Çevre temasıyla ise 9 Mayıs’ta Aydın’da devam edecek. Çalıştayların sonuçları, çözüm önerileri ve diğer değerlendirmeler raporlanarak Bölge Planı Hedef ve Stratejilerinin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlarken, çalışmalara ilişkin detaylı raporlar www.geka.gov.tr adresi planlama linkinde yer alacak.

 

 

 

 

 

2010 yılında GEKA tarafından kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek Ajansın koordinasyonunda 2010- 2013 dönemi Güney Ege Bölge Planı hazırlanmıştı. Bu dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte Ajansımız, Güney Ege Bölgesinde istenilen değişimleri ve bu değişimlere yön verecek bölgesel politikaların tespiti amacıyla 2011 yılından itibaren tematik ve sektörel alanlarda araştırmalarına ve çalıştaylarına devam etti.

 

Ajansımızın 2 Mayıs 2013 tarihinde Kuşadası Korumar Otel’de ‘Aydın ve Turizm’ temasıyla düzenlediği ilk çalıştaya; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İl Özel İdaresi, TÜRSAB gibi kurumların yanı sıra özel ve kamu kurum kuruluşları ile birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

 

Türkiye, Güney Ege Bölgesi ve Aydın’ın genel ekonomik durumu ile sosyal göstergelerini içeren bilgilerin verildiği toplantıda daha sonra Aydın’ın turizm sektörüne yönelik mevcut durumu karşılaştırmalı olarak bir sunumla değerlendirildi. Elde edilen ipuçları ile bölge turizminde öne çıkan başlıklar belirlenirken bölge turizmini daha ileriye taşıyacak önemli hedef ve strateji önerileri paylaşıldı. Bu doğrultuda ‘Tanıtım ve İşbirliği’ ile ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ öne çıkan başlıklar olurken; ‘Tanıtım ve İşbirliği’ başlığı altında katılımcılar tanıtımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeterince kullanılamadığını, buna istinaden her sektörde olduğu gibi turizmde de bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılarak özendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ başlığı altında ise termal, sağlık turizmi ile kültür turizminin önemi ortaya konurken; hangi noktalarda ve alanlarda söz konusu turizm çeşitlerinin geliştirilebileceği tartışıldı. Bu noktada Aydın’ın deve güreşleri, Kuşadası Milli Parkı, Kuşadası Kongre Merkezi’nin turizm için önemi vurgulandı.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Bölge Planı hazırlıkları çalışmaları kapsamında düzenlediği ikinci toplantı olan “Güney Ege’de Sosyal Uyum Çalıştayı” ise 3 Mayıs 2013 Cuma günü Denizli Şiir Otel’de gerçekleştirildi. Aydın-Denizli-Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Üniversitelerin Sosyoloji Bölümü Öğretim üyeleri, Kent Konseyi Kadın, Gençlik ve Engelli Meclisleri, Çalışma ve İş Kurumları il temsilcileri, diğer kamu kurumu ile Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; sosyal risk altındaki grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine görüşler sunuldu.

 

Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi Başkanı Barış Kıyak, uzman personeller Gülşah Öselmiş, ve Mustafa İlhan ve Emine Aktuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda; Bölgedeki sosyal risk altındaki gruplarla ilgili verilerin değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirildi.  Sunumların ardından çalışma grupları oluşturularak bu grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine grup çalışmaları yapıldı.

 

Gerçekleştirilen grup çalışmaları neticesinde Bölgede kadın ve aile, göçle gelen nüfus, yaşlı ve engelli nüfus, çocuk ve genç nüfus ile sosyal ve ekonomik yoksulluk başlıkları altında yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunuldu. Buna göre, Bölgede kadın nüfusun ekonomik hayata katılımının artırılmasına yönelik mesleki ve örgün eğitimin artırılması, meslek liselerinde mezun takip sisteminin oluşturulması, suça sürüklenen çocuklara ve gençlere yönelik kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ortamların geliştirilmesi, aile içi iletişimin artırılması, yoksul nüfusa yönelik bölgesel yoksulluk haritalarının çıkartılması ve kritik bölgelerde sosyal hayata adaptasyonun sağlanması, yaşlı ve engelli nüfusa yönelik sosyal yaşam merkezlerinin kurulması gibi öneriler sunuldu.

 

Ajansımızın Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminin düzenlediği çalıştaylar; Muğla ve Turizm temasıyla 7 Mayıs’ta Marmaris’te, Muğla Tarım Hayvancılık temasıyla 8 Mayıs’ta Muğla’da ve Çevre temasıyla ise 9 Mayıs’ta Aydın’da devam edecek. Çalıştayların sonuçları, çözüm önerileri ve diğer değerlendirmeler raporlanarak Bölge Planı Hedef ve Stratejilerinin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlarken, çalışmalara ilişkin detaylı raporlar www.geka.gov.tr adresi planlama linkinde yer alacak.

 

 

 

 

 

2010 yılında GEKA tarafından kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek Ajansın koordinasyonunda 2010- 2013 dönemi Güney Ege Bölge Planı hazırlanmıştı. Bu dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte Ajansımız, Güney Ege Bölgesinde istenilen değişimleri ve bu değişimlere yön verecek bölgesel politikaların tespiti amacıyla 2011 yılından itibaren tematik ve sektörel alanlarda araştırmalarına ve çalıştaylarına devam etti.

 

Ajansımızın 2 Mayıs 2013 tarihinde Kuşadası Korumar Otel’de ‘Aydın ve Turizm’ temasıyla düzenlediği ilk çalıştaya; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İl Özel İdaresi, TÜRSAB gibi kurumların yanı sıra özel ve kamu kurum kuruluşları ile birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

 

Türkiye, Güney Ege Bölgesi ve Aydın’ın genel ekonomik durumu ile sosyal göstergelerini içeren bilgilerin verildiği toplantıda daha sonra Aydın’ın turizm sektörüne yönelik mevcut durumu karşılaştırmalı olarak bir sunumla değerlendirildi. Elde edilen ipuçları ile bölge turizminde öne çıkan başlıklar belirlenirken bölge turizmini daha ileriye taşıyacak önemli hedef ve strateji önerileri paylaşıldı. Bu doğrultuda ‘Tanıtım ve İşbirliği’ ile ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ öne çıkan başlıklar olurken; ‘Tanıtım ve İşbirliği’ başlığı altında katılımcılar tanıtımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeterince kullanılamadığını, buna istinaden her sektörde olduğu gibi turizmde de bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılarak özendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ başlığı altında ise termal, sağlık turizmi ile kültür turizminin önemi ortaya konurken; hangi noktalarda ve alanlarda söz konusu turizm çeşitlerinin geliştirilebileceği tartışıldı. Bu noktada Aydın’ın deve güreşleri, Kuşadası Milli Parkı, Kuşadası Kongre Merkezi’nin turizm için önemi vurgulandı.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Bölge Planı hazırlıkları çalışmaları kapsamında düzenlediği ikinci toplantı olan “Güney Ege’de Sosyal Uyum Çalıştayı” ise 3 Mayıs 2013 Cuma günü Denizli Şiir Otel’de gerçekleştirildi. Aydın-Denizli-Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Üniversitelerin Sosyoloji Bölümü Öğretim üyeleri, Kent Konseyi Kadın, Gençlik ve Engelli Meclisleri, Çalışma ve İş Kurumları il temsilcileri, diğer kamu kurumu ile Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; sosyal risk altındaki grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine görüşler sunuldu.

 

Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi Başkanı Barış Kıyak, uzman personeller Gülşah Öselmiş, ve Mustafa İlhan ve Emine Aktuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda; Bölgedeki sosyal risk altındaki gruplarla ilgili verilerin değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirildi.  Sunumların ardından çalışma grupları oluşturularak bu grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine grup çalışmaları yapıldı.

 

Gerçekleştirilen grup çalışmaları neticesinde Bölgede kadın ve aile, göçle gelen nüfus, yaşlı ve engelli nüfus, çocuk ve genç nüfus ile sosyal ve ekonomik yoksulluk başlıkları altında yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunuldu. Buna göre, Bölgede kadın nüfusun ekonomik hayata katılımının artırılmasına yönelik mesleki ve örgün eğitimin artırılması, meslek liselerinde mezun takip sisteminin oluşturulması, suça sürüklenen çocuklara ve gençlere yönelik kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ortamların geliştirilmesi, aile içi iletişimin artırılması, yoksul nüfusa yönelik bölgesel yoksulluk haritalarının çıkartılması ve kritik bölgelerde sosyal hayata adaptasyonun sağlanması, yaşlı ve engelli nüfusa yönelik sosyal yaşam merkezlerinin kurulması gibi öneriler sunuldu.

 

Ajansımızın Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminin düzenlediği çalıştaylar; Muğla ve Turizm temasıyla 7 Mayıs’ta Marmaris’te, Muğla Tarım Hayvancılık temasıyla 8 Mayıs’ta Muğla’da ve Çevre temasıyla ise 9 Mayıs’ta Aydın’da devam edecek. Çalıştayların sonuçları, çözüm önerileri ve diğer değerlendirmeler raporlanarak Bölge Planı Hedef ve Stratejilerinin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlarken, çalışmalara ilişkin detaylı raporlar www.geka.gov.tr adresi planlama linkinde yer alacak.

 

 

 

 

 

2010 yılında GEKA tarafından kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek Ajansın koordinasyonunda 2010- 2013 dönemi Güney Ege Bölge Planı hazırlanmıştı. Bu dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte Ajansımız, Güney Ege Bölgesinde istenilen değişimleri ve bu değişimlere yön verecek bölgesel politikaların tespiti amacıyla 2011 yılından itibaren tematik ve sektörel alanlarda araştırmalarına ve çalıştaylarına devam etti.

 

Ajansımızın 2 Mayıs 2013 tarihinde Kuşadası Korumar Otel’de ‘Aydın ve Turizm’ temasıyla düzenlediği ilk çalıştaya; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İl Özel İdaresi, TÜRSAB gibi kurumların yanı sıra özel ve kamu kurum kuruluşları ile birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

 

Türkiye, Güney Ege Bölgesi ve Aydın’ın genel ekonomik durumu ile sosyal göstergelerini içeren bilgilerin verildiği toplantıda daha sonra Aydın’ın turizm sektörüne yönelik mevcut durumu karşılaştırmalı olarak bir sunumla değerlendirildi. Elde edilen ipuçları ile bölge turizminde öne çıkan başlıklar belirlenirken bölge turizmini daha ileriye taşıyacak önemli hedef ve strateji önerileri paylaşıldı. Bu doğrultuda ‘Tanıtım ve İşbirliği’ ile ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ öne çıkan başlıklar olurken; ‘Tanıtım ve İşbirliği’ başlığı altında katılımcılar tanıtımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeterince kullanılamadığını, buna istinaden her sektörde olduğu gibi turizmde de bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılarak özendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ başlığı altında ise termal, sağlık turizmi ile kültür turizminin önemi ortaya konurken; hangi noktalarda ve alanlarda söz konusu turizm çeşitlerinin geliştirilebileceği tartışıldı. Bu noktada Aydın’ın deve güreşleri, Kuşadası Milli Parkı, Kuşadası Kongre Merkezi’nin turizm için önemi vurgulandı.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Bölge Planı hazırlıkları çalışmaları kapsamında düzenlediği ikinci toplantı olan “Güney Ege’de Sosyal Uyum Çalıştayı” ise 3 Mayıs 2013 Cuma günü Denizli Şiir Otel’de gerçekleştirildi. Aydın-Denizli-Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Üniversitelerin Sosyoloji Bölümü Öğretim üyeleri, Kent Konseyi Kadın, Gençlik ve Engelli Meclisleri, Çalışma ve İş Kurumları il temsilcileri, diğer kamu kurumu ile Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; sosyal risk altındaki grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine görüşler sunuldu.

 

Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi Başkanı Barış Kıyak, uzman personeller Gülşah Öselmiş, ve Mustafa İlhan ve Emine Aktuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda; Bölgedeki sosyal risk altındaki gruplarla ilgili verilerin değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirildi.  Sunumların ardından çalışma grupları oluşturularak bu grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine grup çalışmaları yapıldı.

 

Gerçekleştirilen grup çalışmaları neticesinde Bölgede kadın ve aile, göçle gelen nüfus, yaşlı ve engelli nüfus, çocuk ve genç nüfus ile sosyal ve ekonomik yoksulluk başlıkları altında yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunuldu. Buna göre, Bölgede kadın nüfusun ekonomik hayata katılımının artırılmasına yönelik mesleki ve örgün eğitimin artırılması, meslek liselerinde mezun takip sisteminin oluşturulması, suça sürüklenen çocuklara ve gençlere yönelik kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ortamların geliştirilmesi, aile içi iletişimin artırılması, yoksul nüfusa yönelik bölgesel yoksulluk haritalarının çıkartılması ve kritik bölgelerde sosyal hayata adaptasyonun sağlanması, yaşlı ve engelli nüfusa yönelik sosyal yaşam merkezlerinin kurulması gibi öneriler sunuldu.

 

Ajansımızın Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminin düzenlediği çalıştaylar; Muğla ve Turizm temasıyla 7 Mayıs’ta Marmaris’te, Muğla Tarım Hayvancılık temasıyla 8 Mayıs’ta Muğla’da ve Çevre temasıyla ise 9 Mayıs’ta Aydın’da devam edecek. Çalıştayların sonuçları, çözüm önerileri ve diğer değerlendirmeler raporlanarak Bölge Planı Hedef ve Stratejilerinin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlarken, çalışmalara ilişkin detaylı raporlar www.geka.gov.tr adresi planlama linkinde yer alacak.

 

 

 

 

 

2010 yılında GEKA tarafından kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek Ajansın koordinasyonunda 2010- 2013 dönemi Güney Ege Bölge Planı hazırlanmıştı. Bu dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte Ajansımız, Güney Ege Bölgesinde istenilen değişimleri ve bu değişimlere yön verecek bölgesel politikaların tespiti amacıyla 2011 yılından itibaren tematik ve sektörel alanlarda araştırmalarına ve çalıştaylarına devam etti.

 

Ajansımızın 2 Mayıs 2013 tarihinde Kuşadası Korumar Otel’de ‘Aydın ve Turizm’ temasıyla düzenlediği ilk çalıştaya; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İl Özel İdaresi, TÜRSAB gibi kurumların yanı sıra özel ve kamu kurum kuruluşları ile birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

 

Türkiye, Güney Ege Bölgesi ve Aydın’ın genel ekonomik durumu ile sosyal göstergelerini içeren bilgilerin verildiği toplantıda daha sonra Aydın’ın turizm sektörüne yönelik mevcut durumu karşılaştırmalı olarak bir sunumla değerlendirildi. Elde edilen ipuçları ile bölge turizminde öne çıkan başlıklar belirlenirken bölge turizmini daha ileriye taşıyacak önemli hedef ve strateji önerileri paylaşıldı. Bu doğrultuda ‘Tanıtım ve İşbirliği’ ile ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ öne çıkan başlıklar olurken; ‘Tanıtım ve İşbirliği’ başlığı altında katılımcılar tanıtımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeterince kullanılamadığını, buna istinaden her sektörde olduğu gibi turizmde de bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılarak özendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ başlığı altında ise termal, sağlık turizmi ile kültür turizminin önemi ortaya konurken; hangi noktalarda ve alanlarda söz konusu turizm çeşitlerinin geliştirilebileceği tartışıldı. Bu noktada Aydın’ın deve güreşleri, Kuşadası Milli Parkı, Kuşadası Kongre Merkezi’nin turizm için önemi vurgulandı.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Bölge Planı hazırlıkları çalışmaları kapsamında düzenlediği ikinci toplantı olan “Güney Ege’de Sosyal Uyum Çalıştayı” ise 3 Mayıs 2013 Cuma günü Denizli Şiir Otel’de gerçekleştirildi. Aydın-Denizli-Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Üniversitelerin Sosyoloji Bölümü Öğretim üyeleri, Kent Konseyi Kadın, Gençlik ve Engelli Meclisleri, Çalışma ve İş Kurumları il temsilcileri, diğer kamu kurumu ile Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; sosyal risk altındaki grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine görüşler sunuldu.

 

Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi Başkanı Barış Kıyak, uzman personeller Gülşah Öselmiş, ve Mustafa İlhan ve Emine Aktuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda; Bölgedeki sosyal risk altındaki gruplarla ilgili verilerin değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirildi.  Sunumların ardından çalışma grupları oluşturularak bu grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine grup çalışmaları yapıldı.

 

Gerçekleştirilen grup çalışmaları neticesinde Bölgede kadın ve aile, göçle gelen nüfus, yaşlı ve engelli nüfus, çocuk ve genç nüfus ile sosyal ve ekonomik yoksulluk başlıkları altında yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunuldu. Buna göre, Bölgede kadın nüfusun ekonomik hayata katılımının artırılmasına yönelik mesleki ve örgün eğitimin artırılması, meslek liselerinde mezun takip sisteminin oluşturulması, suça sürüklenen çocuklara ve gençlere yönelik kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ortamların geliştirilmesi, aile içi iletişimin artırılması, yoksul nüfusa yönelik bölgesel yoksulluk haritalarının çıkartılması ve kritik bölgelerde sosyal hayata adaptasyonun sağlanması, yaşlı ve engelli nüfusa yönelik sosyal yaşam merkezlerinin kurulması gibi öneriler sunuldu.

 

Ajansımızın Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminin düzenlediği çalıştaylar; Muğla ve Turizm temasıyla 7 Mayıs’ta Marmaris’te, Muğla Tarım Hayvancılık temasıyla 8 Mayıs’ta Muğla’da ve Çevre temasıyla ise 9 Mayıs’ta Aydın’da devam edecek. Çalıştayların sonuçları, çözüm önerileri ve diğer değerlendirmeler raporlanarak Bölge Planı Hedef ve Stratejilerinin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlarken, çalışmalara ilişkin detaylı raporlar www.geka.gov.tr adresi planlama linkinde yer alacak.

 

 

 

 

 

2010 yılında GEKA tarafından kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek Ajansın koordinasyonunda 2010- 2013 dönemi Güney Ege Bölge Planı hazırlanmıştı. Bu dönemin sonuna gelinmesiyle birlikte Ajansımız, Güney Ege Bölgesinde istenilen değişimleri ve bu değişimlere yön verecek bölgesel politikaların tespiti amacıyla 2011 yılından itibaren tematik ve sektörel alanlarda araştırmalarına ve çalıştaylarına devam etti.

 

Ajansımızın 2 Mayıs 2013 tarihinde Kuşadası Korumar Otel’de ‘Aydın ve Turizm’ temasıyla düzenlediği ilk çalıştaya; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İl Özel İdaresi, TÜRSAB gibi kurumların yanı sıra özel ve kamu kurum kuruluşları ile birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

 

Türkiye, Güney Ege Bölgesi ve Aydın’ın genel ekonomik durumu ile sosyal göstergelerini içeren bilgilerin verildiği toplantıda daha sonra Aydın’ın turizm sektörüne yönelik mevcut durumu karşılaştırmalı olarak bir sunumla değerlendirildi. Elde edilen ipuçları ile bölge turizminde öne çıkan başlıklar belirlenirken bölge turizmini daha ileriye taşıyacak önemli hedef ve strateji önerileri paylaşıldı. Bu doğrultuda ‘Tanıtım ve İşbirliği’ ile ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ öne çıkan başlıklar olurken; ‘Tanıtım ve İşbirliği’ başlığı altında katılımcılar tanıtımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeterince kullanılamadığını, buna istinaden her sektörde olduğu gibi turizmde de bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılarak özendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. ‘Turizmin Çeşitlendirilmesi’ başlığı altında ise termal, sağlık turizmi ile kültür turizminin önemi ortaya konurken; hangi noktalarda ve alanlarda söz konusu turizm çeşitlerinin geliştirilebileceği tartışıldı. Bu noktada Aydın’ın deve güreşleri, Kuşadası Milli Parkı, Kuşadası Kongre Merkezi’nin turizm için önemi vurgulandı.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Bölge Planı hazırlıkları çalışmaları kapsamında düzenlediği ikinci toplantı olan “Güney Ege’de Sosyal Uyum Çalıştayı” ise 3 Mayıs 2013 Cuma günü Denizli Şiir Otel’de gerçekleştirildi. Aydın-Denizli-Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Üniversitelerin Sosyoloji Bölümü Öğretim üyeleri, Kent Konseyi Kadın, Gençlik ve Engelli Meclisleri, Çalışma ve İş Kurumları il temsilcileri, diğer kamu kurumu ile Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; sosyal risk altındaki grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine görüşler sunuldu.

 

Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi Başkanı Barış Kıyak, uzman personeller Gülşah Öselmiş, ve Mustafa İlhan ve Emine Aktuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda; Bölgedeki sosyal risk altındaki gruplarla ilgili verilerin değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirildi.  Sunumların ardından çalışma grupları oluşturularak bu grupların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine grup çalışmaları yapıldı.

 

Gerçekleştirilen grup çalışmaları neticesinde Bölgede kadın ve aile, göçle gelen nüfus, yaşlı ve engelli nüfus, çocuk ve genç nüfus ile sosyal ve ekonomik yoksulluk başlıkları altında yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunuldu. Buna göre, Bölgede kadın nüfusun ekonomik hayata katılımının artırılmasına yönelik mesleki ve örgün eğitimin artırılması, meslek liselerinde mezun takip sisteminin oluşturulması, suça sürüklenen çocuklara ve gençlere yönelik kendilerini ifade edebilecekleri sosyal ortamların geliştirilmesi, aile içi iletişimin artırılması, yoksul nüfusa yönelik bölgesel yoksulluk haritalarının çıkartılması ve kritik bölgelerde sosyal hayata adaptasyonun sağlanması, yaşlı ve engelli nüfusa yönelik sosyal yaşam merkezlerinin kurulması gibi öneriler sunuldu.

 

Ajansımızın Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminin düzenlediği çalıştaylar; Muğla ve Turizm temasıyla 7 Mayıs’ta Marmaris’te, Muğla Tarım Hayvancılık temasıyla 8 Mayıs’ta Muğla’da ve Çevre temasıyla ise 9 Mayıs’ta Aydın’da devam edecek. Çalıştayların sonuçları, çözüm önerileri ve diğer değerlendirmeler raporlanarak Bölge Planı Hedef ve Stratejilerinin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlarken, çalışmalara ilişkin detaylı raporlar www.geka.gov.tr adresi planlama linkinde yer alacak.

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr