2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMLARI [TEMMUZ-AĞUSTOS] DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2022 Yılı İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında [Temmuz-Ağustos] döneminde yapılan 1 (bir) adet başvurunun değerlendirme süreci, 2022 yılı Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında [Temmuz-Ağustos] döneminde yapılan 9 (dokuz) adet başvurunun Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahipleri ile ilan tarihinden (30.09.2022)   itibaren on iş günü içerisinde elektronik ortamda sözleşme imzalanması esastır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; değerlendirme sonuçlarının ilanından (30.09.2022) itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde, 14.10.2022 tarihinde saat 18:00’a kadar, Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının  (kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi/ler tarafından tüm sayfaları imzalanmış ve mühürlü-kaşeli olarak) KAYS üzerinden Sözleşme İşlemleri Menüsünde ilgili bölüme yüklenmesi ve e-imza yöntemi ile imzalanması, e-imza kullanılamaması durumunda ise ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının 14/10/2022 tarihinde saat 18:00’a kadar Ajans merkezinde (Denizli) olacak şekilde kargo-posta ile gönderilmesi/elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Ajans, sözleşme imzalanması için gerekli süreyi gözeterek, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilecektir. Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasından sonra doğacaktır. Belirtilen süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı içerikteki eğitim/danışmanlık için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilecektir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmayacaktır.

Projeler kapsamındaki danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak teklif verilmesine ilişkin detaylar Ajansımızın web sitesinde yayımlanacaktır. 

2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 
(KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK)
[TEMMUZ-AĞUSTOS] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI
TR32/22/TD/0032 ÇİĞ SÜT HİJYENİ VE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI EĞİTİMİ Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
TR32/22/TD/0034 Knidos Ultra Maraton Projesinin rotlarının belirlenmesi için danışmanlık talebinin giderilmesi Muğla Kültürel Mirası Koruma Derneği
TR32/22/TD/0035 İş Dünyası Projeler ile Büyüyor Güney Ege Sanayici ve İşadamları Federasyonu
TR32/22/TD/0038 SAĞLIK ÇALIŞANLARI AVRUPA YOLUNDA DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

2022 YILI İMALAT SANAYİDE KURUMSALLAŞMA VE DİJİTALLEŞME
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
[TEMMUZ-AĞUSTOS] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI
TR32/22/İKD/YDTD/0006 E-İHRACAT PLATFORMLARINA GİRİŞ ARL TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr