2022 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) değerlendirme süreci sona ermiştir.

SOGEP Kapsamında Güney Ege’ye 10,5 Milyon TL Hibe

2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ajansımız koordinasyonunda geliştirilen; Aydın ilinden 3, Denizli ilinden 2 ve Muğla ilinden 3 olmak üzere toplamda 8 adet projeye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 10.510.228,00 TL kaynak ayrılmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başarılı olarak değerlendirilerek desteklenmesi uygun görülen proje listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İli Proje Adı Yararlanıcı Kurum
Aydın Köşk Kestane İle Güçleniyor Köşk Belediyesi
Aydın El Sanatları Atölyesi Projesi Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Aydın Çam Fıstığı Üretimi İstihdamı Destekliyor, Ekonomiyi Büyütüyor Bozdoğan Kaymakamlığı
Denizli Umudunu Mesleğinle Yaşat Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Denizli Nitelikli Genç, Güçlü Denizli Denizli Büyükşehir Belediyesi
Muğla Doğal Kozmetik Ürün Relikt Endemik Sığla Yağı İşlenmesi İle Kooperatif ve Dezavantajlı Üyeleri Kazanıyor Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Muğla Kadın Eliyle Katma Değere Dönüştürülen Ürünlerin Kadının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapısını Güçlendirmesi-Ortaca S.S. Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
Muğla Yöresel Sanatlar Atölyesi Seydikemer Kaymakamlığı

 

Köşk Belediyesi tarafından sunulan “Köşk Kestane İle Güçleniyor” projesi ile belediyeye ait atıl binada kestane unu ve şekerinin üretim ve paketlemesinin yapılacağı 2 ton/gün kapasiteli kestane işleme tesisi (2697 m²) kurulacaktır. Proje kapsamında sosyal yardım hizmetlerinden faydalanan, alt gelir grubunda olan 18-35 yaş arası gençlerden 10 birey ve dezavantajlı grupta yer alan 2 kadın birey başta olmak üzere toplamda 12 bireyin istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. Projede bölge için katma değeri ve rekoltesi yüksek ve stratejik bir ürün olan kestanenin özellikle gluten duyarlılığı, buğday alerjisi ve çölyak hastalığı olanlar için de oldukça uygun ve her alanda tüketilebilir bir besine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında kurulacak ve belediyenin iktisadi işletmesi tarafından işletilecek olan tesiste kestane ve türevlerinin dışında, atıl kalmadan 12 ay boyunca çalışmasına yönelik ilçede öne çıkan çilek, narenciye ve domates gibi tarımsal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi de mümkün olacaktır. 

Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sunulan “El Sanatları Atölyesi Projesi” kapsamında kurulacak el sanatları atölyesi ile hedef grupta yer alan, Efeler ilçesinde ikamet eden, 18-45 yaş arası geçim sıkıntısı yaşayan ve sosyal yardım alan Roman kökenli 50 kadının düzenli ekonomik gelir elde etmesi ve yaşam standartlarının artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında kurulacak atölyede 10 kadının istihdam edilmesi, 40 kadının ise evden parça başı üretim yoluyla gelir elde etmesi hedeflenmektedir. Tekstil, ev tekstili ve örme ürünler ile süs ve dekoratif eşyalar üretimi ve satışı planlanan projede Roman kökenli kadınların kültürel mesleği olan sepetçilikten gelen yetkinlikleri ortaya çıkarılacak ve tasarım becerisi kazandırılarak geliştirilecektir. Kurulacak atölye Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde işletilecek, daha sonra proje ortağı olan Çağdaş Roman Kadınlar Derneği önderliğinde kurulacak olan kadın girişimi ve işletme kooperatifine devredilecektir.

Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından sunulan “Çam Fıstığı Üretimi İstihdamı Destekliyor, Ekonomiyi Büyütüyor” projesi kapsamında; Bozdoğan’da öncelikli olarak sosyal yardım alan kadınlar ve ne istihdamda ne de eğitimde olan ev gençleri olmak üzere 20 kişinin istihdam edileceği çam fıstığı işleme tesisinde ilçe için stratejik bir ürün olan çamfıstığının işlenerek katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Tesisin kuruluş aşaması işlemleri Bozdoğan Kaymakamlığı bünyesinde yürütülecek olup 18 aylık proje uygulaması sonrası Bozdoğan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na devredilecektir. İlerleyen dönemlerde ise faaliyetler, hâlihazırda kuruluş işlemleri için hazırlık yapılan Tarımsal Kalkınma Kooperatifince devam ettirilerek projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan “Umudunu Mesleğinle Yaşat” projesi ile Orhan Abalıoğlu MTAL’ne Otomotiv Gövde ve Boya Atölyesi kurularak mesleki eğitim altyapısının gelişmesine katkı sağlanması ve sektörün bu alanda nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Proje; 18-29 yaş arası genç işsizler (24 kişi) ile örgün eğitime devam eden, okulun toplam 224 Otomotiv Teknoloji Alanı öğrencisini hedef almaktadır. Projede konu ile alakalı 9 iştirakçi firma hem projenin nakdi katkısını üstlenmekte hem de proje kapsamında yeterlilikleri artacak gençleri istihdam etme taahhüdü vermektedir. Proje ile kurulacak atölye, lisenin kurumsal ve idari çatısı altında yönetilecek olup bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesi tarafından işletilecektir. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan “Nitelikli Genç, Güçlü Denizli” projesi ile genç işsizliğin azaltılması ve gençlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması hususunda, Denizli ilinde yaşayan 18-35 yaş aralığındaki imkânı kısıtlı genç işsizler için Denizli merkezinde ve Acıpayam ilçesinde olmak üzere 2 bilişim/eğitim merkezi kurulacaktır. Hedef gruba yönelik olarak; Denizli merkezinde yazılım eğitimi ve mekatronik atölyesi kurulması, Acıpayam ilçesinde ise dijital pazarlama (e- ticaret, e-ihracat), ön muhasebe, sosyal medya eğitimi alanlarında bilgisayar temelli eğitimler verilmesi; geliştirilecek ortaklıklar ile staj ve istihdam imkânı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda proje sonucunda; 18-35 yaş aralığındaki, imkânı kısıtlı 122 gencin meslek edinme hususunda yetkinliklerini geliştirmeleri, %20’sinin Pamukkale Teknokent ve PAÜSEM ile gerçekleştirilen protokoller ile bilişim alanında çalışan firmaların da istihdam garantisi vermesiyle staj ve istihdam imkânının sağlanması hedeflenmektedir.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sunulan “Doğal Kozmetik Ürün Relikt Endemik Sığla Yağı İşlenmesi İle Kooperatif ve Dezavantajlı Üyeleri Kazanıyor” projesi ile doğal kozmetik ürün relikt endemik sığla yağının işlenmesi sonucu bölgede dezavantajlı konumda olan yaklaşık 55 genç ve kadının istihdam edilebilirliklerini artırma hedefi ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait atıl sığla işleme tesisinin modernizasyonu, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulacak atölyelerde mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik eğitimlerin verilmesi ile kaliteli ürün elde edilmesi ve nitelikli işgücünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sığla ağacı ekonomik değeri açısından büyük bir potansiyele sahiptir ve son yıllarda kimyasal bileşenleri bakımından özellikle farmakoloji ve kozmetik sektöründe giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bu doğrultuda proje ile ham sığla yağı, sığla sabunu, cilt kremi, masaj yağı üretilecektir. Kurulacak olan tesis; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün idari yönetimi altında kooperatif tarafından işletilecektir.

S.S. Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından sunulan “Kadın Eliyle Katma Değere Dönüştürülen Ürünlerin Kadının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapısını Güçlendirmesi-Ortaca” projesi kapsamında Ortaca Belediyesi’ne ait tesiste mutfak ve restoran bölümü oluşturulacak, yöresel otlar, reçel, kurutulmuş meyve-sebze ve dondurma satışının da yapılacağı dört satış alanı oluşturulacaktır. Ayrıca Ortaca Belediyesi’ne ait dört dönüm arazide yetiştiricilik yapılacaktır. Proje ile kurulacak alanlarda 5'i engelli olmak üzere 20 kadının istihdam edilerek gelir elde etmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Yöresel otlar, yemek yapımı (meneviş, günlük ağacı filizi) , dondurma (narlı ve limonlu), reçel yapımı (interdonato limonu, bal kabağı), kurutma, alternatif sebze ve meyve dikenli incir, aronya, gojiberry, tatlı patates, uzun fasulye, bal kabağı, rüzgar fasulyesi vb. ürünlerin üretilmesi planlanmaktadır. “Ortaca El Ele” markası altında üretilecek ürünlerin başta kurulacak restoran, Ortaca Belediyesi plaj işletmeleri ve pazar yerleri, iştirakçilere ait alanlarda satışa sunularak tarımsal ürünlerin, kooperatifler ve kadınlar aracılığı ile turistik bir öge olarak sunumunun sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Seydikemer Kaymakamlığı tarafından sunulan “Yöresel Sanatlar Atölyesi” projesi ile Saklıkent yolu üzerinde kurulacak Yöresel Sanatlar Atölyesinde; iş bulmada zorluk yaşayan, dışarda çalışma imkânı olmayan, maddi zorluk çeken ev hanımları, okula gitmeyen 15-24 yaş arası işsiz gençler ve engelli bireylerin gelir düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır. Proje ile unutulmaya yüz tutmuş, Seydikemer’e özgü Seydiler Kilimi, Dont Testisi, Kök Boyacılığı gibi yöresel ürün ve zanaatların yeniden canlandırması amacıyla uygulamalı atölyeler kurularak, bu ürünlerin üretilmesi ve satışı hedeflenmektedir. Ürünlerin satışı; başta proje alanında olmak üzere, Saklıkent Kanyonu girişinde bulunan satış alanında, Tlos Antik Kenti girişinde, Kayadibi Mahallesi’nde bulunan, Seydikemer Belediyesi’ne ait satış alanında ve Seydikemer Hükümet Konağı yerleşkesinde bulunan alanda yapılacaktır. Proje faaliyetleri kapsamında bir kooperatif kurulmasının ardından kooperatif tüzel kişiliği üzerinden, ulusal alanda faaliyet gösteren çevrimiçi alışveriş siteleri ile anlaşma yapılarak bu platformlarda mağaza açılacaktır. 

2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yürütülecek projelerin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.
T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr