2021 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ajansımız 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan ve başarılı bulunan proje başvuruları, Yönetim Kurulumuzun 31/01/2022 tarihli toplantısında onaylanmıştır. 

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşamasına geçebilmesi için, Başvuru Sahibi ve Ajans arasında sözleşme imzalanması gerekmektedir. Sözleşme süreci ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Sözleşme imzalanmadan önce ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans tarafından ajans internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren on beş işgünü içinde ek bilgi ve belgeleri KAYS’a yükler ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenleri ajansa teslim eder. Sözleşmeler, gerekli belgelerin temininden sonra başvuru sahiplerine beş iş günü içinde KAYS üzerinden yapılacak bildirimi müteakip en geç on iş günü içinde e-imza ile imzalanır. E-imza kullanılamaması durumunda ajansa başvuru yapılır. Bu süre zarfında ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı proje için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.

2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında yürütülecek projelerin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

 

SIRA

PROJE REFERANS NUMARASI

PROJE BAŞVURUSUNUN ADI

BAŞVURU SAHİBİ

1

TR32/21/FZD/0002

Bodrum Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Fizibilite Projesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2

TR32/21/FZD/0003

Koçarlı İlçesinin Biyogaz Tesisi Potansiyelinin Belirlenmesi için Fizibilite Çalışmasının Yapılması

KOÇARLI BELEDİYESİ

3

TR32/21/FZD/0004

DENİZLİ OSB TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURULMASI FİZİBİLİTESİ

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ VAKFI

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr