2020 YILI 29 EKİM-26 KASIM DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ajansımız 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan ve başarılı bulunan proje başvuruları, Yönetim Kurulumuz 10/12/2020 tarihli toplantısında onaylanmıştır. 
Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşamasına geçebilmesi için sözleşmelerini imzalaması gerekmektedir. 
Sözleşme imzalanmadan önce ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren on beş iş günü içinde ek bilgi ve belgeleri elektronik ortama yükler ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenleri Ajansa teslim eder. Sözleşmeler, gerekli belgelerin temininden sonra başvuru sahiplerine beş iş günü içinde elektronik ortam üzerinden bildirilir ve bildirimi takip eden beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Tebliği müteakip en geç on iş günü içinde e-imza ile imzalanır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.


2020 yılı Fizibilite Desteği kapsamında yürütülecek projelerin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.      

Sıra Proje Başvuru Kodu Proje Başvurusunun Adı Başvuru Sahibi
1 TR32/20/FZD/0002 Aydın Çıldır Havaalanının Yolcu Trafiğine Açılması Fizibilite Projesi Aydın Ticaret Odası
2 TR32/20/FZD/0003 Seydikemer İlçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı OSB Bölgesi Kurulumu Fizibilite Araştırması Muğla İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü
3 TR32/20/FZD/0004 Bağ-Bahçe-Sera Atıklarını Kompostlaştırma ve Geri Kazanım Tesisi Projesi Muğla Büyükşehir Belediyesi

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr