2019 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

Ajansımız tarafından yürütülecek 2019 Yılı Sosyal Destek Programı’nın (SODES) proje geliştirme süreci başlamış bulunmaktadır. Program dâhilinde, kapasite geliştirmeye dönük, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler desteklenecektir.

Program kapsamında program künyesinde yer alan öncelik alanlarındaki projeler desteklenecektir. Yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler ile genç, şehit yakınları, gaziler, kadınlar ve engellilerin istihdamını içeren projelere öncelik verilecektir. Fakat temel sosyal hizmet sunumuna yönelik faaliyetler, sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler, okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,  desteklenmeyecektir.

Bir proje asgari 1.000.000 TL bütçeye sahip olmalıdır. Proje fikirleri yararlanıcı tarafından aşağıda yer alan “Proje Bilgi Formu” kullanılarak Ajansa sunulmalıdır. Potansiyel başvuru sahipleri hazırladıkları Proje Bilgi Formunu 13.10.2019 tarihine kadar pyb@geka.gov.tr’ye göndererek başvuru yapabilirler.

Uygun bulunan proje başvurularından, TR32 Bölgesinde (Aydın, Denizli ve Muğla) yer alan her bir il için en fazla 3 proje teklifi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacaktır.

Program hakkında detaylı bilgi için, potansiyel proje başvuru sahiplerinin aşağıda yer alan dokümanları dikkatlice okumaları önerilir.

 

SODES Künyesi

2019 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları

Proje Bilgi Formu

 

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr