2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇIKLANDI

2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2013 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Alternatif Turizm ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programlarını 8 Nisan 2013 Pazartesi tarihi itibariyle ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 14 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır.

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

ASGARİ DESTEK MİKTARI

AZAMİ DESTEK MİKTARI

Alternatif Turizm Mali Destek Programı

6.000.000 TL

75.000 TL

300.000 TL

Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

8.000.000 TL

75.000 TL

750.000 TL

ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesi turizminde; alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının arttırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

Öncelik 2: Alternatif turizm çeşitlerinin tanıtımı ve pazarlaması için yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Alternatif turizm, kitlesel deniz turizmi dışında kalan; yerel işgücünü, yöresel ve doğal mimariyi, sosyal ve ekolojik uyumu öne çıkaran, mevcut yapıları ve kaynakları kullanma eğilimli turistik öğelerin bir araya getirildiği turizm çeşididir.

Uygun Başvuru Sahipleri: Kâr amacı güden ve Kobi tanımına uyan işletmeler

Örnek Proje Konuları: Aşağıda bazı örnek proje konuları sıralanmıştır. Bunlar, olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır:

 • Spa ve kür merkezlerinin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik projeler

 • Termal turizm tesislerinde tedavi ve sağlık odaklı geliştirme faaliyetlerine yönelik projeler

 • Doğal turistik öğeleri içeren bölgelerde doğal yaşam ve agro-turizm konseptine uygun konaklama tesisleri oluşturulması

 • Mavi yolculuk rotalarını; kırsal turizm, eko turizm, kuş gözlemleri ve endemik tür gözlemleri gibi alternatif turizm çeşitliliği ile geliştirecek kırsalda gelir kaynağı yaratacak projeler

 • Sualtı dalış, sörf, uçurtma sörfü, yamaç paraşütü, yelkencilik eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

 • Spor kulüplerinin kamp olanaklarına yönelik spor sahalarının, koşu yollarının turistik konaklama tesislerine entegre edilmesi projeleri

 • Yöresel el sanatlarının ve ürünlerinin bölge turizminde bir araç olarak kullanılmasına yönelik, turistlerin üretimde yer alabileceği faaliyetleri içeren projeler

 • Bölgede üretilen yöresel ürünlerin hediyelik eşya tasarımları halinde turizm ürününe dönüştürülmesine yönelik projeler

 • Kırsal alanda hizmet veren pansiyon, otel ve butik otellerin hizmetlerine yürüyüş, bisiklet ve doğa gözlemciliği gibi aktiviteleri de eklemelerini sağlayacak çevre düzenlemesi projeleri

 • Macera sporları başta olmak üzere farklı spor turizmi aktivitelerini içeren ve farklı aktivitelerle desteklenen alternatif turizm rotaları oluşturulmasına yönelik projeler

 • Av turizminin farklı turizm öğeleri ile çeşitlendirilmesine yönelik projeler

TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm olanaklarının ulaşılabilirliğinin ve çekiciliğinin altyapı çalışmaları ile yükseltilerek alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Alternatif turizm değerlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılmasına yönelik altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Öncelik 2: Alternatif turizm değerlerinin çekiciliğinin arttırılmasına yönelik altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri: Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri, sanayi ve ticaret odaları, turizm altyapı birlikleri, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri

Örnek Proje Konuları: Aşağıda bazı örnek proje konuları sıralanmıştır. Bunlar, olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır:

 • Yayla turizminin geliştirilmesi

 • Ören yerlerinin ve tarihi yapıların restorasyonu, çevre düzenlemesi ve altyapılarının güçlendirilmesi

 • Turizm alanlarına ve bu alanlar arasında ulaşılabilirliği arttıracak bağlantıların geliştirilmesi

 • Sörf ve uçurtma sörfü için uygun olduğu belirlenen alanlara ulaşımın kolaylaştırılması için gerekli altyapı ve çevre düzenlemelerinin yapılması

 • Trekking ve bisiklet yollarının işaretlenmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması 

 • Turizm için önemli alanlarda, dezavantajlı gruplara yönelik olmak üzere, ziyaretleri kolaylaştırıcı fiziksel olanakların yaratılması ve geliştirilmesi

 • Yamaç paraşütü yapmaya uygun alanların fiziki ortamlarının ve çevre düzenlemelerinin yapılarak turistler için ulaşılabilir hale getirilmesi

 • Rafting, dağcılık, doğa yürüyüşü gibi alternatif sporlar için uygun alanların çevre düzenlemelerinin yapılması veya mevcutların iyileştirilmesi

 • Farklı yüksekliklerde eğitim amaçlı yeni yamaç paraşütü pistlerinin açılması

 • Bölgenin turistik değerlerini bir arada toplayan, turistlerin bölge hakkında bilgi edinmesine olanak sağlayacak yapıların oluşturulması

 • Motokros yarış alanlarının çevre ve altyapı çalışmaları ile cazibesinin arttırılması

 • Tarihi ve turistik mekânlara erişimi kolaylaştıracak aynı zamanda çekiciliği arttıracak altyapı çalışmaları

 • Turistlerin yürüyüş, manzara seyri gibi aktiviteleri gerçekleştirmelerini sağlayacak gerekli altyapı ve peyzaj çalışmalarının yapılması

 • Kaplıca ve termal turizm altyapısının geliştirilmesi

 • Şelale, göl, akarsu, mağara gibi doğal alanların çekiciliğini arttırmaya yönelik peyzaj ve tasarım uygulamaları

SON BAŞVURU TARİHİ

SON BAŞVURU TARİHİ ve SAATİ: 28.06.2013 CUMA/ 18:00

      MATBU DOSYALARIN TESLİM ADRESİ: T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı

EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi

DENİZLİ

‘Alternatif Turizm ve Turizm Altyapısı’ Mali Destek Programlarına

 • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
 • geka.gov.tr