2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

 

 

2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

 

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları çevrimiçi (online) ortamda alınmaya başlamıştır.

Ajansımız aşağıdaki uzmanlık alanlarında 2012 Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları almaktadır.

 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler

 

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin  en az lisans mezunu olmaları ve alanlarının en az birinde beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda  yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

 

Mirasımız Dericilik Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Deri tabaklama ve işlenmesi

Dericilik

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Atık Yönetimi

Sertifikalandırma

 

Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Gıda ve içecek imalatı

Paketleme Sistemleri

Pazarlama yönetimi

İşletme yönetimi

Biyoenerji

Biyoteknoloji

Enerji

Atık yönetimi

Süreç yönetimi

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

Zeytin ve zeytinyağı işleme

Meyve-sebze işlenmesi, boylama, paketleme

Soğuk Zincir sistemler

Dondurulmuş Gıdalar

Su ürünleri

Patent/Faydalı Model

İnovasyon

Kalite Yönetim Sistemleri

Sertifikalandırma

 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

 

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir.  Bağımsız

Değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve

kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır  niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde, başvuru ilanında örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve  gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir.

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Ajans tarafından yapılan seçim ve değerlendirmeler sonucunda  Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülerek Mali Destek Programlarına sunulan proje başvurularının değerlendirilmesini yapacak olan Bağımsız Değerlendiricilere verilecek eğitime ve Bağımsız Değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Çalışmalar tam zamanlı ve her gün 09.00-18.00 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir.

Tüm bu çalışmalar;

 “T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi 20085 Denizli/Türkiye”

adresindeki Ajans Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecektir

 

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

 

Kamu personeli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmibeşini geçmemek üzere, Ajans tarafından sözleşmede belirlenecek ve akdedilecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız Değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsünde olup değerlendirme ücreti alamayan  Bağımsız Değerlendiricilerin görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2012 Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programlarına Bağımsız Değerlendirici Adayı olabilmek için tıklayınız.

 

 

2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

 

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları çevrimiçi (online) ortamda alınmaya başlamıştır.

Ajansımız aşağıdaki uzmanlık alanlarında 2012 Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları almaktadır.

 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler

 

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin  en az lisans mezunu olmaları ve alanlarının en az birinde beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda  yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

 

Mirasımız Dericilik Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Deri tabaklama ve işlenmesi

Dericilik

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Atık Yönetimi

Sertifikalandırma

 

Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Gıda ve içecek imalatı

Paketleme Sistemleri

Pazarlama yönetimi

İşletme yönetimi

Biyoenerji

Biyoteknoloji

Enerji

Atık yönetimi

Süreç yönetimi

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

Zeytin ve zeytinyağı işleme

Meyve-sebze işlenmesi, boylama, paketleme

Soğuk Zincir sistemler

Dondurulmuş Gıdalar

Su ürünleri

Patent/Faydalı Model

İnovasyon

Kalite Yönetim Sistemleri

Sertifikalandırma

 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

 

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir.  Bağımsız

Değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve

kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır  niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde, başvuru ilanında örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve  gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir.

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Ajans tarafından yapılan seçim ve değerlendirmeler sonucunda  Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülerek Mali Destek Programlarına sunulan proje başvurularının değerlendirilmesini yapacak olan Bağımsız Değerlendiricilere verilecek eğitime ve Bağımsız Değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Çalışmalar tam zamanlı ve her gün 09.00-18.00 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir.

Tüm bu çalışmalar;

 “T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi 20085 Denizli/Türkiye”

adresindeki Ajans Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecektir

 

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

 

Kamu personeli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmibeşini geçmemek üzere, Ajans tarafından sözleşmede belirlenecek ve akdedilecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız Değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsünde olup değerlendirme ücreti alamayan  Bağımsız Değerlendiricilerin görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2012 Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programlarına Bağımsız Değerlendirici Adayı olabilmek için tıklayınız.

 

 

2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

 

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları çevrimiçi (online) ortamda alınmaya başlamıştır.

Ajansımız aşağıdaki uzmanlık alanlarında 2012 Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları almaktadır.

 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler

 

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin  en az lisans mezunu olmaları ve alanlarının en az birinde beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda  yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

 

Mirasımız Dericilik Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Deri tabaklama ve işlenmesi

Dericilik

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Atık Yönetimi

Sertifikalandırma

 

Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Gıda ve içecek imalatı

Paketleme Sistemleri

Pazarlama yönetimi

İşletme yönetimi

Biyoenerji

Biyoteknoloji

Enerji

Atık yönetimi

Süreç yönetimi

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

Zeytin ve zeytinyağı işleme

Meyve-sebze işlenmesi, boylama, paketleme

Soğuk Zincir sistemler

Dondurulmuş Gıdalar

Su ürünleri

Patent/Faydalı Model

İnovasyon

Kalite Yönetim Sistemleri

Sertifikalandırma

 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

 

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir.  Bağımsız

Değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve

kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır  niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde, başvuru ilanında örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve  gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir.

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Ajans tarafından yapılan seçim ve değerlendirmeler sonucunda  Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülerek Mali Destek Programlarına sunulan proje başvurularının değerlendirilmesini yapacak olan Bağımsız Değerlendiricilere verilecek eğitime ve Bağımsız Değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Çalışmalar tam zamanlı ve her gün 09.00-18.00 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir.

Tüm bu çalışmalar;

 “T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi 20085 Denizli/Türkiye”

adresindeki Ajans Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecektir

 

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

 

Kamu personeli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmibeşini geçmemek üzere, Ajans tarafından sözleşmede belirlenecek ve akdedilecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız Değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsünde olup değerlendirme ücreti alamayan  Bağımsız Değerlendiricilerin görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

2012 Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programlarına Bağımsız Değerlendirici Adayı olabilmek için tıklayınız.

 

 

2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

 

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları çevrimiçi (online) ortamda alınmaya başlamıştır.

Ajansımız aşağıdaki uzmanlık alanlarında 2012 Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları almaktadır.

 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler

 

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin  en az lisans mezunu olmaları ve alanlarının en az birinde beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda  yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

 

Mirasımız Dericilik Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Deri tabaklama ve işlenmesi

Dericilik

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Atık Yönetimi

Sertifikalandırma

 

Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Gıda ve içecek imalatı

Paketleme Sistemleri

Pazarlama yönetimi

İşletme yönetimi

Biyoenerji

Biyoteknoloji

Enerji

Atık yönetimi

Süreç yönetimi

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

Zeytin ve zeytinyağı işleme

Meyve-sebze işlenmesi, boylama, paketleme

Soğuk Zincir sistemler

Dondurulmuş Gıdalar

Su ürünleri

Patent/Faydalı Model

İnovasyon

Kalite Yönetim Sistemleri

Sertifikalandırma

 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

 

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir.  Bağımsız

Değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve

kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır  niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde, başvuru ilanında örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve  gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir.

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Ajans tarafından yapılan seçim ve değerlendirmeler sonucunda  Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülerek Mali Destek Programlarına sunulan proje başvurularının değerlendirilmesini yapacak olan Bağımsız Değerlendiricilere verilecek eğitime ve Bağımsız Değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Çalışmalar tam zamanlı ve her gün 09.00-18.00 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdi

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr