2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURULARI 11 EYLÜL 2012 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR

2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAĞIMSIZ

DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURULARI

11 EYLÜL 2012 tarihinde sona erecektir

 

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici (BD) başvuruları için son tarih 11 Eylül 2012’dir.  BD Başvuruları PYB Bilgi Sisteminden online olarak alınmaktadır. Sistemden kullanıcı kaydı oluşturmuş BD Adaylarının, sisteme giriş yaparak Mali Destek Programlarına başvurmaları gerekmektedir.  Aksi takdirde 2012 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici olarak görev almaları mümkün olamayacaktır.

 

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları çevrimiçi (online) ortamda alınmaya başlamıştır.

Ajansımız aşağıdaki uzmanlık alanlarında 2012 Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları almaktadır.

 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler

 

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin  en az lisans mezunu olmaları ve alanlarının en az birinde beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda  yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

 

Mirasımız Dericilik Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Deri tabaklama ve işlenmesi

Dericilik

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Atık Yönetimi

Sertifikalandırma

 

Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Gıda ve içecek imalatı

Paketleme Sistemleri

Pazarlama yönetimi

İşletme yönetimi

Biyoenerji

Biyoteknoloji

Enerji

Atık yönetimi

Süreç yönetimi

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

Zeytin ve zeytinyağı işleme

Meyve-sebze işlenmesi, boylama, paketleme

Soğuk Zincir sistemler

Dondurulmuş Gıdalar

Su ürünleri

Patent/Faydalı Model

İnovasyon

Kalite Yönetim Sistemleri

Sertifikalandırma

 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

 

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir.  Bağımsız

Değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve

kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır  niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde, başvuru ilanında örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve  gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir.

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Ajans tarafından yapılan seçim ve değerlendirmeler sonucunda  Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülerek Mali Destek Programlarına sunulan proje başvurularının değerlendirilmesini yapacak olan Bağımsız Değerlendiricilere verilecek eğitime ve Bağımsız Değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAĞIMSIZ

DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURULARI

11 EYLÜL 2012 tarihinde sona erecektir

 

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici (BD) başvuruları için son tarih 11 Eylül 2012’dir.  BD Başvuruları PYB Bilgi Sisteminden online olarak alınmaktadır. Sistemden kullanıcı kaydı oluşturmuş BD Adaylarının, sisteme giriş yaparak Mali Destek Programlarına başvurmaları gerekmektedir.  Aksi takdirde 2012 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici olarak görev almaları mümkün olamayacaktır.

 

2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları çevrimiçi (online) ortamda alınmaya başlamıştır.

Ajansımız aşağıdaki uzmanlık alanlarında 2012 Proje Teklif Çağrısı kapsamında Bağımsız Değerlendirici başvuruları almaktadır.

 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler

 

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin  en az lisans mezunu olmaları ve alanlarının en az birinde beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda  yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

 

Mirasımız Dericilik Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Deri tabaklama ve işlenmesi

Dericilik

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Atık Yönetimi

Sertifikalandırma

 

Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı Uzmanlık Alanları

 

Gıda ve içecek imalatı

Paketleme Sistemleri

Pazarlama yönetimi

İşletme yönetimi

Biyoenerji

Biyoteknoloji

Enerji

Atık yönetimi

Süreç yönetimi

Proje döngüsü yönetimi (PDY)

Zeytin ve zeytinyağı işleme

Meyve-sebze işlenmesi, boylama, paketleme

Soğuk Zincir sistemler

Dondurulmuş Gıdalar

Su ürünleri

Patent/Faydalı Model

İnovasyon

Kalite Yönetim Sistemleri

Sertifikalandırma

 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

 

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir.  Bağımsız

Değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve

kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır  niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde, başvuru ilanında örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve  gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir.

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr