2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURULARI SONA ERMİŞTİR

 

Doğrudan Faaliyet Desteği Son Dönem sonuçları için tıklayınız

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteğinin Amacı

Kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisinin önündeki engellerin kaldırılması,  yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması, kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik eylemlerin başlatılması için bölgenin potansiyellerinin tespit edilmesine katkı sağlamaktır.

Bu amaca yönelik olarak 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği öncelikleri 2010-2013 Bölge Planı’nda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 Öncelikler

*         Bölgedeki kültürel değerlerin, sektörlerin ve üretilen ürünlerin envanter çalışmaları

*         Yatırım kararlarına yön verecek verilerin oluşturulması ve analizleri

*         Çevrenin korunmasına, doğal kaynakların etkin kullanımına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırmalar

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren faaliyet teklifleri uygun faaliyet olarak kabul edilecektir. Aşağıda önceliklere ilişkin bazı örnek faaliyet konuları sıralanmıştır:

Örnek Faaliyet Konuları:

*         Bölge için işgücü, işgücünün yapısı ve sektörel dağılımı ile ilgili analiz çalışmaları yapılması

*         Sektörel kümelenmelerin oluşturulmasına yönelik analiz ve istatistiki çalışmaların yürütülmesi

*         Tarım, Sanayi, Turizm vb. sektör envanterlerinin çıkarılması için istatistiksel çalışmaların yürütülmesi

*         Bölgeye özgü tarihi ve kültürel değerler ile mimari özelliklerin araştırılması ve envanterlerinin çıkarılması

*         Bölgenin lojistik açıdan stratejik alanlarının belirlenmesi ve etki analizlerinin yapılması

*         Yenilenebilir enerji potansiyellerinin araştırılması

*         Bölgeye özgü ürünlerin araştırılması, bu ürünler için yurtiçi ya da yurtdışı pazar analizlerinin yapılması

*         Bölgenin atık yönetimi ile ilgili yatırımlara yönelik ihtiyaç analizlerinin yapılması

*         Yenilenebilir enerji yatırımları için fizibilite çalışmalarının hazırlanması

*         Bölgede potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar ve yeni yatırımlara yönelik risk analizleri

*         Bölge işletmelerinin dış ticaret potansiyellerinin araştırılması

*         Bölgenin ürün ve sektör bazında dış ticaret potansiyelinin araştırılması

*         Bölge için marka değeri taşıyan ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler

*         Büyük Menderes havzasında kirlilik yaratan faktörlerin tespit edilmesine yönelik araştırmalar

*         Bölgede kentsel pazarlama stratejileri geliştirilmesi

 

Yukarıda belirtilen Doğrudan Faaliyet Desteği konuları yalnızca örnek olarak verilmiştir. Ancak söz konusu program kapsamında yapılacak faaliyetler bunlarla sınırlı olmayıp; faaliyet tekliflerinin doğrudan faaliyet desteğinin önceliklerine uygun olarak çeşitlendirilmesi mümkündür.

Ajansımız Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2011 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 650.000 TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde faaliyet başına sağlanacak destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır.

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 75.000 TL

 

Ajansımız, desteklenecek faaliyet bütçelerinin en az %25’ini, en fazla ise % 100’ünü hibe olarak verebilecektir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren faaliyetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Doğrudan Faaliyet Desteğine Kimler Başvurabilir?

*          Valilikler

*          Kaymakamlıklar

*          Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri/ Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri

*          Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler)

*          Birlikler

*          Üniversiteler

*          Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

*          Araştırma Enstitüleri

*          Vakıflar, Dernekler

 

Son Başvuru Tarihi

10 Ocak 2012

“Doğrudan Faaliyet Desteğimizin başta bölgemiz olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını dileriz.”

İLGİLİ DOSYALAR

EK 1: Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi için  

Doğrudan Faaliyet Desteği Son Dönem sonuçları için tıklayınız

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteğinin Amacı

Kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisinin önündeki engellerin kaldırılması,  yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması, kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik eylemlerin başlatılması için bölgenin potansiyellerinin tespit edilmesine katkı sağlamaktır.

Bu amaca yönelik olarak 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği öncelikleri 2010-2013 Bölge Planı’nda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 Öncelikler

*         Bölgedeki kültürel değerlerin, sektörlerin ve üretilen ürünlerin envanter çalışmaları

*         Yatırım kararlarına yön verecek verilerin oluşturulması ve analizleri

*         Çevrenin korunmasına, doğal kaynakların etkin kullanımına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırmalar

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren faaliyet teklifleri uygun faaliyet olarak kabul edilecektir. Aşağıda önceliklere ilişkin bazı örnek faaliyet konuları sıralanmıştır:

Örnek Faaliyet Konuları:

*         Bölge için işgücü, işgücünün yapısı ve sektörel dağılımı ile ilgili analiz çalışmaları yapılması

*         Sektörel kümelenmelerin oluşturulmasına yönelik analiz ve istatistiki çalışmaların yürütülmesi

*         Tarım, Sanayi, Turizm vb. sektör envanterlerinin çıkarılması için istatistiksel çalışmaların yürütülmesi

*         Bölgeye özgü tarihi ve kültürel değerler ile mimari özelliklerin araştırılması ve envanterlerinin çıkarılması

*         Bölgenin lojistik açıdan stratejik alanlarının belirlenmesi ve etki analizlerinin yapılması

*         Yenilenebilir enerji potansiyellerinin araştırılması

*         Bölgeye özgü ürünlerin araştırılması, bu ürünler için yurtiçi ya da yurtdışı pazar analizlerinin yapılması

*         Bölgenin atık yönetimi ile ilgili yatırımlara yönelik ihtiyaç analizlerinin yapılması

*         Yenilenebilir enerji yatırımları için fizibilite çalışmalarının hazırlanması

*         Bölgede potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar ve yeni yatırımlara yönelik risk analizleri

*         Bölge işletmelerinin dış ticaret potansiyellerinin araştırılması

*         Bölgenin ürün ve sektör bazında dış ticaret potansiyelinin araştırılması

*         Bölge için marka değeri taşıyan ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler

*         Büyük Menderes havzasında kirlilik yaratan faktörlerin tespit edilmesine yönelik araştırmalar

*         Bölgede kentsel pazarlama stratejileri geliştirilmesi

 

Yukarıda belirtilen Doğrudan Faaliyet Desteği konuları yalnızca örnek olarak verilmiştir. Ancak söz konusu program kapsamında yapılacak faaliyetler bunlarla sınırlı olmayıp; faaliyet tekliflerinin doğrudan faaliyet desteğinin önceliklerine uygun olarak çeşitlendirilmesi mümkündür.

Ajansımız Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2011 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 650.000 TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde faaliyet başına sağlanacak destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır.

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 75.000 TL

 

Ajansımız, desteklenecek faaliyet bütçelerinin en az %25’ini, en fazla ise % 100’ünü hibe olarak verebilecektir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren faaliyetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Doğrudan Faaliyet Desteğine Kimler Başvurabilir?

*          Valilikler

*          Kaymakamlıklar

*          Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri/ Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri

*          Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler)

*          Birlikler

*          Üniversiteler

*          Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

*          Araştırma Enstitüleri

*          Vakıflar, Dernekler

 

Son Başvuru Tarihi

10 Ocak 2012

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr