UFUK AVRUPA PROGRAMI TANITIM ETKİNLİĞİ

21 Nisan 2021

Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programıdır. 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Ufuk Avrupa kapsamında desteklenen araştırma ve yenilikçilik faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlamaktadır. 

Ufuk Avrupa Programının 2021-2027 dönemindeki ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılması beklenmektedir. Söz konusu çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, kamu kurumları, KOBİ'ler ve firmalar program çağrılarına başvuru yapabilecektir. 

Bu vesileyle  Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ilgili bakanlık ve kamu kurum temsilcilerinin üst düzey temsilcilerinin açılış konuşmacısı olarak yer aldığı aşağıdaki etkinlikler düzenlenecektir. 

26 Nisan 2021 tarihinde saat 14:30’da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Tübitak Başkanı dr. Hasan Mandal ve Kültür v Turizm Bakan Yardımcısı dr. Serdar Çam’ın açılış konuşmacısı olarak yer alacağı ve kültür,  yaratıcılık  ve  kapsayıcı toplumlar alanındaki desteklerin tanıtılacağı çevrim içi bir etkinlik gerçekleştirilecektir. Söz konusu etkinlikte, Ufuk  Avrupa  Programına  ilişkin  genel  ve  alan  özelinde  sunumlar gerçekleştirilecektir.  Etkinliğin  bağlantı  ve  kayıt  bilgileri  Başkanlığımız  web  sayfasının  duyurular kısmında  yer  alan  https://www.ab.gov.tr/52518.html   adresinde  bilahare  duyurulacaktır.

İlgili sayfada ayrıca, Ufuk Avrupa kapsamında alan bazlı düzenlenecek diğer etkinliklere ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

 

 

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr