Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

06 Temmuz 2020

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2 Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından  1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 3 (Üç) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personel alımı gerçekleştirecektir.


Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. (Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu Malatya ilinde görevlendirilecektir.)

 

BAŞVURU VE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHLERİ

SINAV ŞEKLİ

Sözlü Yarışma Sınavı

İLAN TARİHİ

01.07.2020

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

Başlangıç: 21/ 07 / 2020 - 08:00

Bitiş         : 10/ 08 / 2020 - 23:59

SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI

17.08.2020

SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ

Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

SINAVA BAŞVURU YERİ

Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

SINAV YERİ

Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195 Battalgazi/MALATYA

Tel  : (422) 212 87 98 – 99 Faks: (422) 212 87 97

İLAN VE SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULACAĞI ADRES

www.fka.gov.tr

İlan metninin tamamına www.fka.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr