2019 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program önceliklerine hizmet eden eğitim verme, proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri gibi araçlar destek kapsamındadır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1.   Sanayi sektöründe yenilik, teknoloji, tasarım, markalaşma, verimlilik ve dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi

2.   Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması

3.   Tarım ve gıda sektöründe kalite, verimlilik ve markalaşma kapasitesinin artırılması

4.   Üretici örgütlerinin geliştirilmesi, üretim odaklı kooperatifçiliğin güçlendirilmesi

5.   Bölgedeki yerel aktörlerin planlama, proje geliştirme/uygulama ve yenilikçi hizmet kapasitesinin artırılması,

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000TL

 

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 30.000 TL

 

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

Sonuçların Açıklanması için Son Tarih

16 Nisan-30 Nisan 2019

30 Nisan 2019 / Saat:18:00

20 Mayıs 2019

2 Mayıs-28 Haziran 2019

28 Haziran 2019 / Saat:18:00

19 Temmuz 2019

1 Temmuz-29 Ağustos 2019

29 Ağustos 2019 / Saat:18:00

20 Eylül 2019

2 Eylül-31 Ekim 2019

31 Ekim 2019 / Saat:18:00

20 Kasım 2019

1 Kasım-31 Aralık 2019

31 Aralık 2019 / Saat:18:00

20 Ocak 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•   Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

•   Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,

•   Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

•   Üniversite rektörlükleri,

•    Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

•   Organize sanayi bölgeleri,

•   Küçük sanayi siteleri,

•   Teknoparklar,

•   Birlikler ve kooperatifler,

•   Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2019 yılı Teknik Destek kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir. Başvuru Rehberini dikkatle inceleyiniz.

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir.

Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla üç aydır.

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

 

ÖRNEK PROJE KONULARI

• Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim projeleri

• Makine İmalatı sektöründeki işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• İmalat sektörlerinde mentörlük uygulamalarına yönelik projeler

• Sanayi sektörlerinin gelişimine yönelik plan, strateji vb. danışmanlık projeleri

• Arıcılık sektöründe yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Arıcılık ürünlerinde markalaşma ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim projeleri

• Modern Arıcılık Teknikleri Ve Yenilikçi Yöntemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

• Zeytinyağı işletmelerinin üretim, markalaşma ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Tarım ve gıda sektörlerinin gelişimine yönelik plan, strateji vb. danışmanlık projeleri

• Turizm bölgelerindeki hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve danışmanlık projeleri

• Turizm potansiyeli olan kırsal alanlarda turizm farkındalığı oluşturulması ve kırsal destinasyon alanları oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar

• Turizm alanında özel sektör yatırım fırsatlarının tanıtımına yönelik danışmanlık projeleri

• Kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasite, üretim süreçleri ve pazarlama kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Öne çıkan tarım ürünlerinin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık projeleri

• Yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri

• Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaya yönelik proje hazırlama eğitimi ve danışmanlık projeleri

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ
31 ARALIK 2019    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ
31 ARALIK 2019    Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

2019 YILINDA BAŞARILI BULUNAN TEKNİK DESTEK PROJELERİ

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/19/TD/0001

Yurtdışı Projeni Paylaş, Sınırlarını Aş!

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0002

Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

TR32/19/TD/0003

KOBİ'lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi Ve Markalaşmaya Geçiş Eğitimi

Aydın Sanayi Odası

TR32/19/TD/0004

Robotik Kodlama Eğitimi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0009

Web2 Araçları İle Geleceği Yakala

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0013

Denetimli Serbestlikte Eğiticilerin Eğitimi

Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

TR32/19/TD/0014

Mugla Veri Takip Sistemi Projesi (Vetaksıs 2.Faz)

T.C. Muğla Valiliği

TR32/19/TD/0015

Güney Projelerine Başlıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0017

Afetlerde Uluslararası Gelişim

Aydın İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü

TR32/19/TD/0018

Muğla Mesleki Eğitimi Geliştirme - Proje Döngüsü Yönetimi  Eğitimi

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0019

Muğla Mesleki Eğitimi Geliştirme- Kariyer Danışmanlığı Eğitimi

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0020

3 Boyutlu Yazıcı Eğitimi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0021

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Hibe Programları Ve Proje Başvurusu Eğitimi

Efeler Kaymakamlığı

TR32/19/TD/0022

Ulusal Ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

TR32/19/TD/0023

Oyun Tabanlı Öğrenme Programı Uygulayıcı Eğitimi

Sarayköy Kaymakamlığı

TR32/19/TD/0025

Fethiye Dış Ticaret İle Büyüyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

TR32/19/TD/0027

Dış Ticaret Eğitim Programı

Denizli Ticaret Odası

TR32/19/TD/0029

Demanslı Yaşlı Bakımında Hizmet Kapasitesinin Artırılması

Denizli Aile,  Çalışma Ve Sosyal Hizmetler  İl Müdürlüğü

TR32/19/TD/0032

Aydın'da Pamuk Tarımında Konvansiyonel Üretim İle Sürdürülebilir Üretimin Maliyetlerinin Ve Çevresel Etkilerinin Saptanması

Doğal Hayatı Koruma Vakfı

TR32/19/TD/0035

3D Yazıcılar Ve Modelleme Eğitimi

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0036

Gelecek Turizm İle Şekillenecek

Güney Ege Sanayi Ve İş Dünyası Federasyonu

TR32/19/TD/0039

Çiftlik Hayvanlarında Güncel Teşhis Ve Tedavi Yöntemleri

Çivril İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

TR32/19/TD/0040

Netcad Eğitimi

Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Muski)

TR32/19/TD/0041

Muğla Geleceği Kodluyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0042

Proje Döngüsü Ve Yönetimi Eğitimi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0044

Muğla Mesleki Eğitimi Geliştirme- İnovasyon Eğitimi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0048

Projelerle Büyüyorum

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0049

Meslek Liseleri Proje Yazıyor

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0050

Üyelerimize Öncülük Yapıyoruz

Fethiye Otelciler Birliği Derneği

TR32/19/TD/0051

Sarayköy Tdi Osb'de Yüksek Teknoloji Seracılık Danışmanlığı

Sarayköy Kaymakamlığı

TR32/19/TD/0055

Baklan Projelerine Başlıyor

Baklan Kaymakamlığı

TR32/19/TD/0056

Pamukkale Belediye Çalışanları Yenilikçi Kalkınma Projeleri Fikir Geliştirme Eğitimleri

Pamukkale Belediyesi

TR32/19/TD/0058

Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi

Milas Rehberlik Araştırma Merkezi

TR32/19/TD/0059

Psikolojik Danışman Ve Rehber Öğretmenin Alet Çantası

Pamukkale Rehberlik Araştırma Merkezi

TR32/19/TD/0062

Tavas, Sportif Başarıyı Hedefliyor

Tavas Gençlik Ve Spor İlçe Müdürlüğü

TR32/19/TD/0063

Çameli 2023 Vizyonunda Geleceği Kodluyor

Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0064

Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye İçin Söke Kodluyor

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0065

Android Uygulama Geliştirme Eğitimi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0066

21. Yüzyıla Hazır Olmak İçin Robotik- Kodlama Eğitimi

Kavaklıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0067

Drama Eğitimi

Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0068

Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Beyağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0069

Honaz Tarım Projelerle Gelişiyor

Honaz İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

TR32/19/TD/0070

Daha İyi Bilsem

Nezihe Derya Baltalı Bilim Ve Sanat Merkezi

TR32/19/TD/0071

Patent Eğitimi Ve Danışmanlığı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0072

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Proje Yönetimi Eğitimi

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0073

Uygulamalı Ab Proje Yazma Ve Yönetimi Eğitimi

İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0074

Güçlü Kooperatif Güçlü Ekonomi

Aydın İş Kadınları Derneği

TR32/19/TD/0075

Web 2.0 Araçları Ve E-Twinning

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0076

Eğitim Tarihimize 3 Boyutlu Bakış

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü