2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

 

Programın Amacı

Kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisinin önündeki engellerin kaldırılması,  yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması, kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik eylemlerin başlatılması için bölgenin potansiyellerinin tespit edilmesine katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgedeki kültürel değerlerin, sektörlerin ve üretilen ürünlerin envanter çalışmaları

Öncelik 2:  Yatırım kararlarına yön verecek verilerin oluşturulması ve analizleri

Öncelik 3:  Çevrenin korunmasına, doğal kaynakların etkin kullanımına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırmalar

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2011 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı  650.000 TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde faaliyet başına sağlanan destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 75.000 TL

 

Program genel değerlendirme bilgisi

Toplam  650.000  TL bütçeli  program kapsamında  87 adet geçerli faaliyet teklifi başvurusu alınmıştır.    İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanlarından oluşturulan en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihinden itibaren en fazla yedi gün içerisinde değerlendirilen ve başarılı bulunan 11  adet proje başvurusu  Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmıştır.  Bu program kapsamında 11 adet proje için 529.578,90 TL destek tahsis edilmiştir.

 

 

 

2011 YILI BAŞARILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROJELERİ LİSTESİ 

SÖZLEŞME NO YARARLANICI ADI PROJE ADI
DFD-001-002 Muğla Üniversitesi Muğla'nın Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Suların Envanteri
DFD-002-037 Markalaşma Yenilikçilik Ve Kalite Geliştirme
 Derneği (MARKADER)
Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel Ürünlerin Araştırılması
DFD-003-085 Milas Ticaret Ve Sanayi Odası Milas OSB Güllük Limanı Demiryolu Hattı Proje Fizibilitesi
DFD-004-005 Pamukkale Üniversitesi Denizli Tekstil Sanayi Envanterinin Belirlenmesi
DFD-005-011 Bodrum Ticaret Odası Bodrum Yat İmalatı İş Kümesi Rotasını Çiziyor
DFD-006-015 Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Jeotermal Enerjinin Seracılıkta Kullanılmasının Önündeki Engellerin Tespiti
DFD-007-019 Adnan Menderes Üniversitesi Büyük Menderesi Kirletmek Geleceğini Kirletmektir
DFD-008-021 Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Zeytinyağı Tesislerinin Ekolojik ve Sosyo Ekonomik Planlanması
DFD-010-055 Aydın Sanayi Odası AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin Araştırılması
DFD-011-075 Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı
 Hizmet Birliği - MARTAB
Marmaris Turizm Birliği Köyleri Kırsal Turizm Envanteri
DFD-013-084 Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Hayvansal Gübreden Temiz Enerjiye Aydın Atlası