2014 Yılı Proje Teklif Çağırısı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Yenilikle Dönüşüm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Yenilikle Dönüşüm ve Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Çevre Mali Destek Programlarını 30 Ocak 2014 Perşembe günü itibarıyla ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 20 milyon TL  kaynak tahsis edilmiştir.

YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Amacı

İşletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:  Yeni ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, yeni üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi/kullanılması.

Öncelik 2: Ürünlerin tasarım ve markalaşma faaliyetleri ile ticarileştirilmesi /pazarlanması

 

Bütçe Kısıtı

Bu mali program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilenk destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

 

YENİLİKLE DÖNÜŞÜM  MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Programın Amacı

Bölge’nin Ar-Ge, teknoloji, tasarım, yenilik ve yeniliğe dayalı girişimcilik kapasitesinin artırılması; özel sektör, üniversite, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgede tasarım, teknoloji, yenilik odaklı uygulama kapasitesinin ve altyapının geliştirilmesi.

Öncelik 2:   Bölgede yenilikçi girişimciliğin  geliştirilmesi.

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

 

ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Amacı

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere bölgede çevre kirliliğinin azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile katma değerin artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:  Çevre kirliliğinin azaltılarak su, hava ve toprak kalitesinin artırılması

Öncelik 2: Atıklardan ürün veya enerji üretilmesi

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 400.000 TL

 

 

YENİLİKLE DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE PROJELERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 Başvuru süresi 30 Nisan 2014 tarihinde sona eren 2014 Yılı Teklif Çağrısına Aydın, Denizli ve Muğla’dan olmak üzere Yenilikle Dönüşüm programına 162, Çevre programına 48 olmak üzere toplam 210 proje teklif edildi. 22 Temmuz 2014 tarihinde Muğla’da yapılan GEKA Yönetim Kurulu Toplantısında Yenilikle Dönüşüm programında 33, Çevre programında 20 olmak üzere toplam 53 projenin desteklenmesine karar verildi. Yenilikle Dönüşüm programında desteklenmeye karar verilen 33 projeye yaklaşık 18 milyon TL ve Çevre programındaki 20 projeye 6,1 milyon TL olmak üzere toplamda 24,1 milyon TL destek sağlandı.

 

İşletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılmasını hedefleyen Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Yenilikle Dönüşüm (Yeni1) Mali Destek Programında toplam 30 adet projeye, başlangıçta öngörülen 11 milyon TL artırılarak 16,25 milyon TL tutarında destek sağlandı.

 

Bölge’nin Ar-Ge, teknoloji, tasarım, yenilik ve yeniliğe dayalı girişimcilik kapasitesinin artırılması; özel sektör, üniversite, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Yenilikle Dönüşüm (Yeni2) Mali Destek Programında 3 adet proje başarılı bulunmuş ve 1,75 milyon TL destek tahsisi gerçekleştirilmiştir.

                           

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere bölgede çevre kirliliğinin azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile katma değerin artırılması hedeflenen Çevre Mali Destek Programında 20 adet proje asil listede yer almış ve bu projelere 6,1 milyon destek tahsisi söz konusudur.

 

Yenilikle Dönüşüm (Yeni1) Mali Destek Programında 47 adet başarılı proje, Çevre Mali Destek Programında ise 8 adet başarılı proje Yedek olarak belirlenmiştir.

                     

53 adet projenin asil listede yer alarak sözleşme imzalamaya hak kazandığı ve toplamda 52,1 milyon TL’lik bir yatırımın gerçekleşeceği 2014 yılı Proje Teklif Çağrısının Bölgemiz için hayırlı olmasını diler, tüm proje başvuru sahiplerine Bölgemiz kalkınması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür ederiz.