2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kooperatif Ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarından oluşmaktadır.

KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Güney Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının artırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Kültür turizmi öğelerinin açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi

Öncelik 2: Çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizmi öğelerinin çekiciliğinin artırılması

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 2.000.000 TL


KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: İşleme, paketleme ve depolama süreçlerinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi

Öncelik 3: Üretim süreçlerinde verimliliğin arttırılması

Öncelik 4: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL


Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kooperatif Ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

 

Değerlendirme Sonuçları ​