2017 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI


PROGRAMIN AMACI

Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde; bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamaktır.


PROGRAMIN KAPSAMI

• Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi,

• Kalitenin, katma değerin, verimliliğin artırılması, markalaşma ve tanıtım kapasitesinin geliştirilmesi,

• Dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi,

• Nitelikli işgücü için mesleki eğitim ve istihdamın geliştirilmesi,

• Enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması,

• Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

• Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,

• Kurum/kuruluşların kurumsal kapasite ve hizmet kalitesinin yenilikçi uygulamalarla geliştirilmesi.


PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

600.000TL


FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 15.000 TL


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Dönem

Referans No

Son Başvuru Tarihi

Mart-Nisan

TR32/17/TD02

28 Nisan 2017 / Saat:18:00

Mayıs-Haziran

TR32/17/TD03

30 Haziran 2017 / Saat:18:00

Temmuz-Ağustos

TR32/17/TD04

31 Ağustos 2017 / Saat:18:00

Eylül-Ekim

TR32/17/TD05

31 Ekim 2017 / Saat: 18:00

Kasım-Aralık

TR32/17/TD06

29 Aralık 2017 / Saat:18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

• Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

• Yerel yönetimler,

• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

• Üniversite rektörlükleri,

• Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

• Organize sanayi bölgeleri,

• Küçük sanayi siteleri,

• Teknoloji geliştirme bölgeleri,

• Birlikler ve kooperatifler,

• İş Geliştirme Merkezleri,

• Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2017 yılı Teknik Destek kapsamında okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, mahalle muhtarlıkları gibi kamu kuruluşları uygun başvuru sahibi değildirler. Başvuru Rehberini dikkatle inceleyiniz.

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir.

Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla bir aydır.

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.


ÖRNEK PROJE KONULARI

• Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama eğitimi

• Stratejik Plan hazırlama eğitimleri

• Dış ticaret kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Yenilik, teknoloji, tasarım, markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret başvurularına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Ticaret, e-ticaret, satış ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Coğrafi Bilgi Sistemi / Kent Bilgi Sistemi kurulmasına yönelik eğitim faaliyetleri

• Bölgeye özgü sosyal sorunlara yönelik farkındalık geliştirme faaliyetleri

• Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik farkındalık geliştirme faaliyetleri

• Kırsaldaki kadınların ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasına yönelik eğitimler

• Gıda Güvenliği Eğitimi

• Yöresel ürünlerin geliştirilmesine ve pazarlanmasına yönelik eğitimler

• Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler

• Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları eğitimleri

• Tarım ürünlerinin katma değerinin artırılması veya alternatif ürünlerin geliştirilmesine yönelik eğitimler

• Enerji verimliliğinin artırılması ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler

• Akıllı şehirlere dönüşüme yönelik eğitimlerin düzenlenmesi


 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)
    

Matbu evrakların imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

 AJANS MERKEZİ      

 

SON BAŞVURU TARİHİ

29 ARALIK 2017    Saat 18:00

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

BAŞARILI BULUNAN TEKNİK DESTEK PROJELERİ

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/17/TD/0001

MENTEŞE BELEDİYESİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TR32/17/TD/0002

GÜVENİLİR GIDA EĞİTİMİ

HONAZ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0004

PROJE YAPMAYI ÖĞRENİYORUZ

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0005

GELECEK STEM LE ŞEKİLLENECEK

YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0007

İKİNCİ ANNEM DOULAM

MERKEZEFENDİ TSM

TR32/17/TD/0008

HALK SAĞLIĞINDA KALİTELİ HİZMET SUNUMU

DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0010

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KURUMSAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TR32/17/TD/0011

STEM İLE ÜRETEN NESİLLER

KALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0012

YETKİN PERSONEL, ETKİN HİZMET

DENİZLİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0013

PROJE BİRİMİMİZİ KURUYORUZ, KAPASİTEMİZİ ARTIRIYORUZ

MUĞLA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0014

DENİZLİ YİKOB YAPIM İŞLERİ EĞİTİMİ

DENİZLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

TR32/17/TD/0015

DENİZLİ DIŞ TİCARETTE YENİ NESİL İSTİHBARAT YÖNTEMLERİNİ GELİŞTİRİYOR

DENİZLİ TİCARET BORSASI

TR32/17/TD/0016

STEM VE ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

T.C. TAVAS KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0018

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

TR32/17/TD/0019

AYDIN İLİ EĞİTİMCİLERİ STEM EĞİTİMİNDE

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

TR32/17/TD/0022

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YOLUNDA ANAOKULLARI

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0024

KURUM İÇİ HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI

BAKLAN BELEDİYESİ

TR32/17/TD/0025

AYSO DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

AYDIN SANAYİ ODASI

TR32/17/TD/0026

ÇALIŞANLARA YÖNELİK MESLEKİ VERİMLİLİK VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

TR32/17/TD/0031

EĞİTİMCİLERE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ÇİNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0035

PROJE BAZLI DÜŞÜNME VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ (PCM)

NAZİLLİ İLÇE MEM

TR32/17/TD/0036

21.YY ÖĞRETMENLERİ İÇİN ROBOTIK VE KODLAMA EĞİTİMİ

KUYUCAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0037

ERKEN STEM EĞİTİMİ

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0038

STEM İLE GELECEĞE YÖN VER!

KÖŞK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0040

GÜÇLÜ KÖKLERLE AYDINLIK GELECEĞE

AYDIN-EFELER İLÇE MEM

TR32/17/TD/0041

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA KAZANDIRILMASINA YÖNELİK EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

GERMENCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MD

TR32/17/TD/0042

ULUSAL VE ULUSLARARASI FON KAYNAKLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

DİDİM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0043

TELEFONLA VERİ DERLEMEDE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

TÜİK DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0044

ÇOCUKLAR İÇİN OBJEKTİF TESTLERİ UYGULAMA EĞİTİMİ

DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0045

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI EĞİTİMİ

SARAYKÖY KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0048

ULA ÇEVRECİLİK VE GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİLİNÇLENİYOR

ULA KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0049

ÇALIŞAN KURUMUN AYNASIDIR

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0050

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0051

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUŞU VE UYGULANMASI

DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0052

PROJE İLE PROJEYİ ÖĞRENİYORUZ

KUŞADASI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0053

XSTEEL EĞİTİMİ

DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0054

FETHİYE'DE PROJELERİ ÇOĞALTIYORUZ

FETHİYE TURİZM TANITIM KÜLTÜR ÇEVRE VE EĞİTİM VAKFI

TR32/17/TD/0056

ERASMUS+ PROJE YAZMA EĞİTİMİ

ÇİVRİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0057

GÜÇLÜ ADIMLAR-SAĞLAM ÇÖZÜMLER

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0058

BELEDİYEMİZ FARK YARATIYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/17/TD/0059

PROJE YAZMA ATÖLYESİ

ORTACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0060

MESLEKİ EĞİTİMDE 3 BOYUTLU YAZICI SİSTEMLERİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0061

PERSONEL GELİŞİYOR KAMU DEĞİŞİYOR

DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0062

RASYON HAZIRLAMA EĞİTİMİ

ACIPAYAM İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0063

BÜYÜKBAŞ HAYVAN IRKLARININ TİP SINIFLANDIRMASI VE VÜCUT KONDİSYONU TESPİTİ EĞİTİMİ

DENİZLİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0064

PARÇALANMIŞ AİLE ÇOCUKLARINA YÖNELİK TERAPİ BECERİLERİ EĞİTİMİ

MİLAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0065

ZEKA OYUNLARIYLA GÜÇLÜ BEYİNLER

PAMUKKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0066

SİTEMSİZ STEM

DALAMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0067

PRATİK ET MUAYENESİ EĞİTİMİ

MERKEZEFENDİ İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0070

İŞLETMELERDE ÖNCE SAĞLIK

SARAYKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0071

GÜVENİLİR İŞLETMELER SAĞLIKLI NESİLLER

ÇİVRİL İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0073

ÖZEL ÇOCUKLAR ÖZEL EĞİTİM

SARAYKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0077

DENİZLİ AB PROJELERİNE HAZIRLANIYOR

DENİZLİ VALİLİĞİ

TR32/17/TD/0080

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN GÜVENLİ GIDA

BULDAN İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0081

UYGULAMALI ERASMUS+KA1 VE KA2  PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

SEYDİKEMER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0083

KENT MUHABİRLİĞİ UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

AYDIN GAZETECİLER CEMİYETİ

TR32/17/TD/0084

NAZİLLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE ROBOTİK KODLAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

NAZİLLİ KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0085

PAMUK KALPLER, EĞİTİM PROGRAMI

PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0086

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA BAKIM VE BESLENME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

KALE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0087

DOĞRU ANALİZ İÇİN SPSS ÖĞRENİYORUZ

TAVAS SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0088

PSİKOLOJİK TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE EĞİTİMİ

PAMUKKALE SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0090

LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

MUĞLA VALİLİĞİ AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

TR32/17/TD/0091

SEYDİKEMER ESNAF VE SANATKAKARLAR ODASI HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR VE KALİTESİNİ BELGELENDİRİYOR.

SEYDİKEMER ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI

TR32/17/TD/0092

"1 KURULUŞ 1 PROJE" PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

AYDIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0095

MODERN VE BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

BEYAĞAÇ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0096

İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ VE MARKA YÖNETİMİ

AYDIN TİCARET ODASI

TR32/17/TD/0097

ROBOTİK KODLAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ

PAMUKKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0099

GİRİŞİMCİLİKTEN KURUMSALLAŞMAYA İLK ADIM

TÜMSİAD DENİZLİ ŞUBESİ

TR32/17/TD/0101

KOBİ'LER İÇİN SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI VE DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

KUŞADASI TİCARET ODASI

TR32/17/TD/0103

"ETKİLİ İLETİŞİM, SORUNSUZ DENETİM": KURUM DENETÇİLERİMİZE ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ VERİYORUZ.

MUĞLA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0104

 HERŞEY BİZİMLE BAŞLIYOR

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TR32/17/TD/0105

KAMU ÇALIŞANLARINA VE GENÇLERE TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

AYDIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0106

YEREL GAZETELERDE DİJİTAL REKLAMCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

BASIN İLAN KURUMU DENİZLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0108

A KALİTE ODA - A KALİTE HİZMET

AYDIN TİCARET ODASI

TR32/17/TD/0109

ZEYTİNYAĞI DUYUSAL TADIM EĞİTİMİ

YATAĞAN GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0110

AFET VE ACİL DURUMLARDA İLERİ VE GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ PROJESİ

DENİZLİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0112

MSSU İÇME SUYU ŞEBEKE, İSALE ÇİZİM VE PROJELENDİRME YAZILIMI EĞİTİMİ

DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( DESKİ )

TR32/17/TD/0113

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL KAMPÜS YÖNETİMİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0114

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDEYARATICI DRAMA

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0117

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

MİLAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0119

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI İLE SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ

PAMUKKALE SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0120

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA ET VE SÜT VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

PAMUKKALE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0121

ÖRGÜTSEL TEMSİL VE YÖNETİMİN TEMELLERİ İLE KADINLARIN STATÜSÜNDEKİ DEĞİŞİM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI

TR32/17/TD/0122

PSİKOLOJİK İLK YARDIM VE OKULDA KRİZE MÜDAHALE

MERKEZEFENDİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

TR32/17/TD/0123

STRATEJİK PLAN TEKNİK DESTEĞİ

BULDAN TİCARET ODASI

TR32/17/TD/0125

BİLİNÇLİ YETİŞTİRİCİLER İLE  VERİMLİ ÇİFTLİKLER

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

TR32/17/TD/0126

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ

KAVAKLIDERE ZİRAAT ODASI

TR32/17/TD/0127

ULUSAL VE ULUSLARARASI FON KAYNAKLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

KARACASU KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0128

DENİZLİ GAZETECİLER CEMİYETİ MEDYA FOTOĞRAFÇILIĞI VE MONTAJI EĞİTİMİ

DENİZLİ GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ

TR32/17/TD/0132

PSİKO-SOSYAL DESTEK GÜÇLENİYOR

MUĞLA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0135

ACIPAYAM PROJELERLE AB'YE HAZIRLANIYOR!

ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0136

OKULLARDA STEM'Lİ GÜNLER

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0138

BODRUM'DAN İHRACATA ADIM ADIM

BODRUM TİCARET ODASI

TR32/17/TD/0139

KÖYCEĞİZ GELECEĞİNİ KODLUYOR

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0140

PROJE YAZIYORUZ..

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TR32/17/TD/0141

DENİZLİ DÜNYA İLE REKABETE HAZIRLANIYOR EĞİTİM PROGRAMI PROJESİ

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

TR32/17/TD/0142

BELEDİYEMİZİN KURUMSAL KÜLTÜR  YAPISI  GELİŞİYOR

SERİNHİSAR BELEDİYESİ