2016 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
1.
Başvuru sahibinin kamu kurumu olduğu projemizde birlik, ortak olarak yer almaktadır. Ortak olarak herhangi bir satın alımları yoktur. Bu nedenle birlikler için istenen belgeler başvuruda sunulmalı mıdır?