GELENEKSEL TÜRK MEZAR TAŞLARI 1. ULUSAL SEMPOZYUMU
13 Mart 2017 Pazartesi
Başlangıç Tarihi :
13 Mart 2017 Pazartesi
Bitiş Tarihi :
26 Mart 2017 Pazar

SEMPOZYUM DAVETİ

Erciyes Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ortaklaşa 24-26 Mart 2016 Tarihleri arasında, Aydın-Kuşadası İlçesinde ‘Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumu’ düzenleyeceklerdir.

Eski Türk mezar taşları ülkemizin en önemli tarihi hazineleri ve Türk’ün tapu senetlerdir. Ait oldukları devirler hakkında çok önemli bilgiler veren bu taş kütüphaneler ne yazık ki giderek yok olmakta ve toplum tarafından yeteri kadar ilgi görmemektedir. Bu sempozyum ile eski Türk mezar taşları hakkındaki bilgiler halkımızın bilgisine sunulacak ve eski Türk Mezar taşları hakkında yapılan araştırmaların ve çalışmaların ilmi bir sempozyum ile kayıt altına alınmaları sağlanacaktır. Ülkemizde böyle bir çalışma ilk defa yapılacak ve Üniversite-Devlet Kurumu-STK üçlü işbirliğine güzel bir örnek teşkil edecektir.

Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumu bu sahada öncü olacak ve her iki yılda bir değişik bir şehirde yapılarak geleneksel hale gelecektir. Aynı zamanda bu alanda çalışan bilim adamlarının çalışmalarını değerlendiren bilimsel bir platform halini alacaktır. İlk sempozyum konusu “ ANADOLU “ ile sınırlı olacaktır.

Sempozyum bildiri konuları, Türkiye sınırları içerisinde bulunan Türk-İslam dönemine ait Mezarlıklar ve Mezar Taşları, Mezar Taşlarının Dönemsel özellikleri, Tipoloji Sorunu ve Korunması olacaktır. Ayni zamanda bu alanda çalışan bilim adamlarının çalışmalarını değerlendiren bilimsel bir platform halini alacaktır. Elde edilen bu bilimsel çalışmaların kitaplaştırarak kütüphanelere eser kazandırmanın yanı sıra araştırmacılara ve gelecek nesillere aktarımı sağlamaktır.

Konaklama ve ağırlama Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Sempozyum ile ilgili bilgilendirme açılmış olan www.turkmezartaslarisempozyumu.com sitesinden zaman içerisinde yapılacaktır. Sempozyumda sözlü bildiriler, el sanatları sergileri-posterleri ve tanıtım gezileri gibi faaliyetlere yer verilecektir. Katılım formu ve Bildiri Özetleri alındıktan sonra yapılacak değerlendirmede Sempozyuma katılımı uygun görülen bilim insanlarına ikinci duyuruda konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir.

Bu sempozyumda sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız.

Sempozyuma bildirileri ile katılmak isteyenler 21 Ocak 2017 tarihine kadar bildiri özetlerini sempozyum sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir. Bu konudaki detaylı bilgi sempozyum web sitesinde vardır.
 

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI