Sektörlerimiz ve Yatırım Ortamı

Öncü Sektörler

Muğla’nın ürün değeri, ihracat ve istihdam kapasitesi açısından öncü sektörleri arasında yer alan “Tarımsal Üretim”, “Su Ürünleri”, “Deniz-Kum-Güneş Turizmi”, “Madencilik” ve “Yat İmalat” sektörleri kısa vadede yatırım yapılabilecek alanlardır.

Yükselen Sektörler

İlin yükselen sektörleri arasında yer alan “Medikal Turizm”, “Yenilenebilir Enerji”, “Organik Tarım”, “Tarıma Dayalı Sanayi”, “Ekolojik Turizm” ile “Tıbbi-Aromatik Bitki Üretim-İşleme” sektörleri orta vadede gelişmeye açık yatırım alanlarıdır.

Stratejik Sektörler

Yaşam standartlarının ve eğitim kalitesinin yüksek olmasından dolayı “Bilgi İletişim Teknolojileri”  sektörü (yazılım ağırlıklı olmak üzere) uzun vadede gelişmeye açık stratejik sektörler arasında yer almaktadır.

Hammaddeye olan yakınlığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kozmetik Araştırma Merkezinin gelişmiş Ar-Ge altyapısı avantajları sayesinde “Kozmetik Sanayi” sektörü katma değeri yüksek stratejik sektörleri arasında yer almaktadır.

Güçlü Yönleri

Lojistik Avantajları

Başarı Hikayeleri

Doğrudan Yabancı Yatırımcılar