BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
26 Kasım 2019 Salı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu olmak üzere 11 uzman alımı yapılacaktır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Başvuru Tarihleri

12-27 Aralık 2019

Başvuru Yeri

sinavbasvuru.sanayi.gov.tr

Sözlü Sınava Katılacakların İlanı

3 Ocak 2020

Sınav Tarihleri

22-24 Ocak 2020

Sınav Yeri

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu/ZONGULDAK

Tel / Faks

(372) 257 74 70 / (372) 257 74 72

E-Posta

ik@bakka.gov.tr

 

İlgili Dosyalar