TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI MAKİNE SEKTÖRÜ ÇAĞRISI
6 Kasım 2019 Çarşamba

Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program olarak hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının ilk çağrı takvimi 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla açılmış olup ön başvurular 22 Kasım 2019 tarihine kadar https://hamle.gov.tr/Home/CagriPlani web sitesi üzerinden alınacaktır.

Programın tanıtımı amacıyla bir elektronik broşür hazırlanmış olup, elektronik broşür dosyası ve makine sektörü çağrısı kapsamındaki ürün listesi ekte yer almaktadır.