T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
16 Nisan 2019 Salı

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program önceliklerine hizmet eden eğitim verme, proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri gibi araçlar destek kapsamındadır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1.   Sanayi sektöründe yenilik, teknoloji, tasarım, markalaşma, verimlilik ve dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi

2.   Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması

3.   Tarım ve gıda sektöründe kalite, verimlilik ve markalaşma kapasitesinin artırılması

4.   Üretici örgütlerinin geliştirilmesi, üretim odaklı kooperatifçiliğin güçlendirilmesi

5.   Bölgedeki yerel aktörlerin planlama, proje geliştirme/uygulama ve yenilikçi hizmet kapasitesinin artırılması,

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000TL

 

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 30.000 TL

 

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

Sonuçların Açıklanması için Son Tarih

16 Nisan-30 Nisan 2019

30 Nisan 2019 / Saat:18:00

20 Mayıs 2019

2 Mayıs-28 Haziran 2019

28 Haziran 2019 / Saat:18:00

19 Temmuz 2019

1 Temmuz-29 Ağustos 2019

29 Ağustos 2019 / Saat:18:00

20 Eylül 2019

2 Eylül-31 Ekim 2019

31 Ekim 2019 / Saat:18:00

20 Kasım 2019

1 Kasım-31 Aralık 2019

31 Aralık 2019 / Saat:18:00

20 Ocak 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•   Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

•   Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,

•   Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

•   Üniversite rektörlükleri,

•    Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

•   Organize sanayi bölgeleri,

•   Küçük sanayi siteleri,

•   Teknoparklar,

•   Birlikler ve kooperatifler,

•   Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2019 yılı Teknik Destek kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir. Başvuru Rehberini dikkatle inceleyiniz.

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir.

Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla üç aydır.

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

 

ÖRNEK PROJE KONULARI

• Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim projeleri

• Makine İmalatı sektöründeki işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• İmalat sektörlerinde mentörlük uygulamalarına yönelik projeler

• Sanayi sektörlerinin gelişimine yönelik plan, strateji vb. danışmanlık projeleri

• Arıcılık sektöründe yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Arıcılık ürünlerinde markalaşma ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim projeleri

• Modern Arıcılık Teknikleri Ve Yenilikçi Yöntemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

• Zeytinyağı işletmelerinin üretim, markalaşma ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Tarım ve gıda sektörlerinin gelişimine yönelik plan, strateji vb. danışmanlık projeleri

• Turizm bölgelerindeki hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve danışmanlık projeleri

• Turizm potansiyeli olan kırsal alanlarda turizm farkındalığı oluşturulması ve kırsal destinasyon alanları oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar

• Turizm alanında özel sektör yatırım fırsatlarının tanıtımına yönelik danışmanlık projeleri

• Kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasite, üretim süreçleri ve pazarlama kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Öne çıkan tarım ürünlerinin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık projeleri

• Yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri

• Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaya yönelik proje hazırlama eğitimi ve danışmanlık projeleri

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ
31 ARALIK 2019    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ
31 ARALIK 2019    Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.