2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı
1.
İşletmemiz "%15'in altında alkol ihtiva eden, alkollü içecek" imalatı yapmakta olup, faaliyet alanımıza uygun proje(ler) hazırlamak istemekteyiz. Rehberde belirtilen uygun ve uygun olmayan konular bölümü incelendiğinde faaliyet konumuzun uygun olup olmadığı anlaşılamamıştır. İşletmemizin ve faaliyet konumuzun uygun olup olmadığı konusunda görüşlerinizi rica ederiz.

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzuna göre "Özel sektör işletmelerine dönük desteklerde, tütün mamulü üreticileri ve tütün işleme tesisleri ile Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimini yapanlar başvuru sahibi ya da ortağı olamazlar." denmektedir. Program rehberlerinde de bu husus belirtilmiştir. Bu nedenle alkollü ürünler üretimi kapsam dışıdır.

 

2.
Kozmetik ürünlerin imalatı öncelikli sektörler arasında yer alıyor mu?

Güçlü Sanayi Mali Destek Programı kapsamında Kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalatı öncelikli sektör olarak belirlenmiştir. Kozmetik ürünlerin imalatı da nace koduna göre kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalat alt grubunda yer aldığından öncelikli sektör arasında değerlendirilmektedir.

 

3.
2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen programlarınıza kaç adet başvuru ve destek hakkı bulunmaktadır?

Bir Başvuru Sahibi 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen her bir mali destek programında en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) projesi için destek alabilir. Bununla birlikte Kalkınma Ajansları proje ve faaliyet destekleme yönetmeliğinde "Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir." denmektedir.

 

4.
Aynı proje ile her iki destek programına da başvuruda bulunabilir miyiz?

Proje fikirlerinin Mali Destek Programlarının amaç, kapsam ve önceliklerine göre değerlendirilmesi ve hangi programa daha uygun görünmekte ise o programa başvuru yapılması uygun görünmektedir.

 

5.
Alkollü içecek üreten bir işletmenin, atıklardan alkolsüz bir ürün üretmeye yönelik projesi Temiz Üretim MDP kapsamına uygun bir proje konusu mudur?

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzuna göre "Özel sektör işletmelerine dönük desteklerde, tütün mamulü üreticileri ve tütün işleme tesisleri ile Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimini yapanlar başvuru sahibi ya da ortağı olamazlar." denmektedir. Bu sebeple sözkonusu işletme başvuru sahibi olmak için uygun görünmemektedir.

 

6.
Hazır yemek üreten firmalar, Temiz Üretim mali destek programında ek 10 puan verilecek sektörlerden olan "Gıda ürünleri ve içecek imalatı" sektörüne girer mi?

Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı öncelikli sektör olarak belirlenmiştir. Hazır Yemek İmalatı da nace koduna göre "Diğer gıda maddelerinin imalatı" alt grubunda yer aldığından öncelikli sektör arasında değerlendirilmektedir.

 

7.
Kira sözleşme süresi şartı nedir?

Her iki destek programı için proje başvuru aşamasında mülkiyet durumunu gösterir belgelerin; kiralama sözkonusu ise başvuru tarihi itibariyle en az 5 yıllık kira sözleşmesinin sunulması gerekmektedir.

 

8.
Tekerlekli olmayan kırıcı / konkasör/elek/taşıma bandı uygun maliyet kapsamında mıdır?

Başvuru yapılması düşünülen programın amaç ve öncelikleri ile öncelikli sektörleri dikkate alınarak; işleme ve üretim süreçlerinde kullanılacak şekilde makine ve ekipman alımı yapılmalıdır. Alımı yapılacak makine ve ekipmanların gerekçelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, hangi amaçla alınacağına bağlı olarak uygun olup olmayacağı değerlendirmeye alınmaktadır.

 

9.
Otellerde kullanılan atık/malzemelerin geri dönüşümü veya bertarafı uygun proje konusu mudur?

Temiz Üretim Mali Destek Programında; Bölge’de öne çıkan gıda ve içecek imalatı ile tekstil sanayi başta olmak üzere imalat sanayinin alacağı yönetsel tedbirler, yapacağı süreç değişiklikleri, malzeme değişimi, ekipman modifikasyonu ile atıklarının miktarının veya kirletici yükünün azaltılması; üretim esnasında oluşan atıkların firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı sağlanarak tarımsal/endüstriyel atıkların katma değeri yüksek çevre dostu ürünlere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. İlgili program turizm sektörüne değil sanayiye yönelik programlanmıştır. Bu nedenle; turizm sektöründe yer alan işletmelerin mevzuaten zorunlu geri dönüşüm ve bertaraf yükümlülüklerini ilgili mali destek programı ile sağlamaları mümkün görünmemektedir. Ancak gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin hammadde olarak kullanacağı otel atıklarının katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülmesini hedefleyen proje uygun görünmektedir.