2018 YILI 26.12.2018 - 29.01.2019 DÖNEMİ FİZİBİLİTE DESTEĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31 Ocak 2019 Perşembe

Ajansımız 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan ve başarılı bulunan proje başvuruları, Yönetim Kurulumuz 29/01/2019 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşamasına geçebilmesi için aşağıdaki iki aşamayı başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

 

  1. BAŞVURU DOSYASININ TESLİMİ AŞAMASI

Başarılı ilan edilen projeler için başvuru formu, ekleri, destekleyici belgeleri dahil projenin tüm sayfalarının rehberde yer alan yetki tablosundaki yetkili kişi(ler)ce imzalanmış ve mühür/kaşelenmiş şekilde başarılı projelerin ilanından itibaren 15 iş günü içinde Ajans merkezine sunulması gerekmektedir. İmza sirküleri, yetki belgesi vb. destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretleri (noter onayı ya da yetkili kişilerce aslı gibidir ibaresi ile imzalanmış şekilde) sunulmalıdır.

 

  1. SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASI

Başvuru sahibinin gerekli bilgi ve belgeleri sunmasını takiben en geç 5 işgünü içinde başvuru sahibi sözleşme imzalamaya davet edilir. Yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç 10 işgünü içinde sözleşme imzalanır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.

  

Not: Sözleşme imzalamaya gelmeden önce e-posta ile başvuru sahiplerine gönderilecek olan sözleşme belgelerinin Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş hallerinin KAYS’a yüklenmesi ve sözleşme imzalamaya gelirken matbu olarak Ajansa getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde sözleşme imzalama işlemleri yapılamamaktadır.

 

2018 yılı Fizibilite Desteği kapsamında yürütülecek projelerin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

 

Proje Başvuru Kodu

Proje Başvurusunun Adı

Başvuru Sahibi

TR32/18/FD/0010

TR32 Bölgesinin Yenilik ve Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Kurulacak Olan İnovasyon Komünitesi Fizibilitesi

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.)

TR32/18/FD/0011

ADSYB Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

TR32/18/FD/0012

Honaz Bölgesinde Kurulacak Olan Meyve Sebze Kurutma Tesisi Fizibilitesi

Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

(Mülga: Honaz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)

TR32/18/FD/0014

Marmaris Atatürk Barajı Üzerine Yüzer Güneş Enerji Santrali Kurulumu İşi Fizibilite Raporu

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ)

TR32/18/FD/0015

Aydın İli Dondurulmuş Gıda Üretim ve İşleme Tesisi Fizibilite Etüdü

Aydın İş Kadınları Derneği