Üretim Ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

Programın Amacı: Bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri: Ortak üretim ve ticaret alanlarında;

Öncelik 1: Hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması

Öncelik 2: Verimliliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

 

 Öncelik 3: Pazarlama imkânlarının ve pazar ağlarının güçlendirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
  • Yerel Yönetimler,
  • Üniversite Rektörlükleri,
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar, vb.)
  • KSS Yönetimleri, OSB Müdürlükleri,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
  • Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, İhracatçı Birlikleri, Üretici Birlikleri, Sulama Birlikleri

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi için tıklayınız

 

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

 

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

 

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

 

Soru göndermek için tıklayınız