Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

(Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Programın Amacı: Bölgede yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 2: Atık yönetiminde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 3: Kamusal alanlarda yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 4: Yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi 

NOT: Bu program kapsamında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisine yönelik projeler desteklenecektir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri:

·      Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·      Yerel Yönetimler,

·      Üniversite Rektörlükleri,

·      Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar, vb.)

·      KSS Yönetimleri, OSB Müdürlükleri,

·      Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

·      Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, İhracatçı Birlikleri, Üretici Birlikleri, Sulama Birlikleri

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi için tıklayınız

 

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

 

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

 

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

 

Soru göndermek için tıklayınız