Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi

Öncelik 2: Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi

Öncelik 3: Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Öncelik 4: Alternatif turizm öğelerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

·      Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·      Yerel Yönetimler,

·      Üniversite Rektörlükleri,

·      Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.),

·      Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler vb.)

·      Turizm Altyapı Birlikleri

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi için tıklayınız

 

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

 

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

 

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

 

Soru göndermek için tıklayınız