S.S. Çulhan ve Alhan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Mal Alımı İlanı
9 Kasım 2018 Cuma
Başlangıç Tarihi :
9 Kasım 2018 Cuma
Bitiş Tarihi :
1 Aralık 2018 Cumartesi

Mal Alımı İlanı

S.S. Çulhan ve Alhan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı “Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında sağlanan mali destek ile Aydın İli Yenipazar İlçesi’nde “Kesintisiz Süt Hijyeni ve Sürdürülebilir Tarımsal Kooperatifçilik” projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

1 adet Açık Kasa Ticari Araç (Süt toplama aracı)

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Çulhan Mahallesi No:1/1 Yenipazar/AYDIN adresinden veya www.geka.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 30.11.2018 Saat: 14.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.geka.gov.tr’de yayınlanacaktır.

Teklifler, 30.11.2018 tarihinde, saat 14.30’da ve Çulhan Mahallesi No:1/1 Yenipazar/AYDIN adresinde yapılacak oturumda açılacaktır. 

İlgili Dosyalar