TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM REHBERİ DENİZLİ’DE TANITILDI
26 Eylül 2018 Çarşamba

Büyük Menderes Havzası’nda faaliyet gösteren tekstil sektöründe temiz üretim uygulamalarının gerçekleştirilmesini desteklemek için ortak bir çalışmaya imza atıldı. Paydaşları, sektörel su risklerine karşı harekete geçirmek amacıyla hazırlanan “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Rehberi”nin tanıtımı 24 Eylül 2018’de Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı.

“Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Rehberi”, Türkiye'de su yönetimiyle ilgili yöntem ve yaklaşımların iyileştirilmesi amacıyla 2017 yılında başlatılan ve özel sektör, kamu, sivil toplum dahil tüm paydaşların havzadaki su kaynaklarının korunmasıyla ilgili ortak bir vizyon doğrultusunda çalışmasını hedefleyen H&M Grup ve WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ortaklığında hazırlandı.

Çalışmanın, tekstil şirketlerinin planlamadan uygulamaya, her aşamada faydalanabileceği pratik bilgiler sunduğu; H&M Grup’un Türkiye’deki uygulamalarından ve dünyadan örnekler de içerdiği belirtildi. Aynı zamanda, temiz üretim çalışmaları ve yatırımları, sanayi bölgeleri, Ar-Ge ve girişimcilik uygulamalarıyla ilgili Türkiye'de mevcut teşvikler, destek ve krediler hakkında bilgi veren rehberin, tekstil sektörünün teknik destek alabileceği kurum ve kuruluşlar konusunda da yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi.

Tanıtım toplantısı esnasında söz alan H&M'in Bölge Sürdürülebilirlik Müdürü Julia Bakutis, şirketin kaynak verimliliği ve temiz üretim programları çerçevesindeki çalışmalarının, tedarik zincirinde yer alan iş ortaklarının su tüketimini azaltmalarına yardımcı olmaya devam ettiğini söyledi. Bakutis; “2017 yılında, su tüketimini küresel ölçekte 7.82 milyon m3 azaltan H&M Grup “temiz üretim” programıyla, Bangladeş, Çin, Endonezya, Hindistan ve Türkiye’deki 270 üretim biriminde 2.636 çalışanı eğitti. Büyük Menderes Havzası’nda da ortaklarımızı su koruma stratejimize katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz. WWF-Türkiye ile işbirliğimizin, temiz üretime yönelik değişim sürecini kolaylaştırıcı etki yaratacağına inanıyoruz. Rehberin, bu değişim sürecini bizimle birlikte yaşamak isteyen tekstil şirketleri için faydalı olmasını diliyor ve hepinizi bu anlamlı yolculukta yanımıza bekliyoruz.”

 

Büyük Menderes Havzası’nda, tekstil sektöründe temiz üretime geçiş ile diğer sektörler, havzalar ve dünya için örnek olabilecek bir hareket başlattıklarını vurgulayan WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de Büyük Menderes’in, 104 ülkede faaliyet gösteren WWF’nin Su Koruyuculuğu Programı’nın 15 öncelikli akarsu havzası arasında uygulamanın başlatıldığı 6 alandan biri olduğunu hatırlattı. Pasinli; “WWF-Türkiye olarak, temiz üretim yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için teknik ve mali işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesini amaçlıyoruz. Tekstil sektörü boya ve apre işlemlerindeki yüksek kullanım nedeniyle ciddi bir su riskiyle karşı karşıya. Havzadaki su kaynaklarının azalmasıyla birlikte, suya yönelik talebin artması, sektörler ve firmalar arasındaki rekabetin de büyümesine yol açacaktır. Böyle bir rehberi kullanıma sunarak, tekstil sektöründe temiz üretim uygulamalarıyla su yönetiminde sürdürülebilirliğin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz.”

 

Ajansımız Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ise GEKA’nın kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir çevre için çalışmakta olduğunu belirtti ve konuşmasında “Ülkemizin en verimli havzalarından birisi olan Büyük Menderes Havzası’nın büyük bir kısmına ev sahipliği yapan bölgemizde, tüm paydaşların ortak hareket etmesiyle gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Sanayi, tarım ve suyun kullanıldığı tüm alanlarda çevre bilincinin yerleştirilmesi ile su ve enerjinin verimli kullanılması uygulamalarının yaygınlaştırılması sürdürülebilir çevre için gerçekleştirilen çalışmaların temel adımlarıdır. Çevre bilincinin güçlenerek kaynakların verimli kullanımının yaygınlaşması en büyük temennimizdir” ifadelerine yer verdi.

Toplantıya iştirak eden Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu da hazırlanan rehberin tekstil firmalarının temiz üretim faaliyetlerini kolaylaştırması ve onlara çeşitli örneklerle yol göstermesi açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca temiz üretim uygulamalarının yaygınlaşmasını temenni etti. 

25 Eylül 2018’de ise Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde "Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Temiz Enerji Eğitimi” organize edilerek katılımcılara yenilenebilir enerji, tekstil sektöründe enerji tüketimi ve enerji verimliliği, sektör spesifik enerji verimliliği fırsatları ve önlemleri ile rehber hakkında bilgi verildi.  (Temiz Üretim Rehberi’ne WWF-Türkiye web sitesindeki “temiz üretim” sayfasından ulaşılabilmektedir. http://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/temiz_uretim/ )

Mayıs ayında WWF-Türkiye ve GEKA işbirliğinde “Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaştırılması” faaliyetinin tanıtılması amacıyla “Temiz Üretim Hareketi Basın Toplantısı” gerçekleştirilmişti. Temiz üretim faaliyetleri, üretimde daha az su ve kimyasal kullanılması, enerji verimliliği ve oluşan katı atık ile atık su miktarının azaltılması gibi unsurları içeren, ekonomik faydalar sağlayan uygulamalardan oluşmaktadır.  “Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaştırılması” kapsamında küresel ve yerel tekstil markaları, sanayi odası ve organize sanayi bölgeleri işbirliğiyle eğitim çalışmaları yapılması, temiz üretim rehberi yayımlanması ve fizibilite çalışmaları hazırlanması planlanmaktadır. 

 

 

İlgili Resimler