KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJELERİN BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!!!
21 Eylül 2018 Cuma

2018 Yılı Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan kooperatif ve birliklerin başvuru aşamasında KAYS’a yüklenen evrakların asıllarını sunacakları dosya teslimi için son gün 11 Ekim 2018’dir. Gerekli kontrollerin yapılabilmesi için son tarihten makul bir süre önce gerekli belgelerin Ajans’a teslim edilmesi önem arz etmektedir.

Başvuru dosyası kontrolü tamamlanan ve herhangi bir eksikliği bulunmayan kurumlar sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.