TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ TEKNİK DESTEK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
20 Eylül 2018 Perşembe

Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde; bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Temmuz-Ağustos döneminde yapılan 16 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

 

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşamasına geçebilmesi için aşağıdaki iki aşamayı başarı ile tamamlaması gerekmektedir!

 

  1. AŞAMA: BAŞVURU DOSYASININ TESLİMİ

Başarılı ilan edilen projeler için başvuru formu, ekleri, destekleyici belgeleri dahil projenin tüm sayfalarının rehberde yer alan yetki tablosundaki yetkili kişi(ler)ce imzalanmış ve mühür/kaşelenmiş şekilde başarılı projelerin ilanından itibaren 10 iş günü içinde Ajans merkezine sunulması gerekmektedir. İmza sirküleri, yetki belgesi vb. destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretleri (noter onayı ya da yetkili kişilerce aslı gibidir ibaresi ile imzalanmış şekilde) sunulmalıdır.

 

  1. AŞAMA: SÖZLEŞME İMZALAMA

Sözleşmelerin imzalanması, 1. Aşamanın tamamlanmasına (imzalı başvuru dosyalarının sunulması) müteakip en geç 10 iş günü içinde gerçekleşecektir.

 

Not: Sözleşme imzalamaya gelmeden önce sözleşme belgelerinin Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş hallerinin KAYS’a yüklenmesi ve matbu olarak Ajansa ulaştırılması gerekmektedir. Aksi halde sözleşme imzalama işlemleri yapılamamaktadır.

 

Başvuru sahipleri, belirtilen süreler zarfında başvuru dosyalarını eksiksiz teslim etmemeleri ve Program Yönetim Birimi ile irtibata geçerek, aşağıdaki belgelerle birlikte sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmamaları halinde söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.

 

 Sözleşme belge listesi ve açıklamalar için tıklayınız

Yararlanıcı sözleşme belgeleri için tıklayınız

 

Not: Sözleşme işlemlerine başlamadan önce Ajans merkezi ya da ilgili Yatırım Destek Ofisimiz ile irtibata geçerek randevu alınız.

 

Projelere teklif verilmesine ilişkin detaylar Ekim ayı içerisinde web sitesinde yayınlanacaktır.

 TEMMUZ-AĞUSTOS Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/18/TD/0043

Seydikemer Ziraat Odası Başkanlığı Olarak "Hedeflerimize Ulaşmak İçin" Kurumsallaşıyoruz

Seydikemer Ziraat Odası Başkanlığı

TR32/18/TD/0044

Muğla Arıcısı Markalaşma İle Tanışıyor; Tanındıkça Kazanıyor

Muğla İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

TR32/18/TD/0047

Dış Ticarette Uzmanlaşma

Buldan Ticaret Odası

TR32/18/TD/0048

Muğla İli 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Veri Tabanı Standardizasyonu Hakkında Danışmanlık

Muğla Büyükşehir Belediyesi

TR32/18/TD/0051

Denizlili İhracatçı Dış Ticarette Yeni Nesil İstihbarat Yöntemlerini Öğreniyor

Denizli Sanayi Odası

TR32/18/TD/0052

Modern Arıcılık Teknikleri Ve Yenilikçi Yöntemler

Denizli İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

TR32/18/TD/0053

Gesifed Bölge Kalkınması İçin Kurum Kapasitesini Geliştiriyor

Güney Ege Sanayi Ve İş Dünyası Federasyonu

TR32/18/TD/0054

Muğla Veri Takip Sistemi Projesi (Vetaksis)

TC. Muğla Valiliği

TR32/18/TD/0055

Maybir - Muğla Çam Balı Tescilli Coğrafi İşaret İçin Üyelerin Ve Sosyal Paydaşların Eğitimi

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği

TR32/18/TD/0056

Her İlçeye Bir Proje

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/18/TD/0057

Dış Ticaret Eğitim Ve Danışmanlığı

Nazilli Ticaret Borsası