Aydın İli Vakıf Üniversitesi Fizibilite Etüdü Projesi İçin İmzalar Atıldı
10 Ağustos 2018 Cuma

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 20 Nisan 2018 tarihinde ilan edilen Fizibilite Desteği kapsamında destek almayı hak kazanan ilk proje olan Aydın Ticaret Odası (AYTO) Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı tarafından sunulan “Aydın İli Vakıf Üniversitesi Fizibilite Etüdü” isimli proje için sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

AYTO Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonu’nda Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın katıldığı törende TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ile Ajansımız Genel Sekreteri Özgür Akdoğan “Vakıf Üniversitesi Fizibilite Raporu Projesi”ni imzaladılar.

Aydın İli Vakıf Üniversitesi projesinin fizibilite çalışmasının desteklenmesi konusunda değerlendirme yapan Akdoğan, kalkınma ajanslarının fizibilite desteği başlığı altında bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak planlamayı ortaya koyan fizibilite çalışmalarına destekler verdiğini söyledi. Projenin küçük bütçelerle büyük işlerin gerçekleşmesine vesile olacağını vurgulayarak, projenin bölgemiz ve Aydın için hayırlı olmasını diledi.

Aydın Ticaret Odası olarak Aydın’ın bir hayalini daha gerçekleştirmek için ilk adımı attıklarını ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Aydın’ı bir adım daha ileriye taşıyacak vakıf üniversitesine tüm Aydın’ın destek vermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Ülken, proje kapsamında Aydın’ın ihtiyacı olan Üniversite yatırımı ve hitap edebileceği alanlar tespit edilerek, ilin çekeceği yatırımın planlaması sağlanarak ve ile ait sorunlar ve kalkınma hedefleri için alternatif çözüm önerilerinin ve projelerinin önünün açılacağını sözlerine ekledi.

Aydın Ticaret Odası’nın, Adnan Menderes Üniversitesi’ni önemseyerek bu sürece dâhil etmesini memnuniyetle karşıladığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, “Aydın’a vakıf üniversitesi kurulması gerektiğini uzun zamandır dile getiriyordum. Aydın Ticaret Odası’nın vakıf üniversitesi kurma düşüncesini şahsım ve kurumum adına sonuna kadar destekliyorum. Bu konuda Aydın Ticaret Odası'nın yanındayız. Aydın üniversite iklimi itibariyle çok kıymetli bir il. Kurulacak vakıf üniversitesinin Aydın’a, yöreye katkısı üst düzeyde olacaktır”, dedi.

2018 yılı Fizibilite Desteği Programı’nın amacı bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir. Program kapsamında projelere sağlanabilecek azami destek tutarı 200.000 TL’dir. Toplam 2.000.000 TL destek bütçeli programın öncelikleri; bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesidir. Programda yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerde Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Fizibilite Rapor Formatı; yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerde ise Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Proje Teklif Formuna uygun olarak fizibilite raporu hazırlanacaktır. Proje Teklif Formu kullanılması öngörülen istisna sektörlerde ve Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluş desteklerinden faydalanmak amacıyla hazırlanacak fizibilite çalışmaları için kalkınma ajansı tarafından uygun görülmesi halinde Proje Teklif Formu veya talep edilecek fizibilite formatları kullanılabilecektir. Program, son başvuru tarihi olan 21 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecektir.

İlgili Resimler